fbpx
28 mars, 2024 /

Ny ordförande i FN:s kvinnokonvention

Saudiarabien valdes på onsdagen till ny ordförande i FN:s kvinnokommission (CSW). Valet skulle ha hållits under FN:s kvinnokonferens men sköts upp på grund av tidsbrist.

Den saudiske FN-ambassadören Abdulaziz Alwasil valdes till ordförande med stöd från medlemsstaterna i Asien och Stillahavsområdet. Ingen av de 45 ledamöterna – bland dem företrädare för Nederländerna, Portugal, Spanien och Österrike – uttryckte invändningar i samband med omröstningen.

FN:s kvinnokommission organiserar och leder möten och främjar jämställdhet i hela FN-systemet. Ordförandeskapet gäller normalt för två år men Filippinerna avbröt sitt mandat efter påtryckningar från Asien-gruppen. Tanken var att Bangladesh skulle ta över men i stället anmälde sig Saudiarabien som ordförandekandidat.

Läs hela på fn.se

FN-förbundets sakkunniga kommenterar

För sex år sedan blev Saudiarabien medlem i FN:s kvinnokommission, vilket föranledde skarp kritik från Svenska FN-förbundet. Vår kritik kvarstår. FN ska vara en arena för samarbete mellan alla världens länder men ett land som Saudiarabien, där manligt förmyndarskap över kvinnor är reglerat i lag, bör inte ha en ledande position i det globala jämställdhetsarbetet.

Ett tungt ansvar vilar på de övriga medlemmarna i FN:s kvinnokommission. Det är anmärkningsvärt att ingen motkandidat anmälde sig och fick stöd från övriga medlemmar i kommissionen. Det är värt att reflektera över uteslutningen av Iran från CSW 2022 som var en tydlig markering mot grova kränkningar av flickors och kvinnors rättigheter.

Saudiarabien som ofta kritiseras för att kränka kvinnors rättigheter får nu som ordförande för FN:s kvinnokommission en central position i arbetet för jämställdhet. Med ett år kvar till 30-årsjubileet för Pekingplattformen noteras därmed ännu ett bakslag i den globala kampen för jämställdhet. Det är beklagligt – och världens länder måste nu anstränga sig för att vända utvecklingen.

Senaste nytt

Lång väg kvar i halvtid

12 juli, 2024 / Nyheter

Ökad fattigdom, hunger och utsläpp av växthusgaser är några exempel på att den globala utvecklingen går åt fel håll. Trots detta bjöd årets globala högnivåmöte om Agenda 2030 på många exempel på lösningar för att nå målen i Agenda 2030 under andra halvlek.

Läs mer

Få framsteg under klimatmötet i Bonn 

08 juli, 2024 / Nyheter

De årliga klimatsamtalen i Bonn avslutades i mitten av juni. Många frågor förhandlades under det nära två veckor långa mötet men mycket lämnades till höstens COP 29 att avsluta.
- Det vi framförallt saknade från EU:s och Sveriges sida var tydligare och mer handfasta vägar framåt vad gäller arbetet med utsläppsminskningar, säger Mattias Frumerie, Sveriges klimatambassadör och chefsförhandlare i klimatfrågor.

Läs mer

Sommar!

04 juli, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kansli är sommarstängt v 28-30. Vi önskar alla en skön sommar. Du behövs i arbetet för en bättre värld. Bli medlem här!

Läs mer

Bred samling till försvar för ICC

20 juni, 2024 / Nyheter

Efter hot och attacker mot Internationella brottmålsdomstolen kräver 93 stater i ett upprop att domstolen och dess personal måste få arbeta utan påtryckningar. Också andra aktörer rycker nu ut till försvar för ICC.

Läs mer

Klyftor mellan fattiga och rika kräver stora satsningar

14 juni, 2024 / Nyheter

Ingen ska lämnas utanför, var löftet från världens länder 2015. Att löftet inte kommer att infrias är tydligt i årets rapport om hur det går med världens utvecklingsarbete enligt Agenda 2030.

Läs mer

Ny ledning och strategi för FN-förbundet

04 juni, 2024 / Nyheter

Ny ordförande, ny styrelse, inspirerande kulturinslag, engagerade diskussioner och besök av generalsekreteraren för FN-förbundens världsorganisation WFUNA. Det var några av inslagen under Svenska FN-förbundets kongress 2024 i Eskilstuna.

Läs mer

Juristen Sanna Wolk ny ordförande i Svenska FN-förbundet

02 juni, 2024 / Pressmeddelanden

Sanna Wolk valdes på lördagen till ny ordförande i Svenska FN-förbundet. Förbundet håller kongress i Eskilstuna i helgen.

Läs mer

Uttalanden vid FN-förbundets kongress 2024

02 juni, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kongress 2024 antog uttalanden till stöd för civilsamhället i Georgien samt för FN-förbudet mot kärnvapen.

Läs mer

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer