fbpx
4 april, 2024 /

Ny FN-rapport om situationen i Haiti

Nästan en månad har gått sedan gängkonflikterna i Haiti eskalerade kraftigt. En ny rapport från FN:s kontor för mänskliga rättigheter (OHCHR) visar att över 1 500 personer har dödats de senaste tre månaderna. Situationen beskrivs i rapporten som katastrofal och FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Volker Türk uppmanar i ett uttalande till multinationellt ingripande för att hjälpa den haitiska polisen att stoppa våldet. Gängvåldet har lett till att över 360 000 haitier är på flykt och cirka 5,5 miljoner, främst barn, är beroende av humanitär hjälp. Trots att 44 procent av befolkningen står inför osäker livsmedelsförsörjning är det nästan omöjligt att tillhandahålla ytterligare bistånd vilket flera FN-organisationer har varnat för. Enligt Unicef lider 1,6 miljoner människor i landet av extrem matbrist. Högkommissarie Volker Türk säger i videon att ”humanitära korridorer måste etableras så snart som möjligt”.

Läs hela på news.un.org

FN-förbundets sakkunniga kommenterar

Flera FN-organisationer, till exempel Unicef, UNFPA, WFP och WHO, är på plats i Haiti och arbetar aktivt för att bistå människor i nöd. FN:s livsmedelsprogram WFP har distribuerat cirka 160 000 måltider medan UNFPA ger stöd och hjälp till personer som utsatts för könsrelaterat våld. FN redogör för sina insatser i Haiti här. I oktober 2023 gav FN:s säkerhetsråd grönt ljus för utplaceringen av en multinationell säkerhetsstyrka som under ledning av Kenya ska stödja den haitiska polisen. Insatsen stoppades dock av Kenyas högsta domstol och dess framtid är nu oviss. Ytterligare ansträngningar måste göras för att stoppa våldet i Haiti och bistå dess hårt drabbade invånare.

Senaste nytt

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

28 mars, 2024 / Världshorisont

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

07 mars, 2024 / Nyheter

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Fortsatt tillbakagång för flickors och kvinnors rättigheter

06 mars, 2024 / Nyheter

Snart är det dags för FN:s årliga kvinnokommission i New York där olika aspekter på jämställdhet diskuteras. Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige jobbar dagligen med flickors och kvinnors rättigheter, som under flera år varit på tillbakagång. 

Läs mer