Bli FN-skola

Är din skola en gymnasieskola med engagemang för globala frågor? Eller skulle ni vilja bli? Då kan ni ansöka om att bli en certifierad FN-skola! Att vara FN-skola innebär ett långsiktigt samarbete med oss, där vi tillsammans arbetar för att stärka er globala profil och fördjupa engagemang och kompetens bland elever och personal.

Skolan spelar en central roll i FN-förbundets verksamhet. Idag finns 40 FN-skolor i Sverige som genom bland annat FN-rollspel och FN-elevföreningar engagerar tiotusentals lärare och elever. Som FN-skola ingår ni i detta nätverk och blir en del av FN-rörelsen för en bättre värld.

Nedan kan du läsa mer om vad som krävs för att bli en FN-skola, vilket utbud en FN-skola får tillgång till och exempel på vad andra FN-skolor gör. T.ex. genomförs Aktion FN på skolorna på tema jämställdhet, mänskliga rättigheter, globala målen samt fred och säkerhet. Inför varje aktion tillhandahålls lektionsmaterial till lärare och material till eleverna för att iscensätta aktionen.

Är din skola redan en FN-skola? Här hittar du portalen, en resurs för lärare och elever på FN-skolor.

Självklart har vi även material och inspiration som är öppet och tillgängligt för alla skolor. Materialet fungerar bra för olika typer av undervisning i olika årskurser.

Bli FN-skola

Släpp in världen i er gymnasieskola!

Bli FN-skola >

Vad är en FN-skola?

Engagera er för mänskliga rättigheter och globala frågor under gymnasietiden.

Läs mer

Vad får en FN-skola?

FN-skolor får del av vår expertis inom mänskliga rättigheter, utvecklingsfrågor, Agenda 2030, samt fred och säkerhet.

Läs mer

Vad gör en FN-skola?

Med stöd från oss engagerar FN-skolorna lärare och elever för en bättre värld.

Läs mer

Film om att bli FN-skola

Inspireras av Hibaakh som berättar mer om att gå på en FN-skola.

Se filmen

Här finns våra FN-skolor

Läsåret 2020/21 finns det 40 FN-skolor runt om i Sverige. Se dem på denna karta.

Se karta