fbpx
I Lunds FN-förening engagerar sig många studenter. Emiline Méry, till vänster, Elvira Wiklund, i mitten och Ellinor Adolfsson, till höger är några av dem. Foto: Anja Magnusson
12 april, 2024 / Nyheter

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Lunds FN-förening har nyligen haft val och utsett en styrelse med bland andra ordförande Emiline Méry och ledamöterna Ellinor Adolfsson samt Elvira Wiklund. Föreningen jobbar nytänkande i fyra utskott som ansvarar för olika områden kopplade till FN:s arbete.

De fyra utskotten berör klimat, skola/ungdom, mänskliga rättigheter samt fred och säkerhet. Fördelarna med utskotten är att medlemmarna kan söka sig till ett område de är intresserade av. Ellinor Adolfsson och Elvira Wiklund är ansvariga för utskotten fred- och säkerhet respektive mänskliga rättigheter.

– När det finns en tydlig struktur blir det enklare att engagera sig och genomföra aktiviteter, säger Elvira Wiklund.

Målet är att varje utskott ska anordna två större evenemang per termin. Utöver det anordnar styrelsen ett större event per år som inkluderar alla medlemmar. De globala målen genomsyrar arbetet i de olika utskotten.

– Vi i utskottet för mänskliga rättigheter har bokat in ett studiebesök på institutet för mänskliga rättigheter som har sitt huvudkontor i Lund. Det blir vårt första större evenemang, säger Ellinor Adolfsson. 

En hållbar förening

Föreningens övergripande mål är att sprida FN-frågor lokalt i Lund och de aktiva jobbar därför mycket med att synas runt om i staden och i sociala medier. Trots att synligheten utåt är viktig menar ordförande Emiline Méry att interna aktiviteter som informationskvällar, filmkvällar och middagar är minst lika viktiga.

– För att kunna nå våra mål behöver vi medlemmar och därför är det viktigt att göra evenemang som värnar om medlemmarna för att öka motivationen och viljan att fortsätta engagera sig. Vi jobbar för att bli en hållbar förening, säger hon.

Engagerar studenter

Föreningen består till största delen av studenter.

– Det är främst personer som siktar på en internationell karriär eller en karriär inom globala frågor som söker sig till oss, säger Emiline.

Ellinor Adolfsson menar att engagemanget ger något utöver den vanliga utbildningen.

– Jag lär mig saker som jag inte hade lärt mig på utbildningen. Det blir mer praktiskt vilket är väldigt kul, säger hon.

De är alla tre positiva till att vara engagerade i FN-föreningen och ser fördelar som att de får kunskap om olika frågor, men kanske framför allt att de har väldigt roligt tillsammans.

– Jag tycker att det roligaste är gemenskapen och att träffa personer som har ett gemensamt intresse. Vi har väldigt kul och det gör att jag vill fortsätta, säger Elvira.

I framtiden vill de gärna fortsätta engagera sig och jobba med globala frågor.

– Jag har känt oro och stress inför framtiden i och med klimatkrisen och alla konflikter. Att vara med i FN-rörelsen och försöka göra skillnad bidrar till att jag känner att jag gör någonting, jag gör mitt bästa, avslutar Emiline.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer