Vi arbetar för en bättre värld

Vårt arbete vilar på FN:s så kallade tre pelare, vilka är: Fred, säkerhet och nedrustning; Hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning; och Mänskliga rättigheter och demokrati.

Baserat på dessa sakområden arbetar vi med utbildning och information, påverkansarbete, insamlingsprojekt till stöd för FN:s fältarbete, internationellt samarbete med andra FN-förbund samt granskning av den svenska regeringens åtaganden enligt FN:s konventioner.