Agenda 2030

Vi arbetar aktivt med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Vi deltog i och påverkade de förhandlingar i FN som ledde fram till att Agenda 2030 antogs i september 2015. Vi har också agerat genom Beyond 2015, ett globalt nätverk av civilsamhällesorganisationer som varit aktivt i arbetet med den nya utvecklingsagendan.

JÄMSTÄLLDHET

Vi är övertygade om att jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för hållbar utveckling för alla. Därför arbetade vi intensivt för att jämställdhet skulle ha ett ”eget” mål i Agenda 2030 och samtidigt genomsyra hela agendan. Mål 5 handlar om jämställdhet. Vi menar att feminism är jämställdhet. Därför stödjer vi Sveriges feministiska utrikespolitik, men hävdar samtidigt att Sveriges regering bör utforma en handlingsplan för en feministisk inrikespolitik. Vi deltar aktivt i projektet Alla borde vara feminister, ett projekt som har sitt ursprung i den nigerianska författaren Chimamanda Ngozi Adichies TED talk We should all be feminists. Här kan du läsa eller ladda ner vår folder om jämställdhet.

FLICKORS OCH KVINNORS RÄTTIGHETER

Samtidigt som vi arbetar för jämställdhet mellan kvinnor och män arbetar vi för att flickors och kvinnors rättigheter, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) ska stärkas. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en mycket kontroversiell fråga i många länder, vilket gör det svårt att fatta beslut om SRHR i exempelvis FN. SRHR finns med i Agenda 2030, men inte under mål 5 om jämställdhet. Det var för kontroversiellt. SRHR finns istället med under mål 4 som handlar om hälsa. Det var mindre kontroversiellt. Läs mer om SRHR

FRIHET FRÅN VÅLD

Under förhandlingarna i FN om Agenda 2030 drev vi kravet ett det måste finnas ett mål om fred och säkerhet i den nya globala agendan för hållbar utveckling. Vi menar att fred och säkerhet, hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter och demokrati är starkt sammanlänkade. Frågor som rör fred och säkerhet är också kontroversiella i många länder. FN:s medlemsländer kunde inte enas om ett mål om fred och säkerhet i den nya utvecklingsagendan, vilket vi djupt beklagar. Mål 16 handlar om frihet från våld. Här kan du läsa eller ladda ner rollspelsmaterial om mål 16