Vi arbetar med FN-förbund världen över

Tillsammans med andra FN-förbund på olika platser i världen arbetar vi för mänskliga rättigheter, att förebygga konflikt, uppnå social och ekonomisk rättvisa och för en hållbar utveckling.

Tillsammans med fem systerförbund runt om i världen bedriver Svenska FN-förbundet internationellt utvecklingssamarbete. Vårt utvecklingssamarbete har som mål att stärka deltagandet för ungdomar och civilsamhälle i mer beslutsfattande processer för konfliktlösning, mänskliga rättigheter och genomförandet av de globala målen på lokal nivå.

För att uppfylla detta mål ingår de systerförbund som vi samarbetar med i ett gemensamt program med fokus på civilsamhällets arbete för hållbar utveckling och mänsklig säkerhet. Vårt övergripande program är därefter uppdelat i tre underprogram, med olika fokusfrågor och regioner:

Vi erbjuder dessutom praktikplatser hos våra systerförbund i Östeuropa och södra Afrika genom Sidas internationella praktikantprogram.

Bli medlem

Som medlem kan du söka till våra internationella praktikantprogram

Bli medlem >

Globala målen

Så arbetar vi med Agenda 2030 i Tanzania och Zimbabwe.

Läs mer

Förtroendeskapande

Så samarbetar vi för fredsbyggande i DR Kongo.

Läs mer

Demokratisering

Så ökar vi aktivism i södra Kaukasien.

Läs mer

FN-förbundet i Armenien

Vi samarbetar med FN-förbundet i Armenien.

Läs mer

FN-förbundet i DR Kongo

Vi samarbetar med FN-förbundet i Demokratiska republiken Kongo.

Läs mer

FN-förbundet i Georgien

Vi samarbetar med FN-förbundet i Georgien.

Läs mer

FN-förbundet i Tanzania

Vi samarbetar med FN-förbundet i Tanzania.

Läs mer

FN-förbundet i Zimbabwe

Vi samarbetar med FN-förbundet i Zimbabwe.

Läs mer

Internationell praktik

Vi erbjuder praktikplatser hos våra systerförbund.

Läs mer

WFUNA

Vi ingår i FN-förbundens världsfederation - World Federation of United Nations Associations.

Besök WFUNA:s webbplats