fbpx

Vill du utöka din gymnasieskolas engagemang för globala frågor? Bli FN-skola!

Att vara en FN-skola innebär ett långsiktigt samarbete med oss där vi tillsammans arbetar för att stärka er globala profil och fördjupa engagemang och kompetens bland elever och personal. Idag finns 36 FN-skolor i Sverige som engagerar tiotusentals lärare och elever. Som FN-skola ingår ni i detta nätverk och blir en del av FN-rörelsen för en bättre värld.Som FN-skola får både lärare och elever ett fantastiskt kontaktnät med kunskap och erfarenheter att lära och inspireras av!”

Åsa Gårdbro, lärare på FN-skolan Falu Frigymnasium i FalunLämna er intresseanmälan här

Ansök om att bli FN-skola genom att fylla i formuläret. Vi hör av oss till er inom de närmsta veckorna efter att vi har fått in er ansökan.

För oss är din personliga integritet viktig. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och endast för ändamål som rör vår egen verksamhet. Läs mer om Svenska FN-Förbundets hantering av personuppgifter.

Vad är en FN-skola?

En FN-skola är en gymnasieskola med engagemang för internationella frågor och en vilja och kapacitet att utveckla sin globala profil i samarbete med oss. Skolans globala profil präglar ofta ett eller flera av skolans program, men upplägget för FN-skola är flexibelt och innebär stor möjlighet för skolan att välja vilken form FN-profilen ska ta i praktiken.

Det finns 36 FN-skolor runt om i landet. De är alla olika men gemensamt för många är att de arrangerar FN-rollspel, erbjuder sina elever kurser eller program med global inriktning, gör internationella utbyten samt på olika sätt uppmuntrar till elevengagemang för mänskliga rättigheter och globala frågor. Bland FN-skolorna finns alla gymnasieprogram representerade, både kommunala skolor och friskolor och skolornas elevantal varierar från runt 200 till 4000 elever.

En FN-skola arbetar nära Svenska FN-förbundet för att:

 • Årligen arrangera aktiviteter i syfte att öka elevers och lärares kunskap och engagemang i internationella frågor.
 • Aktivt lyfta fram internationella frågor i den ordinarie undervisningen.
 • Uppmuntra elever till gemensamt globalt engagemang i FN-elevföreningar.
 • Årligen erbjuda sin personal fortbildning i internationella frågor.
 • Verka i en anda i enlighet med FN-stadgans mål och principer.
 • Präglas av en internationell profil som kontinuerligt utvecklas.

Vad får vi som FN-skola?

Som FN-skola erbjuds ni årligen lärarfortbildningar, undervisningsmaterial och pedagogisk vägledning för att stärka kompetensen i globala frågor. Ni får också stöd direkt till eleverna genom hjälp med att starta och driva en FN-elevförening, föreläsningar, nationella träffar och olika engagemangspaket.

FN-skolor får del av vår kunskap inom mänskliga rättigheter, utvecklingsfrågor, Agenda 2030 samt fred och säkerhet. Vi har pedagogisk kompetens och lång erfarenhet av samarbete med skolor och att engagera unga människor. Varje FN-skola får en personlig kontaktperson från vår skolenhet, som finns till hands för att se till att skolan får den service som samarbetsavtalet innebär.

Utbudet består av:

 • Certifikat och startpaket
 • Kontaktperson på FN-förbundet
 • Medlemskap i FN-förbundet
 • Digitalt planeringsmöte
 • Tillgång till FN-skolornas portal med undervisnings- och informationsmaterial
 • Filmpaket
 • Tillgång till kurser om FN, mänskliga rättigheter, utvecklingsfrågor samt fred och säkerhet
 • Nyhetsbrev för lärare och elever
 • Prenumeration på tidningen Världshorisont
 • FN-dagspaket
 • Aktionspaket till elevföreningarna med tillhörande lärarmaterial
 • Digitala kickoffer för FN-elevföreningar
 • Digitala kickoffer för lärare
 • Deltagande på UNg-konferens
 • Digitalt stöd inför FN-rollspel (FN-rollspelsmaterial och instruktionsvideor)
 • Platser på utbildning för ordföranden på FN-rollspel
 • Digitala FN-rollspelskurser för lärare
 • Tillgång till inspelade föreläsningar
 • Inbjudan till tävlingar och evenemang
 • Medlemspris i webshopen

Varför ska vi bli en FN-skola?

Bland annat för att ni får en rad verktyg som hjälper er att både nå mål i kurs- och läroplan och utvecklar er globala profil!

Som lärare får ni stöd i undervisningen genom material, fortbildning och ett kontaktnätverk. Era elever får hjälp att starta och driva en FN-elevförening, föreläsningar, nationella träffar och olika aktionspaket.

Vad gör en FN-skola?

Det finns 37 FN-skolor runt om i Sverige. Här finns en karta över alla FN-skolor och när de blev certifierade.

Med stöd från oss engagerar FN-skolorna lärare och elever för en bättre värld. Många av skolorna arrangerar egna FN-rollspel med teman som aktuella konflikter, mänskliga rättigheter, klimat och Agenda 2030. På de flesta FN-skolorna finns FN-elevföreningar där ett par hundra aktiva medlemmar tillsammans når ut till tusentals andra elever genom till exempel aktiviteter om flickors rättigheter och arbete mot rasism och diskriminering.

FN-skolor arbetar olika, så här kan det se ut:

 • Årligt FN-rollspel: Lärare deltar i FN-förbundets kurs i FN-rollspel där man får inspiration att själva anordna ett rollspel. Elever på NA- och SA-programmen deltar i det årliga FN-rollspelet där skolan även bjuder in andra FN-skolor.
 • FN-förbundets ordförandekurs: Några elever går FN-förbundets ordförandekurs och är med och arrangerar rollspelet.
 • Kurser för lärare: Skolans lärare går kurs om utvecklingsfrågor och arrangerar en foto- och uppsatstävling om de globala målen.
 • Lektionsmaterial och inspiration: Ett lärarlag går kurs om mänskliga rättigheter och får tillgång till lektionsmaterial som används av fler lärare på skolan.
 • Temadagar: Senare under läsåret deltar alla elever i den årliga temadagen om mänskliga rättigheter. I samarbete med oss har skolan lagt upp dagen med film, föreläsningar och övningar om ungas rättigheter i ett förändrat klimat.
 • FN-elevföreningar: Skolans FN-elevförening arrangerar en välgörenhetskonsert på FN-dagen.
 • FN-förbundets UNg-konferens: En grupp elever deltar också på FN-förbundets årliga UNg-konferens och får med sig tips och idéer på vad FN-elevföreningen kan göra på skolan nästa år.

Vad kostar det att vara en FN-skola?

Den årliga avgiften för att vara FN-skola är 40 000 kr.

Hur gör vi för att bli en FN-skola?

Börja med att göra en intresseanmälan i formuläret här ovan!

Ansökan till nästa läsår tas emot löpande. Avtalsperioden löper läsårsvis och avslutas den 31 juli varje år.

Hur gör vi för att komma i kontakt med er?

Ni får gärna kontakta oss om ni har frågor eller vill boka ett möte där vi berättar mer! Skicka e-post till fnskola@fn.se.

Bli FN-skola

Släpp in världen i er gymnasieskola!

Bli FN-skola >

Portalen för FN-skolor

Inloggningssida för elever och lärare på FN-skolor.

Läs mer

Berättelser från lärare och elever

Läs intervjuer med elever och lärare på FN-skolor och se vår karta över alla FN-skolor i Sverige.

Läs mer