fbpx

Vi granskar och påverkar

Vårt arbete vilar på FN:s så kallade tre pelare: fred, säkerhet och nedrustninghållbar utveckling och fattigdomsbekämpning samt mänskliga rättigheter och demokrati. Genom opinionsbildning och påverkansarbete inom dessa sakfrågor vill vi att Sverige stärker sin roll inom FN:s arbete och fullföljer internationella åtaganden.

Mänskliga rättigheter

Genom opinionsbildning och påverkansarbete vill vi att Sverige ska arbeta aktivt för mänskliga rättigheter och demokrati, såväl nationellt som globalt. Inom ramen för vårt nationella MR-arbete granskar vi hur Sverige efterlever sina internationella konventionsåtaganden om mänskliga rättigheter. Vi samordnar ett nätverk för mänskliga rättigheter där ett flertal svenska civilsamhällsorganisationer finns representerade. Tillsammans sammanställer vi parallellrapporter till FN:s expertkommittéer och FN:s råd för mänskliga rättigheter. Svenska FN-förbundet fokuserar särskilt på att granska hur Sverige efterlever FN:s rasdiskrimineringskonvention och rapporterar till FN:s rasdiskrimineringskommitté. Sverige granskades senast av kommittén i maj 2018. Läs mer om granskningen och FN-förbundets parallellrapport.

I januari 2020 granskades Sverige i den så kallade universella ländergranskningen (UPR). Läs mer om granskningen och svenska civilsamhällets gemensamma parallellrapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter.

År 2021 markerade det femtonde året i rad av en global nedgång vad gäller demokrati. Vi arbetar för att stärka det demokratiska utrymmet för civilsamhällsorganisationer och människorättsförsvarare runt om i världen, både genom vårt stöd till internationella FN-förbund och till FN:s arbete för en stärkt global demokrati.

Våra CERD och UPR-rapporter

Fred, säkerhet och nedrustning

Genom opinionsbildning och påverkansarbete vill vi att Sverige stärker sin roll inom FN:s arbete för fred och säkerhet och fullföljer internationella åtaganden. FN:s fredsinsatser saknar ofta den personal och utrustning som behövs för att utföra det fredsfrämjande arbetet på bästa sätt. En viktig del av vårt påverkansarbete fokuserar därför på ett ökat Svenskt bidrag till FN-insatserna.

Inom ramen för vårt arbete med fred, säkerhet och nedrustning bidrar vi även till FN:s generalsekreterares årliga rapport om skyldighet att skydda. I detta arbete finns även möjligheten för dig som medlem att vara med och göra din röst hörd.

Hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning

Genom opinionsbildning och påverkansarbete vill vi att Sverige ska arbeta mer aktivt med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Med vårt påverkansarbete vill vi bland annat lyfta fram betydelsen av multilateralt samarbete för att nå de globala målen för hållbar utveckling som världens länder har satt upp.

2023 är halva tiden kvar tills Agenda 2030 ska vara uppnådd. Covid-19-pandemin har inneburit att stora delar av världens utveckling har stått stilla eller gått bakåt. Det är därför viktigare än någonsin att arbeta med Agenda 2030 som vägvisare för att nå en mer hållbar värld.

FN-förbundet fortsätter att tätt följa såväl den svenska som den internationella utvecklingen vad gäller genomförandet av Agenda 2030. Vi uppvaktar såväl lokala beslutsfattare som riksdag och representanter för regeringen för att driva på genomförandet. Vi bedriver opinionsbildning bland annat genom att svara på remisser, arrangera utbildningar och seminarier, skriva debattartiklar och nyhetsinlägg.

Stöd oss

Stöd vårt arbete med en gåva.

Ge en gåva >

Fred, säkerhet och nedrustning

Vårt arbete för fredsfrågorna tar sig såväl praktiska och konkreta uttryck som lite mer långsiktiga och teoretiska.

Läs mer

Mänskliga rättigheter och demokrati

Vårt arbete för mänskliga rättigheter och demokrati fokuserar framförallt på granskningsarbete och opinionsbildning.

Läs mer

Hållbar utveckling och Agenda 2030

Inom hållbar utveckling fokuserar vi på Agenda 2030 och reformeringen av FN:s fältarbete.

Läs mer