• Debattartiklar
  • FN-rörelsen
  • Lediga tjänster
  • Okategoriserade
  • Övriga nyheter
  • Pressmeddelanden
  • Uttalanden
  • Världshorisont

Nyheter

Meddelande från valberedningen 17 maj, 2018

Valberedningen har nu lagt sitt förslag till ny styrelse för Svenska FN-förbundet inför kongressen i juni. Sammanlagt har 23 personer nominerats till de 13 platserna

Barometer 2018: Global utveckling kräver samverkan mellan civila och militära insatser 15 maj, 2018

Sveriges bidrag till internationella militära insatser bör huvudsakligen gå till FN-ledda insatser, säger FN-förbundet och ett 20-tal andra organisationer i Barometer 2018.

Rekommendationer från FN:s rasdiskrimineringskommitté 14 maj, 2018

Vi kommenterar slutsatserna från FN:s rasdiskrimineringskommitté och förklarar vår roll när FN granskar Sverige.

Roland Håkanssons bortgång 14 maj, 2018

Styrelseledamoten i Svenska FN-förbundet Roland Håkansson har gått bort.

Internationella familjedagen 14 maj, 2018

FN:s befolkningsfond uppmärksammar att familjeplanering blev en mänsklig rättighet för 50 år sedan. FN-förbundet driver arbetet vidare i projektet Flicka.

Stå upp för Kompass och antikorruptionsarbetet! 11 maj, 2018

FN och dess medlemsländer måste försvara FN:s antikorruptionsarbete, säger Svenska FN-förbundet efter uppgifter om att Guatemala har utvisat den svenske ambassadören Anders Kompass.

Nödvändigt FN-initiativ mot övergrepp 8 maj, 2018

Svenska FN-förbundet välkomnar FN-chefen Guterres nya initiativ mot sexuella övergrepp i FN-organisationen.

Vi söker en internationell projekthandläggare 4 maj, 2018

Vi söker en en internationell projekthandläggare för att arbeta med vårt internationella program.

Lovande signaler från Koreamöte 27 april, 2018

Rapporterna från toppmötet mellan Nord- och Sydkorea är positiva, men mycket återstår – inte minst en plan för stärkta mänskliga rättigheter.

Feministbok till Svenska Akademien 25 april, 2018

Svenska FN-förbundet skickar boken ”Alla borde vara feminister” till ledamöterna i Svenska Akademien.