Bli FN-skola

Är din skola en gymnasieskola med engagemang för globala frågor? Eller skulle ni vilja bli?
Då kan ni ansöka om att bli en certifierad FN-skola!

Att vara FN-skola innebär ett långsiktigt samarbete med oss, där vi tillsammans arbetar för att stärka er globala profil och fördjupa engagemang och kompetens bland elever och personal.

Skolan spelar en central roll i FN-förbundets verksamhet. Idag finns 37 FN-skolor i Sverige som genom bland annat FN-rollspel och FN-elevföreningar engagerar tiotusentals lärare och elever. Som FN-skola ingår ni i detta nätverk och blir en del av FN-rörelsen för en bättre värld.

Nedan kan du läsa mer om vad som krävs för att bli en FN-skola, vilket utbud en FN-skola får tillgång till och exempel på vad andra FN-skolor gör. T.ex. genomförs Aktion FN på skolorna. Inför varje aktion tillhandahålls lektionsmaterial till lärare och material till eleverna för att iscensätta aktionen.

Är din skola redan en FN-skola? Här hittar du portalen, en resurs för lärare och elever på FN-skolor.

Självklart har vi även material och inspiration som är öppet och tillgängligt för alla skolor. Materialet fungerar bra för olika typer av undervisning i olika årskurser.

Åsa Gårdbro lärare på FN-skolan Falu Frigymnasium i Falun

Åsa Gårdbro, lärare och kontaktperson på Falu Frigymnasium i Falun, FN-skola sedan hösten 2013, berättar om hur det är att vara lärare på en FN-skola:

Falu Frigymnasium har varit stolt FN-skola i flera år och det har verkligen bidragit till att stärka vår internationella profil! Som FN-skola får både lärare och elever ett fantastiskt kontaktnät med kunskaper och erfarenheter att lära och inspireras av! Varje läsår får vi lärare tillgång till aktuellt material att använda i undervisningen, och eleverna i skolans FN-förening får material och support i sitt arbete med att sprida kunskaper och engagemang. Det vi uppskattat mest är att elever kan åka på UNg-läger, att få spännande föreläsare till skolan och utbudet av fortbildningskurser om FN:s arbete. Som kontaktperson får jag alltid snabb och hjälpsam återkoppling från FN-förbundet när vi behöver hjälp i skolans arbete med globala frågor.

Bli FN-skola

Släpp in världen i er gymnasieskola!

Bli FN-skola >

Vad är en FN-skola?

Engagera er för mänskliga rättigheter och globala frågor under gymnasietiden.

Läs mer

Vad får en FN-skola?

FN-skolor får del av vår expertis inom mänskliga rättigheter, utvecklingsfrågor, Agenda 2030, samt fred och säkerhet.

Läs mer

Vad gör en FN-skola?

Med stöd från oss engagerar FN-skolorna lärare och elever för en bättre värld.

Läs mer

Film om att bli FN-skola

Inspireras av Hibaakh som berättar mer om att gå på en FN-skola.

Se filmen

Här finns våra FN-skolor

Läsåret 2021/22 finns det 37 FN-skolor runt om i Sverige. Se dem på denna karta.

Se karta

Engagemang i FN-elevföreningar

Josephine Bergmark bloggar om elevengagemang i våra FN-skolor.

Läs mer