Vi arbetar med FN-förbund världen över

Tillsammans med andra FN-förbund arbetar vi för mänskliga rättigheter, att förebygga konflikt, uppnå social och ekonomisk rättvisa och för en hållbar utveckling.

FN-förbundets utvecklingssamarbete har som mål att stärka deltagandet för ungdomar och civilsamhälle i mer beslutsfattande processer för konfliktlösning, mänskliga rättigheter och genomförandet av de globala målen på lokal nivå.

För att uppfylla detta mål ingår de systerförbund som vi samarbetar med i ett gemensamt program med fokus på civilsamhällets arbete för hållbar utveckling och mänsklig säkerhet. Vårt övergripande program är därefter uppdelat i tre underprogram, med olika fokusfrågor och regioner:

  • Förtroendeskapande i DR Kongo
  • FN:s globala mål i Tanzania och Zimbabwe
  • Inkluderande demokratisering i Georgien och Armenien

Vi erbjuder dessutom praktikplatser hos våra systerförbund i Östeuropa och södra Afrika genom Sidas internationella praktikantprogram.

Bli medlem

Som medlem kan du söka till våra internationella praktikantprogram

Bli medlem >