fbpx
12 april, 2024 /

Ny ansökan om palestinskt medlemskap i FN

Den palestinska myndigheten har åter ansökt om att Palestina ska få bli fullvärdig medlem i Förenta Nationerna. Det sker i ljuset av Israels vedergällningskrig efter Hamas terrorattack den 7 oktober 2023.

Enligt regelverket ska en ansökan om FN-medlemskap lämnas till generalsekreteraren som vidarebefordrar den till säkerhetsrådet. Om inte rådet har invändningar prövas därefter ansökan av en rådgivande kommitté som består av samma femton länder som finns i rådet.

Kommittén sammanträdde på torsdagen och misslyckades med att nå samsyn, enligt Malta som är ordförande i rådet i april.

Enligt uppgift kommer nu Algeriet att initiera en omröstning i medlemskapsfrågan i säkerhetsrådet den 18 april. Avslutningsvis får generalförsamlingen frågan på sitt bord, oavsett om rådet rekommenderar medlemskap eller inte. I båda fallen ska rådet redogöra för diskussionen som har förts.

Palestina har observatörsstatus i FN och är medlem i flera FN-organisationer. Senast landet ansökte om medlemskap i FN var 2011.

Läs hela på www.un.org

FN-förbundets sakkunniga kommenterar

Den palestinska statsbildningen, som omfattar Gaza, Västbanken och det ockuperade östra Jerusalem, erkänns av 140 FN-medlemmar, det vill säga drygt två tredjedelar av världens länder. På Gaza styr terrorstämplade Hamas och på Västbanken styr Fatah med den palestinske presidenten Mahmoud Abbas som ledare.

Palestina vill genom sin förnyade ansökan om medlemskap i FN sätta ljuset på det omfattande humanitära lidande som befolkningen i Gaza utsätts för och som ledande FN-företrädare och en lång rad medlemsländer har kritiserat.

Säkerhetsrådet kan nu komma att få avgöra om Palestina ska betraktas som en ”fredsälskande stat” som kan och vill uppfylla de åtaganden som krävs enligt FN-stadgan Synen på Hamas splittrar FN-medlemmarna och det har noterats i debatten att varken generalförsamlingen eller säkerhetsrådet hittills har fördömt Hamas terrorattack. Ett återkommande FN-krav under kriget har varit att Hamas friger gisslan.

USA är en av de fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet och Israels närmaste allierade. Även om den amerikanska tonen mot Israel har skärpts under senare tid talar mycket för att USA åter lägger in sitt veto och att Palestina även den här gången misslyckas att bli fullvärdig medlem i FN.

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer