Faktablad om FN

Läs våra faktablad  och lär dig mer om FN. Faktabladen har tagits fram av Världshorisonts redaktion och du som får hem tidningen hittar det i mittuppslaget. De går även bra att beställa ett urval, du kan beställa upp till 10 exemplar kostnadsfritt + porto. Vid beställning av fler än 10 exemplar kostar de 5 kr/st.

Kontakta Världshorisonts redaktör för beställning.

2019

Den svenska FN-rörelsen

2018

Uppföljning av Agenda 2030

FN:s övervakning av mänskliga rättigheter

Flickor i konflikt

Skyldighet att skydda – Rohingyer

2017

FN:s arbete med mänskliga rättigheter

FN i korthet (NYTRYCK)

Agenda 2030 (NYTRYCK)

Utvecklingsfinansiering

FN:s fredsinsatser

FN:s säkerhetsråd

2016

FN och klimatfrågan

Sveriges stöd till FN

Näringsliv och global utveckling

Agenda 2030 (Se även 2017)

2015

Etnisk diskriminering i Sverige

FN i korthet (Se även 2017)

Minor och andra explosiva lämningar

Flickor i världen

2014

Skyldighet att skydda

FN:s mekanismer för mänskliga rättigheter

One UN

FN:s arbete i Syrien

2013

Sveriges bidrag till fredsinsatser

FN:s utvecklingsarbete

FN:s skolmatsprogram

Barnets rättigheter

2012

Folkmord och brott mot mänskligheten

FN:s fältarbete

Hållbar utveckling

Skyldighet att skydda

2011

FN:s mekanismer för mänskliga rättigheter

Detta är FN

Sveriges multilaterala utvecklingssamarbete

Flickors rättigheter

2010

Fredsbyggande

Millenniemålen ej i lager

Sverige och FN

Att jobba i FN

2009

Klimat ej i lager

FN och EU ej i lager

Kärnvapen och nedrustning

FN och matfrågan ej i lager

2008

De mänskliga rättigheterna ej i lager

Det Globala Handelssystemet

Skyldighet att skydda ej i lager

Etnisk diskriminering ej i lager

2007

Näringsliv

Millenniemålen ej i lager