fbpx
8 februari, 2024 /

Armenien ny statspart i krigsbrottsdomstol

Idag kl 10.45 hålls en ceremoni för att välkomna Armenien in i kretsen av stater som stödjer Internationella brottmålsdomstolen (International Criminal Court, ICC).

Armenien blir domstolens 124:e statspart. Domstolen kan döma de som begår krigsförbrytelser, folkmord, brott mot mänskligheten och aggressionsbrott och skapades 1998.

Välkomstceremonin livesänds via länken nedan.

Läs hela på www.icc-cpi.int

FN-förbundets sakkunniga kommenterar

Det är viktigt att denna domstol får fler stater anslutna till sig. Målet måste förstås vara universell anslutning av alla världens stater, men vägen dit är fortsatt lång.

Att just Armenien tar detta steg nu är högintressant i förhållande till landets konflikter med grannländerna, där Armenien nu ser att en anslutning till ICC kan ge ett förebyggande skydd mot övergrepp. Steget är också högintressant sett till att det görs trots starka påtryckningar från Ryssland (som ogillar ICC av kända anledningar) om att de ogillar Armeniens val.

Slutligen är Armeniens anslutning till ICC välkommen också av historiska skäl. Insikten om de övergrepp från det Ottomanska riket som armener fick utstå 1915 tjänade som inspiration för den polsk-judiske advokaten Raphael Lemkin som myntade begreppet ”folkmord”. ICC kan inte agera retroaktivt, men moderna folkmord kan nu, ett sekel senare, beivras av domstolen och den får nu också Armenien som statspart.

Svenska FN-förbundet är aktiva medlemmar i folkrörelsekoalitionen för ICC och på dess hemsida beskrivs Armeniens väg till att bli statspart, inklusive kommentarer från folkrörelser som verkat för att få detta steg till stånd.

Senaste nytt

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer