fbpx
1 mars, 2024 /

FN-chefen upprepar krav om Gaza

FN:s generalsekreterare sa på torsdagen att han är ”förfärad över det tragiska mänskliga priset av konflikten i Gaza” där mer än 30 000 människor nu har dödats och över 70 000 skadats.

”Tragiskt nog ligger ett okänt antal människor kvar under rasmassorna”, tillade António Guterres och upprepade sitt krav på en omedelbar humanitär vapenvila och ovillkorlig frigivning av den gisslan som togs under den Hamas-ledda terrorattacken den 7:e oktober.

Generalsekreteraren efterlyste också återigen brådskande åtgärder så att kritiskt humanitärt bistånd kan komma in i och över Gaza till alla behövande.

FN:s nyhetstjänst berättar också bl a om att det på torsdagen också gjordes ett uttalande av 17 europeiska humanitära civilsamhällesorganisationer, såsom Rädda Barnen m fl, riktat en gemensam vädjan till EU och dess medlemsstater om att återställa finansieringen till FN:s hjälporgan för palestinska flyktingar, UNRWA.

Läs hela på news.un.org

FN-förbundets sakkunniga kommenterar

Svenska FN-förbundet instämmer i FN-chefens uttalande och stödjer också kravet på att återuppta den avbrutna finansieringen av UNRWA. Vi noterar också att det nu gått en dryg månad sedan Internationella domstolen krävde att civilbefolkningen i Gaza måste få humanitär hjälp. Alla bedömare, såsom de 17 humanitära organisationerna som nämns här, ser det som omöjligt att få fram sådan hjälp utan UNRWAs arbete. Genom att inte finansiera UNRWA gör stater alltså det också svårt att verkställa Internationella domstolens bindande beslut.

Senaste nytt

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

28 mars, 2024 / Världshorisont

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

07 mars, 2024 / Nyheter

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Fortsatt tillbakagång för flickors och kvinnors rättigheter

06 mars, 2024 / Nyheter

Snart är det dags för FN:s årliga kvinnokommission i New York där olika aspekter på jämställdhet diskuteras. Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige jobbar dagligen med flickors och kvinnors rättigheter, som under flera år varit på tillbakagång. 

Läs mer