Vi utbildar och informerar inom FN-relaterade frågor

Baserat på våra sakområden arbetar vi med utbildning och
kunskapsspridning på flera olika sätt. Vi erbjuder bland annat kurser,
informationsmaterial, lärarhandledningar och publikationer.