Skolmaterial

Här samlar vi material som du kan använda i undervisningen. Vi producerar lärarhandledningar, filmer, simuleringar och interaktiva övningar anpassade för olika årskurser. Materialet berör på olika sätt FN, mänskliga rättigheter samt fred och utveckling både lokalt och globalt. Det mesta är digitalt och kostnadsfritt att ladda ner, övrigt kan beställas i vår webbshop.

Mänskliga rättigheter

Lärarhandledningar och klassrumsövningar om mänskliga rättigheter.

Läs mer

Utveckling och de globala målen

Lärarhandledningar och klassrumsövningar om utveckling och de globala målen.

Läs mer

Fred, säkerhet och nedrustning

Klassrumsövningar och FN-rollspel om fred och säkerhet.

Läs mer

Mer om FN

Skolmaterial om FN och globala frågor.

Läs mer

Globalis

Information om länder, konflikter och statistik.

Läs mer