Skolmaterial

Här hittar ni ett urval av material som kan användas i undervisningen. Vi producerar lärarhandledningar, filmer, simuleringar och interaktiva övningar anpassade för olika årskurser. Materialet berör på olika sätt FN, mänskliga rättigheter samt fred och utveckling både lokalt och globalt. Om ni önskar tillgång till hela utbudet har ni möjlighet att som grundskola ansöka om att bli en skola med världskoll eller som gymnasieskola ansöka om att bli en FN-skola.

Mänskliga rättigheter

Lärarhandledningar och klassrumsövningar om mänskliga rättigheter.

Läs mer

Utveckling och de globala målen

Lärarhandledningar och klassrumsövningar om utveckling och de globala målen.

Läs mer

Fred, säkerhet och nedrustning

Klassrumsövningar och FN-rollspel om fred och säkerhet.

Läs mer

Mer om FN

Skolmaterial om FN och globala frågor.

Läs mer

Globalis

Information om länder, konflikter och statistik.

Läs mer

FN-rollspel

Information och material till FN-rollspel.

Läs mer