fbpx

Faktablad om FN-frågor

Läs våra faktablad  och lär dig mer om FN och globala frågor. Faktabladen har tagits fram av Världshorisonts redaktion och du som får hem tidningen hittar det i mitten av tidningen. De går även bra att beställa ett urval, du kan beställa upp till 10 exemplar kostnadsfritt + porto. Vid beställning av fler än 10 exemplar kostar de 5 kr/st.

Kontakta Världshorisonts redaktör för beställning.

2023

FN:s arbete med mänskliga rättigheter
Globala målen: Mål 11 – Hållbara städer och samhällen
Globala målen: Mål 10 – Minskad ojämlikhet
Globala målen: Mål 9 – Hållbar industri, innovation och infrastruktur

2022

Globala målen: mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Our Common Agenda
FN och klimatet
Globala målen: mål 7 – hållbar energi för alla

2021

Globala målen: mål 6 – rent vatten och sanitet för alla
Kärnvapen
Globala målen: mål 5 – jämställdhet
Globala målen: mål 4 – utbildning

2020

Globala målen: mål 3 – hälsa och välbefinnande
FN:s historia
Globala målen: mål 2 – ingen hunger
Globala målen: mål 1 – ingen fattigdom

2019

Mänskliga rättigheter i Sverige 
Globala målen – så går det
Kärnvapen
Den svenska FN-rörelsen

2018

Uppföljning av Agenda 2030
FN:s övervakning av mänskliga rättigheter
Flickor i konflikt
Skyldighet att skydda – Rohingyer

2017

FN:s arbete med mänskliga rättigheter
FN i korthet (NYTRYCK)
Agenda 2030 (NYTRYCK)
Utvecklingsfinansiering
FN:s fredsinsatser
FN:s säkerhetsråd

2016

FN och klimatfrågan
Sveriges stöd till FN
Näringsliv och global utveckling
Agenda 2030 (Se även 2017)

2015

Etnisk diskriminering i Sverige
FN i korthet (Se även 2017)
Minor och andra explosiva lämningar
Flickor i världen

2014

Skyldighet att skydda
FN:s mekanismer för mänskliga rättigheter
One UN
FN:s arbete i Syrien

2013

Sveriges bidrag till fredsinsatser
FN:s utvecklingsarbete
FN:s skolmatsprogram
Barnets rättigheter

2012

Folkmord och brott mot mänskligheten
FN:s fältarbete
Hållbar utveckling
Skyldighet att skydda

2011

FN:s mekanismer för mänskliga rättigheter
Detta är FN
Sveriges multilaterala utvecklingssamarbete
Flickors rättigheter

2010

Fredsbyggande
Millenniemålen ej i lager
Sverige och FN
Att jobba i FN

2009

Klimat ej i lager
FN och EU ej i lager
Kärnvapen och nedrustning
FN och matfrågan ej i lager

2008

De mänskliga rättigheterna ej i lager
Det Globala Handelssystemet
Skyldighet att skydda ej i lager
Etnisk diskriminering ej i lager

2007

Näringsliv
Millenniemålen ej i lager