• Debattartiklar
  • FN-rörelsen
  • Lediga tjänster
  • Övriga nyheter
  • Pressmeddelanden
  • Uttalanden

Nyheter

Saudiarabien hör inte hemma i FN:s kvinnokommission 2017-04-24

Att Saudiarabien har fått en plats i FN:s kvinnokommission försvårar det globala jämställdhetsarbetet. Sveriges regering bör klargöra hur man ser på valet, säger Svenska FN-förbundet.

Kärnvapenhot måste hanteras i FN 2017-04-19

Hot om kärnvapenanvändning måste bemötas i FN:s säkerhetsråd och inte genom krig, säger Svenska FN-förbundet efter Nordkoreas senaste kärnvapen- och missiltester.

Ungdomssekreterare 2017-04-18

Svenska FN-förbundet är rörelsen för ett bättre och starkare FN. Vi anser att internationellt samarbete är en förutsättning för en fredligare och mer rättvis värld. FN-förbundet

FN-forum 2017-04-18

Den 13-14 maj arrangerar Svenska FN-förbundet FN-forum i Stockholm, en mötesplats för alla som är intresserade av att diskutera och lära sig mer om FN-frågor.

Arbetet mot barnäktenskap – en global rättighetsfråga 2017-04-12

Arbetet mot barnäktenskap måste intensifieras om flickors och kvinnors rättigheter ska garanteras och om världens länder ska uppnå mål 5 i de globala målen för

Inte folkrättsenligt men ett försvar för mänsklig säkerhet 2017-04-07

USA:s attack mot syriskt flyg går utanför folkrätten men är ett stöd för mänsklig säkerhet och en markering mot att FN:s säkerhetsråd inte förmått agera

Misstänkt terrordåd i Stockholm 2017-04-05

Svenska FN-förbundet uttrycker sitt djupa deltagande med offer och anhöriga efter det misstänkta terrordådet i Stockholm på fredagen.

Nedskärningar hotar världens kvinnor 2017-04-05

Att USA drar in sitt bidrag till FN:s befolkningsfond leder till död och lidande för kvinnor runt om i världen, säger Svenska FN-förbundet.

DR Kongo i stort behov av omvärldens stöd 2017-04-05

Demokratiska republiken Kongo, där två FN-anställda mördades nyligen, står inför en rad politiska och militära utmaningar. FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic efterlyser omvärldens engagemang.

Internationell programhandläggare (vik) 2017-04-04

Svenska FN-förbundet är rörelsen för ett bättre och starkare FN. Vi tror att internationellt samarbete är en förutsättning för en fredligare och mer rättvis värld.