fbpx
28 mars, 2024 /

Ny ordförande i FN:s kvinnokonvention

Saudiarabien valdes på onsdagen till ny ordförande i FN:s kvinnokommission (CSW). Valet skulle ha hållits under FN:s kvinnokonferens men sköts upp på grund av tidsbrist.

Den saudiske FN-ambassadören Abdulaziz Alwasil valdes till ordförande med stöd från medlemsstaterna i Asien och Stillahavsområdet. Ingen av de 45 ledamöterna – bland dem företrädare för Nederländerna, Portugal, Spanien och Österrike – uttryckte invändningar i samband med omröstningen.

FN:s kvinnokommission organiserar och leder möten och främjar jämställdhet i hela FN-systemet. Ordförandeskapet gäller normalt för två år men Filippinerna avbröt sitt mandat efter påtryckningar från Asien-gruppen. Tanken var att Bangladesh skulle ta över men i stället anmälde sig Saudiarabien som ordförandekandidat.

Läs hela på fn.se

FN-förbundets sakkunniga kommenterar

För sex år sedan blev Saudiarabien medlem i FN:s kvinnokommission, vilket föranledde skarp kritik från Svenska FN-förbundet. Vår kritik kvarstår. FN ska vara en arena för samarbete mellan alla världens länder men ett land som Saudiarabien, där manligt förmyndarskap över kvinnor är reglerat i lag, bör inte ha en ledande position i det globala jämställdhetsarbetet.

Ett tungt ansvar vilar på de övriga medlemmarna i FN:s kvinnokommission. Det är anmärkningsvärt att ingen motkandidat anmälde sig och fick stöd från övriga medlemmar i kommissionen. Det är värt att reflektera över uteslutningen av Iran från CSW 2022 som var en tydlig markering mot grova kränkningar av flickors och kvinnors rättigheter.

Saudiarabien som ofta kritiseras för att kränka kvinnors rättigheter får nu som ordförande för FN:s kvinnokommission en central position i arbetet för jämställdhet. Med ett år kvar till 30-årsjubileet för Pekingplattformen noteras därmed ännu ett bakslag i den globala kampen för jämställdhet. Det är beklagligt – och världens länder måste nu anstränga sig för att vända utvecklingen.

Senaste nytt

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

28 mars, 2024 / Världshorisont

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

07 mars, 2024 / Nyheter

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Fortsatt tillbakagång för flickors och kvinnors rättigheter

06 mars, 2024 / Nyheter

Snart är det dags för FN:s årliga kvinnokommission i New York där olika aspekter på jämställdhet diskuteras. Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige jobbar dagligen med flickors och kvinnors rättigheter, som under flera år varit på tillbakagång. 

Läs mer