Bli medlem i Svenska FN-förbundet – du behövs!

Bli en del av en gräsrotsrörelse för en bättre värld och ett starkare FN! Som medlem i Svenska FN-förbundet stärker du vår röst för mänskliga rättigheter, fred och utveckling. Du skapar hopp och räddar liv.

Ju fler vi är, desto mer kan vi göra tillsammans. Nu och i framtiden.

Här kan du läsa mer om hur våra medlemskap fungerar, hur kan du betala och vilka medlemsförmåner som ingår.

Engagera dig

Bli medlem idag! >