Vi arbetar för en bättre värld

Vårt arbete vilar på FN:s så kallade tre pelare, vilka är: Fred, säkerhet och nedrustning; Hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning; och Mänskliga rättigheter och demokrati.

Baserat på dessa sakområden arbetar vi i Sverige med utbildning och information, påverkansarbete och insamlingsprojekt till stöd för FN:s fältarbete. Vi granskar den svenska regeringens åtaganden enligt FN:s konventioner. Internationellt samarbetar vi med andra FN-förbund.

Stöd vårt arbete

Ge en gåva och stöd vårt arbete för en bättre värld.

Stöd oss >

Projektet Flicka

Genom projektet Flicka arbetar vi mot könsstympning och barnäktenskap.

Läs mer om projektet

Projektet Minor

Genom projektet minor stöttar vi arbetet med minröjning i DR Kongo.

Läs mer om projektet

Fred, säkerhet och nedrustning

Vårt arbete för fredsfrågorna tar sig såväl praktiska och konkreta uttryck som lite mer långsiktiga och teoretiska.

Läs mer

Mänskliga rättigheter och demokrati

Inom mänskliga rättigheter och demokrati arbetar vi främst med opinionsbildning och kunskapsspridning.

Läs mer

Hållbar utveckling och Agenda 2030

Inom hållbar utveckling fokuserar vi på Agenda 2030 och reformeringen av FN:s fältarbete.

Läs mer