fbpx

Svenska FN-förbundets visselblåsarfunktion

Misstänker du oegentligheter på Svenska FN-förbundet?

Om du som arbetar på eller med Svenska FN-förbundet eller deltar i en av FN-rörelsens verksamhet känner till eller misstänker oegentligheter så som olagligt och oetiskt beteende (se vidare i våra styrdokument) så uppmanar vi dig att informera oss om situationen. Genom din hjälp kan oegentligheter utredas och besvaras och genom att uppmärksamma missförhållanden hjälper du oss att förebygga att det händer igen. Misstankar om brott polisanmäls alltid.

Din rapport kan innehålla information om exempelvis:

  • brott mot svensk eller annat lands lokala lagstiftning,
  • incidenter där FN-förbundets policydokument, uppförandekod eller andra riktlinjer inte har följts (se lista med policyer)
  • tvivelaktig redovisning och bedrägeri (så som korruption),
  • eller missbruk av makt eller ställning.

Notera att dessa exempel endast är vägledande och inte en komplett lista över alla typer av oegentligheter.

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro. Inga anklagelser får göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk.

I första hand vill vi att du har direkt kontakt med ansvarig ordförande, chef, frivilligansvarig eller förtroendevald revisor.

Om du inte är bekväm med ovanstående alternativ kan du kontakta en av följande personer

Visselblåsartjänsten

Det andra sättet att informera och rapportera om incidenter är genom vår visselblåsartjänst. Du kan antingen lämna ett skriftligt meddelande eller ringa in ditt meddelande.

Om du känner att du inte kan vara öppen med din information erbjuder vi möjligheten att rapportera din misstanke anonymt. Detta kan du göra genom vårt visselblåsarsystem.

Som visselblåsare kan du lämna meddelande öppet eller vara anonym om du så önskar, och du kommer inte att straffas på något sätt för att ha tagit upp frågan om en eventuell oegentlighet genom visselblåsning.  (Detta inkluderar inte de som medvetet gör falska eller skadliga anklagelser.)

Denna tjänst kan du använda för att rapportera om misstankar om oegentligheter om du är anställd av FN-förbundet, har ett förtroendeuppdrag eller frivilliguppdrag inom FN-rörelsen eller om du arbetar i något av de systerförbund som FN-förbundet samarbetar med inklusive partner i efterföljande led. Du kan också använda den här tjänsten om du är praktikant, konsult eller leverantör som arbetar med FN-förbundet.

Klicka här för att nå vår visselblåsartjänst:

https://report.whistleb.com/fn-forbundet-sweden

Vid den här länken kommer du till webbsidan där du meddelar dina misstankar.
Tänk på att lämna tydlig och utförlig information. Du kan också bifoga relevanta dokument.
När du har skickat ditt meddelande får du ett ID och lösenord på skärmen. Spara dem säkert,
dessa kan du sedan använda för att se dina svar och om du vill lägga till information i rapporten.

Din rapport hanteras säkert

Rapporteringskanalen tillhandahålls av en extern leverantör som heter WhistleB, för att säkerställa anonymitet. Rapporteringsprocessen är krypterad och lösenordskyddad.
Aktiviteter som görs av ansvariga för visselblåsartjänsten loggas och hanteringen är konfidentiell.

Alla rapporter som lämnas in via WhistleB behandlas i förtroende.

Vårt mål är att svara på meddelande skyndsamt. Den ansvariga mottagaren kommer inom sju dagar kommunicera till visselblåsaren för att bekräfta att ärendet har mottagits samt hur ärendet kommer hanteras.

Svenska FN-förbundet kommer sedan att utreda det inkomna ärendet skyndsamt. Därefter får visselblåsaren återkoppling på ärendet och Svenska FN-förbundet ska vidta åtgärder. Både för att se till att eventuella missförhållanden rättas till och för att säkerställa att situationen inte kan uppstå igen.