fbpx

Testamentera till Svenska FN-förbundet – en gåva för framtiden!

Tack vare din testamentsgåva kan vi tillsammans fortsätta kämpa för en bättre värld – för denna och kommande generationer. 

Allt fler väljer att skriva in en ideell organisation i sitt testamente. En gåva i ditt testamente kan varapengar, värdepappereller enfastighet.   

Hur du än väljer att göra, gör du rätt i att skriva ett testamente. Det hjälper dina efterlevande och ger dig dessutom möjlighet att lämna ett avtryck genom att ge en gåva till de organisationer som ligger dig varmast om hjärtat. 

En vanlig uppfattning är att du måste testamentera hela ditt arv. Faktum är att du själv kan välja hur stor del av ditt arv du vill lämna vidare till en eller flera ideella organisationer. Alla bidrag gör stor skillnad. Så efter att du har tänkt på dina nära och kära så har du möjlighet att testamentera en del till välgörenhet. 
 
Kontakta oss gärna (på telefon 08-462 25 40 eller email info@fn.se) för att berätta att du tagit med Svenska FN-förbundet i ditt testamente. Vi blir väldigt glada om vi får möjlighet att tacka dig och hålla dig uppdaterad om vårt arbete. 

Att skriva testamente 

 • För att testamentet ska vara giltigt är det viktigt att det är korrekt och tydligt. Ta gärna hjälp av någon sakkunnig. Du kan vända dig till din bank, en advokat eller annan sakkunnig, till exempel en begravningsbyrå. Du kan även ladda ner Giva Sveriges testamentesmall som du hittar här.
 • När du skriver under ditt testamente måste två personer vara närvarande som vittnen. De ska ha fyllt 15 år och får inte vara dina nära släktingar eller personer som finns upptagna i ditt testamente (eller släktning till personer som finns upptagna i ditt testamente). Vittnena behöver inte känna till innehållet i testamentet, men de måste förstå att det är ett testamente de bevittnar. 
 • Testamentet ska vara skriftligt och undertecknat av dig personligen med namn, ort och datum. 
 • Du är alltid fri att ändra ditt testamente. Det senast skrivna testamentet gäller. 
 • Det är viktigt att förvara testamentet på en säker plats. Du kan genom oss eller på egen hand vända dig till en auktoriserad begravningsbyrå, juristbyrå eller andra tjänster för förvaring av ditt testamente.
 • För att säkerställa att gåvan hamnar hos rätt organisation är det viktigt att ange organisationsnummer. Svenska FN-förbundets organisationsnummer är 802000-9232. 

Vad kan testamenteras? 

Tycker du att det är svårt att bestämma hur mycket du ska skänka, med framtida värdeminskning i beaktande, så testamentera istället en viss procent av din totala kvarlåtenskap. Så lite som en procent gör skillnad ska du veta! Du kan till exempel ange ”X % av min kvarlåtenskap ska gå till Svenska FN-förbundet”. Du kan även välja att testamentera en fastighet, bostadsrätt, fonder och aktier. 

Du kan välja att testamentera delar av eller alla dina tillgångar till en eller flera ideella organisationer. 

Som ideell organisation betalar vi ingen skatt på det du testamenterar. Vi behöver inte heller betala skatt på reavinster vid försäljning av värdepapper eller fastigheter som vi fått genom arv. Det innebär att du inte ska skriva att något ska säljas och att vinsten sen ska tillfalla organisationen. Alla ideella organisationer är nämligen vinstskattebefriade, men det är inte ditt dödsbo. Det innebär att det måste skatta på vinsten innan gåvan kommer organisationen tillgodo, vilket i praktiken innebär att den blir mycket mindre värd än den hade kunnat vara. Du kan självklart testamentera pengar, men också aktier, fastigheter, bostadsrätter, mark, bilar och båtar. Även smycken, klockor, antika möbler, tavlor och annat lösöre går bra.  

Känner du att du behöver stöd i att upprätta ditt testamente kan du på Giva Sveriges hemsida läsa mer om vad det innebär att skriva in en ideell organisation i ditt testamente och vad som är bra att tänka på. Där hittar du även gratis testamentesmall och rabatterad juridisk rådgivning via Avtal24 och Familjens Jurist, ange ”Goda Testamentet” som referens. 

Stöd Svenska FN-förbundet för att du… 

…står upp för allas lika värde och för att de mänskliga rättigheterna ska respekteras och försvaras, 

…tycker att fred och säkerhet är förutsättningar för utveckling och för en mer rättvis värld, 

…vill att Sverige ska arbeta mer aktivt med de globala målen för hållbar utveckling, 

…anser att FN har en central och viktig roll i lösningen av dagens globala utmaningar, 

…vill vara med i kampen för en bättre värld – för denna och kommande generationer. 

Checklista testamente

 

Giva Sveriges hemsida hittar en mer utförlig checklista för att skriva ett testamente.

 

Gör rätt – checklista vittnen

Du som skriver och de som bevittnar ditt testamente, bör känna till följande:

 • Testamentet ska bevittnas och undertecknas av två vittnen, vid ett och samma tillfälle
 • Som testamentsvittne ska du ha fyllt 15 år och vara vid full psykisk hälsa
 • Du får inte vara testamentstagare, d.v.s. få en del av arvet
 • Du får inte vara gift med eller släkt med testatorn
 • Du behöver inte läsa eller känna till innehållet i testamentet

Din uppgift är att:

 • Intyga att testatorns namnunderskrift är korrekt och att han eller hon har skrivit testamentet av fri vilja och vid full psykisk hälsa
 • Kontrollera att testamentet är korrekt daterat
 • Kontrollera att testatorn har skrivit under sista sidan och signerat ev. övriga sidor
 • Skriva under testamentet, inklusive namnförtydligande och personnummer (åååå-mm-dd-xxxx)!

Det här gör FN-förbundet

Läs mer

Bli medlem!

Läs mer

Om vårt insamlingsarbete

Läs mer