fbpx

Bli månadsgivare för en bättre värld

Vi arbetar med projekt Minor och Flicka vars syfte är att skapa en minfri värld, samt stärka flickors rättigheter. Dessa projekt är exempel på effektiva FN-projekt som ger betydelsefulla resultat för många människor.

Vårt arbete vilar på FN:s tre pelare: Fred, säkerhet och nedrustning; Hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning; och Mänskliga rättigheter och demokrati. Baserat på dessa sakområden arbetar vi även med utbildning och information, påverkansarbete, internationellt samarbete med andra FN-förbund samt granskning av den svenska regeringens åtaganden enligt FN:s konventioner.

Tack vare månadsgivare kan vi fortsätta skapa hopp och rädda liv. Ju fler vi är, desto mer kan vi göra tillsammans för en bättre värld.

Bli månadsgivare idag!

Bli månadsgivare >