Vi stödjer viktiga FN-projekt i världen

Vi driver ett flertal projekt för att sprida kunskap om och skapa opinion kring FN:s arbete inom mänskliga rättigheter, fred och utveckling. Genom dessa projekt bedriver vi insamlingsverksamhet till viktiga FN-insatser som saknar resurser.

I projekt Minor stöttar vi FN:s minröjningsservice UNMAS arbete för en minfri värld. I projekt Flicka stöttar vi FN:s befolkningsfonds UNFPA:s arbete för flickors rättigheter i norra Etiopien. I projekt Skolmat stöttar vi FN:s livsmedelsprogram WFP:s arbete med att stoppa hunger och starta skolgång genom gratis skolmat till barn i Etiopien. I vår insamling till Syrien stöttar vi också WFP och deras arbete för de som drabbats av kriget i Syrien.

Vad går mina pengar till?

Våra projekt bidrar till att:

  • Över en halv miljon skolmåltider delas ut årligen.
  • Tusentals flickor får hjälp och stöd att stanna i skolan istället för att giftas bort. 
  • Minor röjs och människor får utbildning om hur de kan undvika att skadas och dödas av minor och andra explosiva lämningar.  

Ditt stöd är ovärderligt. Ge en gåva idag!

Ge en gåva

Genom att stödja våra projekt stödjer du arbetet för en bättre värld.

Stöd våra projekt >

Projekt Flicka

Vi arbetar mot barnäktenskap och könsstympning i Etiopien.

Läs mer

Projekt Skolmat

Gratis skolmat till utsatta barn i Etiopien stoppar hunger och startar skolgång.

Läs mer

Projekt Minor

Ett krig är inte över så länge minor dödar. Minröjning är en förutsättning för fred och trygghet.

Läs mer

Katastrofinsamling till Syrien

Matpaket räddar liv i en av de största humanitära kriserna idag.

Läs mer