fbpx

Bli medlem i Svenska FN-förbundet – du behövs!

Genom att bli medlem stärker du den svenska FN-rörelsen och bidrar till en positiv kraft för fred, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Nu och i framtiden.   

Svenska FN-förbundet arbetar för ett bättre och starkare FN. Vi behöver bli fler som försvarar det internationella samarbetet, skyddar de mest utsatta och värnar människors grundläggande rättigheter. 

Bli en del av rörelsen genom att bli medlem redan idag! Företag? Läs mer här!

Du väljer själv om och hur mycket eller hur lite du vill engagera dig i tid. Med ditt medlemskap kan du antingen bara sitta lugnt i soffan och vara säker på att vi kommer använda din medlemsavgift och gåvor till att aktivt arbeta för en bättre värld – eller så kan du bli en aktiv medlem, delta på årsmöten och engagera dig i en av våra lokalföreningar.   

Det här får du som medlem

  • Tidningen Världshorisont fyra gånger per år
  • FN-pin, att sätta på tröjan, väskan eller kavajen så att du kan visa ditt stöd
  • Inbjudningar till våra utbildningar, seminarier och event. Oftast till reducerat pris
  • Erbjudanden i FN-förbundets webshop
  • Möjlighet att bli aktiv – du som vill kan engagera dig i frågor som handlar om mänskliga rättigheter, fred och säkerhet och hållbar utveckling
  • Möjlighet att agera genom namninsamlingar och olika aktioner
  • Nyhetsbrev till din mailinbox med FN-nyheter och aktuella tips för dig som vill engagera dig i FN-frågor
  • Möjlighet att stödja olika kampanjer och insamlingar
  • Möjlighet att påverka och nätverka inom FN-rörelsen lokalt, nationellt och internationellt

Därför ska du bli medlem!

Du gör stor skillnad direkt, bara genom att bli medlem – oavsett hur aktiv du väljer att vara. Du går med i en rörelse som ständigt arbetar för ett starkare FN och en bättre värld. Ju fler vi är desto starkare blir vi. Därför behövs du!

Du bidrar till att påverka makthavare i Sverige och internationellt, att Sverige ska arbeta mer aktivt med de globala målen för hållbar utveckling, att viktiga FN-projekt uppmärksammas och mycket, mycket mer! Som medlem bidrar du till en positiv kraft för fred, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Nu och i framtiden.

Du väljer själv om och hur mycket eller hur lite du vill engagera dig i tid. Med ditt medlemskap kan du antingen bara sitta lugnt i soffan och vara säker på att vi kommer använda din medlemsavgift och gåvor till att aktivt arbeta för en bättre värld – eller så kan du bli en aktiv medlem, delta på årsmöten och engagera dig i en av våra lokalföreningar.

Vad kostar det och hur betalar jag medlemsavgiften?

Ordinarie medlemskap kostar endast 200 kr per år. Det är drygt 50 öre om dagen! Är du mellan 18 och 26 betalar du 100 kr per år. Och ett familjemedlemskap för hushållet kostar 350 kr per år.

Medlemsavgiften betalar du via autogiro – vilket blir smidigare för dig och för oss. Det är mer kostnadseffektivt och gör att vi kan arbeta långsiktigt och mer hållbart: vi kan bygga en stabil verksamhet och planera långsiktigt.

Autogiro kräver minimalt med administration vilket resulterar i att mer pengar går direkt till arbetet för fred, säkerhet och nedrustning; hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning; samt mänskliga rättigheter och demokrati.

Vill du betala för hela året på en gång har du möjlighet att göra det via swish, betalkort eller beställa en inbetalningsavi här.

Hur använder ni medlemsavgiften och insamlade medel?

Verksamheten är uppbyggd på de tre övergripande programmen hållbar utveckling, fred, säkerhet och nedrustning samt mänskliga rättigheter. Inom vart och ett av programmen arbetar FN-förbundet med fem metoder: information och utbildning, påverkan, granskning, insamling samt internationellt samarbete. Till programmen är ett sextiotal små och stora projekt knutna.

Svenska FN-förbundet ska granska och bistå vid efterlevnaden av Sveriges åtaganden gentemot FN och verkar genom information, kommunikation, opinionsbildning, insamling och globalt samarbete.

De olika metoderna är utvalda som en del i vår strategi att nå våra resultatmål och skapa skillnad. De olika metoderna kompletterar varandra och stärker vår möjlighet att nå en effekt i vårt arbete.

All insamling går via Svenska FN-förbundets 90-konto, PG 90 05 63-8. Att vi innehar 90-konto hos plusgirot innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll. Detta innebär bland annat att vi upprättar en särskild årlig rapport av FN-förbundets intäkter och kostnader som granskas av Svensk Insamlingskontrolls utsedda revisorer.

Svenska FN-förbundet är även medlem i branschorganisationen Giva Sverige och följer deras kvalitetskod. Giva Sveriges ordinarie medlemmar som uppfyllt kvalitetskoden får använda märkningen ”Tryggt givande”, vilket FN-förbundet uppfyllt.

Vår verksamhet granskas årligen av en auktoriserad revisor. I våra verksamhetsberättelser hittar du även vår årsredovisning.

I vår effektrapport, vilken är en del av kvalitetskoden, kan du läsa mer om hur våra insamlade medel använts och vilka resultat som uppnåtts.

För företag

Vill du och ditt företag engagera er för en bättre värld? Läs mer om vad ni kan göra här!

Bli medlem om du är under 18 år

För dig upp till 18 år - gratis

Bli medlem här

Bli ungdomsmedlem

För dig upp till 26 år - 100 kr/år

Bli medlem här

Bli vuxenmedlem

För dig över 26 år - 200 kr/år

Bli medlem här

Bli familjemedlem

För hela hushållet - 350 kr/år

Bli medlem här

För dig som är ung

Vi har särskilda aktiviteter för dig som är ung.

Läs mer

Hitta din lokalförening!

Våra lokala föreningar finns över hela Sverige.

Läs mer

Medlemsförmåner

Mer om hur våra medlemskap fungerar, hur du betalar och vilka medlemsförmåner som ingår.

Läs mer

Kalender

I vår kalender hittar du digitala föreläsningar och kurser om globala frågor.

Läs mer