fbpx
18 april, 2024 /

Framsteg och motgångar i ny UNFPA-rapport

FN:s befolkningsfond UNFPA lanserade den 16 april rapporten ”Interwoven Lives, Threads of Hope: Ending inequalities in sexual and reproductive health and rights”. Av den framgår att kvinnor och flickor som lever i fattigdom, tillhör minoritetsgrupper eller befinner sig i konfliktsituationer löper större risk att dö i förtid på grund av bristande tillgång till hälsovård. Dessutom lyfter rapporten fram hur rasism, sexism och andra former av diskriminering hindrar framsteg inom sexuell och reproduktiv hälsa.

Rapporten betonar också de imponerande framsteg som har gjorts. Under en generation har UNFPA:s arbete bidragit till att minska oavsiktliga graviditeter med nästan en femtedel, sänka mödradödligheten med en tredjedel och främja skärpt lagstiftning mot våld i hemmet i över 160 länder.  Läs FN:s sammanfattning av rapporten här!  

Läs hela på www.unfpa.org

FN-förbundets sakkunniga kommenterar

Trots framsteg går det alltför långsamt framåt. Varje dag dör 800 kvinnor vid förlossning, en siffra som inte har förändrats sedan 2016. Den aktuella världssituationen, präglad av krig och konflikt, försvårar framsteg. Den humanitära krisen i Gaza är katastrofal och försämras dag för dag. UNFPA fokuserar på att leverera livräddande förnödenheter, mediciner, utrustning och hygienartiklar, särskilt för flickor och kvinnor.

Vill du vara med och bidra till UNFPA:s viktiga arbete? Genom att stödja vår katastroffond ger du oss möjlighet att i samarbete med UNFPA rikta hjälp dit det behövs som bäst just nu — alltid med fokus på kvinnors och flickors situation och behov i humanitära kriser. 

Var med i kampen för en bättre värld – swisha en gåva! 

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer