fbpx
Finansiella förutsättningar avgör i nuläget vem som kan praktisera på FN, något som kritiseras från flera håll. På bilden hälsar FN:s tidigare generalsekreterare Ban ki-moon på praktikanter i FN-högkvarteret. Foto: UN Photo/Rick Bajornas
28 mars, 2024 / Världshorisont

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Inom FN-systemet finns praktikplatser över hela världen. Praktiken medför kostnader för resor, visumansökan, boende och mat men de flesta praktikplatser är helt obetalda och praktikanterna måste själva täcka sina kostnader. Vem som faktiskt kan praktisera på FN är därför helt beroende av finansiella förutsättningar, något som har kritiserats under senare år.

Diskussionen har bidragit till att frågan tas upp i Youth2030, en systemövergripande strategi för utveckling av FN:s arbete för och med unga. En arbetsgrupp för att förbättra FN:s praktikprogram har arbetat med frågan och genomförde 2021 en granskning med avstamp i en rapport från Joint Inspection Unit (JIU) – FN:s enhet för utredningar och utvärderingar för att förbättra FN-systemet.

Enligt JIU bör FN-organisationerna förse praktikanterna med tillgång till resurser som ska täcka deras levnadskostnader. Arbetsgruppens granskning visar att endast 30 procent av de undersökta enheterna levde upp till detta.

Skapar hinder

Oscar Molander, Sveriges ungdomsrepresentant i FN 2022–23, ser allvarligt på att ekonomiska förutsättningar påverkar vem som kan praktisera inom FN.

– Det skapar hinder för mångfald och bredare representation bland unga som söker sig till FN. Flera FN-organ säger att unga ses som en prioriterad grupp men då måste de också bistå unga och sänka trösklarna för att de ska kunna engagera sig, säger han.

Frågan om mångfald och inkludering vid tillsättandet av praktikplatser påverkar i förlängningen hela FN-systemet, fortsätter Molander. En praktikplats är ofta ett första steg in på arbetsmarknaden och ökar chanserna att senare få jobb inom organisationen.

– Om de som gör praktik inte speglar mångfald kommer det högst troligt leda till att de som sedan anställs inte heller gör det.

Han menar att mångfald och inkludering bör prioriteras i praktikprogrammen för att skapa ett bättre och pålitligare FN.

– Vi tappar så mycket kunskap och perspektiv om vi inte har en global representation. FN jobbar med globala frågor och då måste också representationen vara global, avslutar Oscar Molander.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

07 mars, 2024 / Nyheter

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Fortsatt tillbakagång för flickors och kvinnors rättigheter

06 mars, 2024 / Nyheter

Snart är det dags för FN:s årliga kvinnokommission i New York där olika aspekter på jämställdhet diskuteras. Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige jobbar dagligen med flickors och kvinnors rättigheter, som under flera år varit på tillbakagång. 

Läs mer

Glädjande ICC-initiativ mot ryska krigsbrott i Ukraina

05 mars, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet välkomnar att Internationella brottmålsdomstolen har utfärdat arresteringsorder mot två ryska militärer för misstänkta krigsbrott i Ukraina.

Läs mer