Genom vårt arbete stödjer vi viktiga FN-projekt i världen

Vi driver ett flertal projekt för att sprida kunskap om och skapa opinion kring FN:s arbete inom mänskliga rättigheter, fred och utveckling. Projekten fokuserar på minröjning, att stärka flickors rättigheter och att barn som lever i extrem fattigdom ska få gratis skolmat. Genom dessa projekt bedriver vi insamlingsverksamhet till viktiga FN-insatser som saknar resurser. Vi har även en katastrofinsamling till Syriens drabbade.

 Foto: Unmas