fbpx
26 mars, 2024 /

FN:s säkerhetsråd har röstat ja till vapenvila i Gaza  

Måndagen den 25 mars röstade FN:s säkerhetsråd för första gången för en resolution som kräver “omedelbar och bestående” vapenvila i Gaza. Resolutionen kräver också att Hamas ska frige gisslan och att den humanitära hjälpen till Gaza ska utökas. Fjorton av femton rådsmedlemmar röstade för resolutionen och USA, som tre gånger tidigare invänt mot liknande resolutioner, la ner sin röst. Resolutionstexten uppmanar till vapenvila under ramadan som slutar den 9 april.

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres tvittrar om vikten av att resolutionen implementeras.

Läs hela på news.un.org

FN-förbundets sakkunniga kommenterar

Svenska FN-förbundet har sedan oktober 2023 stöttat FN-chefen Guterres vädjan om humanitär vapenvila i Gaza och vi välkomnade omedelbart måndagens resolution.

Resolutioner i säkerhetsrådet är juridiskt bindande, men det återstår att se hur måndagens beslut kommer att implementeras. Det är inte säkert att Israel kommer att acceptera resolutionen eller att Hamas kommer att släppa gisslan. Omvärlden måste sätta press på parterna. Om resolutionen implementeras korrekt kan det leda till att cirka 2 miljoner människor i Gaza får tillgång till humanitär hjälp.

Storbritannien levererade i natt 10 ton nödhjälp från luften till Gaza. Leveransen bestod av vatten och mat i form av ris, matolja, mjöl, konserver och modersmjölksersättning. Det är avgörande för Gazas befolkning att FN och andra organisationer kan leverera humanitärt bistånd även landvägen.

Säkerhetsrådets krav på vapenvila är varmt välkommet och USA:s nedlagda röst är ett steg i rätt riktning. Det är dock häpnadsväckande och oroande att USA:s FN-ambassadör Linda Thomas-Greenfield kallar resolutionen ”icke-bindande” med tanke på att rådsresolutioner är juridiskt bindande för alla FN-medlemmar. Vapenvilan måste i enlighet med resolutionstexten leda till varaktig och hållbar vapenvila, frisläppande av gisslan och humanitärt tillträde.

Senaste nytt

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

28 mars, 2024 / Världshorisont

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

07 mars, 2024 / Nyheter

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Fortsatt tillbakagång för flickors och kvinnors rättigheter

06 mars, 2024 / Nyheter

Snart är det dags för FN:s årliga kvinnokommission i New York där olika aspekter på jämställdhet diskuteras. Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige jobbar dagligen med flickors och kvinnors rättigheter, som under flera år varit på tillbakagång. 

Läs mer