fbpx

Vi stödjer viktiga FN-projekt i världen

Vi driver ett flertal projekt för att sprida kunskap om och skapa opinion kring FN:s arbete inom mänskliga rättigheter, fred och utveckling. Genom dessa projekt bedriver vi insamlingsverksamhet till viktiga FN-insatser som saknar resurser.

I projekt Minor stöttar vi FN:s minröjningsservice UNMAS arbete för en minfri värld. I projekt Flicka stöttar vi FN:s befolkningsfonds UNFPA:s arbete för flickors rättigheter i norra Etiopien.

Vad går mina pengar till?

Våra projekt bidrar till att:

  • Tusentals flickor slipper att könsstympas och får hjälp och stöd att stanna i skolan istället för att giftas bort. 
  • Minor röjs och människor får utbildning om hur de kan undvika att skadas och dödas av minor och andra explosiva lämningar.  

All insamling går via Svenska FN-förbundets 90-konto, PG 90 05 63-8. Att vi innehar 90-konto innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll. Vi är även medlem i branschorganisationen Giva Sverige (före detta FRII) och följer deras kvalitetskod.

Ditt stöd är ovärderligt. Ge en gåva idag!

Ge en gåva

Genom att stödja våra projekt stödjer du arbetet för en bättre värld.

Stöd våra projekt >

Projekt Flicka

Vi arbetar mot barnäktenskap och könsstympning i Etiopien.

Läs mer

Projekt Minor

Ett krig är inte över så länge minor dödar. Minröjning är en förutsättning för fred och trygghet.

Läs mer