fbpx
Finansiella förutsättningar avgör i nuläget vem som kan praktisera på FN, något som kritiseras från flera håll. På bilden hälsar FN:s tidigare generalsekreterare Ban ki-moon på praktikanter i FN-högkvarteret. Foto: UN Photo/Rick Bajornas
28 mars, 2024 / Världshorisont

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Inom FN-systemet finns praktikplatser över hela världen. Praktiken medför kostnader för resor, visumansökan, boende och mat men de flesta praktikplatser är helt obetalda och praktikanterna måste själva täcka sina kostnader. Vem som faktiskt kan praktisera på FN är därför helt beroende av finansiella förutsättningar, något som har kritiserats under senare år.

Diskussionen har bidragit till att frågan tas upp i Youth2030, en systemövergripande strategi för utveckling av FN:s arbete för och med unga. En arbetsgrupp för att förbättra FN:s praktikprogram har arbetat med frågan och genomförde 2021 en granskning med avstamp i en rapport från Joint Inspection Unit (JIU) – FN:s enhet för utredningar och utvärderingar för att förbättra FN-systemet.

Enligt JIU bör FN-organisationerna förse praktikanterna med tillgång till resurser som ska täcka deras levnadskostnader. Arbetsgruppens granskning visar att endast 30 procent av de undersökta enheterna levde upp till detta.

Skapar hinder

Oscar Molander, Sveriges ungdomsrepresentant i FN 2022–23, ser allvarligt på att ekonomiska förutsättningar påverkar vem som kan praktisera inom FN.

– Det skapar hinder för mångfald och bredare representation bland unga som söker sig till FN. Flera FN-organ säger att unga ses som en prioriterad grupp men då måste de också bistå unga och sänka trösklarna för att de ska kunna engagera sig, säger han.

Frågan om mångfald och inkludering vid tillsättandet av praktikplatser påverkar i förlängningen hela FN-systemet, fortsätter Molander. En praktikplats är ofta ett första steg in på arbetsmarknaden och ökar chanserna att senare få jobb inom organisationen.

– Om de som gör praktik inte speglar mångfald kommer det högst troligt leda till att de som sedan anställs inte heller gör det.

Han menar att mångfald och inkludering bör prioriteras i praktikprogrammen för att skapa ett bättre och pålitligare FN.

– Vi tappar så mycket kunskap och perspektiv om vi inte har en global representation. FN jobbar med globala frågor och då måste också representationen vara global, avslutar Oscar Molander.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Lång väg kvar i halvtid

12 juli, 2024 / Nyheter

Ökad fattigdom, hunger och utsläpp av växthusgaser är några exempel på att den globala utvecklingen går åt fel håll. Trots detta bjöd årets globala högnivåmöte om Agenda 2030 på många exempel på lösningar för att nå målen i Agenda 2030 under andra halvlek.

Läs mer

Få framsteg under klimatmötet i Bonn 

08 juli, 2024 / Nyheter

De årliga klimatsamtalen i Bonn avslutades i mitten av juni. Många frågor förhandlades under det nära två veckor långa mötet men mycket lämnades till höstens COP 29 att avsluta.
- Det vi framförallt saknade från EU:s och Sveriges sida var tydligare och mer handfasta vägar framåt vad gäller arbetet med utsläppsminskningar, säger Mattias Frumerie, Sveriges klimatambassadör och chefsförhandlare i klimatfrågor.

Läs mer

Sommar!

04 juli, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kansli är sommarstängt v 28-30. Vi önskar alla en skön sommar. Du behövs i arbetet för en bättre värld. Bli medlem här!

Läs mer

Bred samling till försvar för ICC

20 juni, 2024 / Nyheter

Efter hot och attacker mot Internationella brottmålsdomstolen kräver 93 stater i ett upprop att domstolen och dess personal måste få arbeta utan påtryckningar. Också andra aktörer rycker nu ut till försvar för ICC.

Läs mer

Klyftor mellan fattiga och rika kräver stora satsningar

14 juni, 2024 / Nyheter

Ingen ska lämnas utanför, var löftet från världens länder 2015. Att löftet inte kommer att infrias är tydligt i årets rapport om hur det går med världens utvecklingsarbete enligt Agenda 2030.

Läs mer

Ny ledning och strategi för FN-förbundet

04 juni, 2024 / Nyheter

Ny ordförande, ny styrelse, inspirerande kulturinslag, engagerade diskussioner och besök av generalsekreteraren för FN-förbundens världsorganisation WFUNA. Det var några av inslagen under Svenska FN-förbundets kongress 2024 i Eskilstuna.

Läs mer

Juristen Sanna Wolk ny ordförande i Svenska FN-förbundet

02 juni, 2024 / Pressmeddelanden

Sanna Wolk valdes på lördagen till ny ordförande i Svenska FN-förbundet. Förbundet håller kongress i Eskilstuna i helgen.

Läs mer

Uttalanden vid FN-förbundets kongress 2024

02 juni, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kongress 2024 antog uttalanden till stöd för civilsamhället i Georgien samt för FN-förbudet mot kärnvapen.

Läs mer

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer