fbpx

Vi stödjer viktiga FN-projekt i världen

Vi driver projekt för att sprida kunskap om och skapa opinion kring FN:s arbete inom mänskliga rättigheter, fred och utveckling. Genom dessa projekt bedriver vi insamlingsverksamhet till viktiga FN-insatser som saknar resurser.

I projekt Flicka stöttar vi FN:s befolkningsfonds UNFPA:s arbete för flickors rättigheter i norra Etiopien.

Genom katastroffonden har vi möjlighet att i samarbete med UNFPA rikta hjälp dit det behövs som bäst just nu — alltid med fokus på kvinnors- och flickors situation och behov i humanitära kriser.

All insamling går via Svenska FN-förbundets 90-konto, PG 90 05 63-8. Att vi innehar 90-konto innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll. Vi är även medlem i branschorganisationen Giva Sverige och följer deras kvalitetskod.

Ditt stöd är ovärderligt. Ge en gåva idag!

Ge en gåva

Genom att stödja våra projekt stödjer du arbetet för en bättre värld.

Stöd våra projekt >

Projekt Flicka

Vi kämpar för flickors och kvinnors rättigheter. Genom projekt Flicka arbetar vi sedan 2013 tillsammans med FN:s befolkningsfond UNFPA mot barnäktenskap och könsstympning.

Läs mer

Katastroffonden

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i kriser och konflikter. Genom katastroffonden kan vi i samarbete med UNFPA rikta hjälp dit det behövs som bäst just nu — alltid med fokus på kvinnors- och flickors situation och behov i humanitära kriser.

Läs mer