fbpx
20 december, 2023 / Nyheter

Tack för året som gått! 

Låt oss blicka tillbaka på året genom ett urval av höjdpunkter, sett ur både FN-förbundets och FN:s perspektiv. Mycket av FN-förbundets arbete har varit möjligt tack vare stödet och engagemanget från Svenska FN-förbundets medlemmar, föreningsaktiva, givare och supporters. Ett varmt tack till er alla, på återseende 2024! 

Januari-mars

Nordiskt möte i Köpenhamn 
I början av februari samlades företrädare för FN, de nordiska FN-förbunden och ledamöter i de nordiska parlamenten i Köpenhamn för att diskutera FN-frågor från ett nordiskt perspektiv. På programmet stod en diskussion om FN:s roll i en tid av konflikt, pandemi och klimatkris.
Läs mer: Nordiskt FN-möte i Köpenhamn – Svenska FN-förbundet 
 
Seminarium i riksdagen  
För att uppmärksamma årsdagen av Rysslands invasion av Ukraina arrangerade Svenska FN-förbundet ett seminarium i riksdagen. Vi gav våra folkvalda fördjupad kunskap om lagföring och ansvarsutkrävande för krigsförbrytelserna mot befolkningen i Ukraina och lyfte bland annat ICC:s viktiga roll.  
Läs mer: Ett år sedan Rysslands invasion i Ukraina – Svenska FN-förbundet 

DN Debatt om Ukraina 
Samma dag som riksdagsseminariet om Ukraina, den 21 februari, publicerade DN Debatt vår debattartikel om vikten av att arbeta i FN för att stoppa det ryska anfallskriget.  
Läs mer: FN-förbundet på DN Debatt – Svenska FN-förbunde

Möte med vice FN-chefen 
FN:s vice generalsekreterare Amina Mohammed höll den årliga Dag Hammarskjöld-föreläsningen i Uppsala i februari. I samband med arrangemanget överlämnade FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson ett armband som togs fram till förmån för projektet Flicka. Föreläsningen arrangerades av Dag Hammarskjöldfonden. 

Vem skyddar världens flickor mot könsstympning? 
På internationella dagen mot kvinnlig könsstympning den 6 februari arrangerade Svenska FN-förbundet ett seminarium om arbetet mot kvinnlig könsstympning i Sverige och internationellt. Det kan ses i efterhand för den som inte kunde vara på plats.  
Läs mer: Seminarium om kvinnlig könsstympning – Svenska FN-förbundet

Medverkan i P1  
FN-förbundets rådgivare i fred- och säkerhetsfrågor, Jens Petersson, intervjuades i P1 i Sveriges Radio. Tillsammans med andra diskuterade han Ukrainas motion till generalförsamlingen som uppmanar till rättvis och varaktig fred och att Ryssland omedelbart ska dra tillbaka sina militära styrkor från ukrainskt territorium.
Läs här: FN röstar om fred i Ukraina – Sveriges Radio

FN enades om internationellt havsavtal 
Efter nästan två decenniers förhandlingar enades världens länder om ett globalt FN-avtal för att skydda de djuphav som är internationellt vatten. Avtalet kallas Höghavsfördraget eller High Sea Treaty och innehåller regler för att begränsa miljöpåverkan och skapa marina skyddsområden i det fria havet. 
Läs mer: Internationell överenskommelse om haven i hamn – Svenska FN-förbundet

Internationella kvinnodagen 
På internationella kvinnodagen den 8 mars uppmärksammade FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet en FN-rapport om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. I artikeln kräver undertecknarna att FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks.
Läs mer: Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa – Svenska FN-förbundet 
 
Medverkan i Utrikesbyrån 
Generalsekreterare Cecilia Tengroth gästade SVT:s Utrikesbyrån och diskuterade med bland andra SVT:s Ukrainakorrespondent Bengt Norborg hanteringen av misstänkta ryska krigsbrott i Ukraina. Programmet sändes den 17 mars.  
Se programmet här: Vem ska döma Putin? – SVTplay

April-juni 

FN-förbundet i Albanien – vår nya samarbetspartner  
Från och med 2023 samarbetar vi med FN-förbundet i Albanien. Målet är att främja ungas kunskap och engagemang för hållbar utveckling och freds- och säkerhetsfrågor.   
Läs mer här: Nytt samarbete med FN-förbundet i Albanien – Svenska FN-förbundet

Webbinarium på FN:s dag mot minor
På FN:s dag mot minor den 4 april höll FN-förbundet ett digitalt nationellt kunskapsmöte. Medverkade gjorde bland annat Pehr Lodhammar, chef för FN:s minröjningstjänst i Irak, Isabel Roberth, departementssekreterare vid UD-NIS och Erik Pettersson, programansvarig specialist vid Sidas Ukraina-team. 
Läs mer: Webbinarium: FN:s dag mot minor – Svenska FN-förbundet

UNg-konferens 
2023 års UNg-konferens hade temat demokrati och mänskliga rättigheter. Cirka 100 ungdomar, som bland annat representerade sina lokala elev- och FN-föreningar, deltog. Nytt för konferensen 2023 var att även tio ungdomar från FN-förbundets systerförbund i Georgien och Albanien var på besök.  
Läs mer: Ung Konferens – Svenska FN-förbundet 

Augusti-oktober 

Lyckad FN-aktion vid oljetanker
FN:s utvecklingsprogram UNDP ledde i augusti en operation där en miljon fat råolja bärgades från en övergiven tanker utanför Jemen för att förhindra läckage ut i Röda havet. Aktionen förhindrade potentiellt förödande miljömässiga och humanitära konsekvenser som inträffat om tankern läckt, gått sönder eller exploderat.
Läs mer: Yemen oil tanker: ‘Pivotal chapter’ concludes but important work remains – UN News

Folkvalda besökte FN i Köpenhamn 
Tillsammans med Unicef Sverige och FN-nätverket i Sveriges riksdag arrangerade Svenska FN-förbundet en studieresa för riksdagsledamöter till FN-staden i Köpenhamn den 18 september. Humanitära frågor och utvecklingsfrågor stod högt på programmet, med fokus på det allvarliga humanitära läget i världen som resultat av pandemi, konflikter och klimatkris.  

FN-forum
Under FN-forum deltog representanter för över trettio FN-föreningar och -distrikt samt riksorganisationer som är medlemmar i förbundet. Framtidens FN diskuterades av en panel med Stefan Löfvén, Oscar Molander och Henrik Fredborg-Larsen.
Läs mer: Panelsamtal under FN-forum: Världen måste ställa om – Svenska FN-förbundet

Nya globalt ramverk för kemikalier 
Under en FN-konferens för internationell hantering av kemikalier den 30 september antogs ett nytt globalt ramverk för att minska miljöriskerna från kemikalier. Ramverket är baserat på 28 mål som ska förbättra ansvarsfull hantering av kemikalier och kemiskt avfall samt etablera starkare kopplingar till andra globala agendor. 
Läs mer: New UN framework to protect environment from harmful chemicals – UN News

Namninsamling för Agenda 2030!  
Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling är världens enda färdplan för framtiden. Men det är bråttom – bara halva tiden återstår innan löftena om en bättre värld ska vara uppfyllda. Svenska FN-förbundet kräver därför att Sveriges regering intensifierar arbetet med Agenda 2030.
Läs mer: Skriv under för Agenda 2030 – Svenska FN-förbundet
 
Världshorisont på plats i Armenien 
I oktober var AnnaLena Karlsson Andrews, redaktör för FN-förbundets tidning Världshorisont, i Armenien. Resan sammanföll med den dramatiska massflykten av armenier från Nagorno-Karabach efter att Azerbajdzjan tagit över kontroll över området. I huvudstaden Jerevan intervjuades bland annat FN-representanter om FN:s arbete för att hjälpa flyktingarna.
Läs mer: Massflykt från Nagorno-Karabach – Svenska FN-förbundet

Svenska FN-förbundets firande av FN-dagen 
Den 24 oktober bjöd FN-förbundet in till firande av FN-dagen i Stockholms konserthus. Över 200 personer kom till firandet med musik, föredrag och samtal på temat FN och rättvisan – om Putin, krigsbrotten och framtiden. FN-förbundets generalsekreterare Cecilia Tengroth ledde panelsamtal med Lise Tamm, Peter Öberg och Caroline Åberg. Aktivistgruppen Ryssland ut ur Ukraina tog emot priset Årets FN-vän. 
Läs mer: Nuvarande och framtida utmaningar i fokus under FN-dagen – Svenska FN-förbundet

Seminarium om mänskliga rättigheter med Volker Türk 
FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Volker Türk, besökte Sverige i oktober och deltog i ett seminarium som arrangerades av Svenska FN-förbundet och Stockholms FN-förening. Seminariet “Human Rights in Challenging Times” inkluderade ett samtal mellan högkommissarie Türk och unga i Sverige. 

November-december 

FN-rollspel i Albanien  
I november var tretton elever från åtta svenska FN-skolor i Tirana för att delta på en ungdomskonferens som arrangerades av Albaniens FN-förbund. Syftet med konferensen var att föra samman ungdomar med olika bakgrund och att diskutera förhållandet mellan klimatförändringar och mänskliga rättigheter.  

Svensk representant i WFUNA:s ungdomsråd 
I början av november samlades FN-förbundens världsfederation, WFUNA, för att välja nya representanter till WFUNA:s ungdomsråd. Rådet har i uppgift att bidra med ungdomsperspektiv i WFUNA:s arbete på lokal, regional och global nivå. Sveriges kandidat Signe Andersson röstades fram för att representera Europa.
Läs mer: Svensk representant i WFUNA:s ungdomsråd – Svenska FN-förbundet

MR-förklaringen 75 år 
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyllde 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.
Läs mer: Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred – Svenska FN-förbundet

Världskoll i skolan 
Svenska FN-förbundet utvecklar ett nytt erbjudande för grundskolan med namnet Världskoll i skolan. Innehållet utvecklas i samarbete med några grundskolor i samverkan med bland andra FN:s utvecklingsprogram UNDP och Unicef Sverige. 
Läs mer: Världskoll i skolan – Svenska FN-förbundet 
 
Tack till våra unga ambassadörer! 
Svenska FN-förbundets unga ambassadörer har tillsammans nått ut till över 3 500 personer under 2023. En nyhet under året var ambassadörernas deltagande på en ungdomskonferens på Island där 60 ungdomar från hela Norden fick lära sig mer om FN:s arbete med utbildning.
Läs mer: Tema utbildning på nordisk ungdomskonferens – Svenska FN-förbundet

Historiska överenskommelser vid COP28 
Vid klimatkonferensen COP28 kom staterna överens om en färdplan för att ställa om från fossila bränslen samt operationalisera en fond om ska hjälpa de som drabbas av klimatförändringsrelaterade skador. Trots dessa historiska överenskommelser var FN:s generalsekreterare Guterres kritisk till att flera länder motsatte sig tydligare ställningstaganden. ”Utfasningen av fossila bränslen är oundviklig. Vi får hoppas att det inte sker för sent”, kommenterade han.
Läs mer: COP28 ends with call to ‘transition away’ from fossil fuels – UN News

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Bred samling till försvar för ICC

20 juni, 2024 / Nyheter

Efter hot och attacker mot Internationella brottmålsdomstolen kräver 93 stater i ett upprop att domstolen och dess personal måste få arbeta utan påtryckningar. Också andra aktörer rycker nu ut till försvar för ICC.

Läs mer

Klyftor mellan fattiga och rika kräver stora satsningar

14 juni, 2024 / Nyheter

Ingen ska lämnas utanför, var löftet från världens länder 2015. Att löftet inte kommer att infrias är tydligt i årets rapport om hur det går med världens utvecklingsarbete enligt Agenda 2030.

Läs mer

Ny ledning och strategi för FN-förbundet

04 juni, 2024 / Nyheter

Ny ordförande, ny styrelse, inspirerande kulturinslag, engagerade diskussioner och besök av generalsekreteraren för FN-förbundens världsorganisation WFUNA. Det var några av inslagen under Svenska FN-förbundets kongress 2024 i Eskilstuna.

Läs mer

Juristen Sanna Wolk ny ordförande i Svenska FN-förbundet

02 juni, 2024 / Pressmeddelanden

Sanna Wolk valdes på lördagen till ny ordförande i Svenska FN-förbundet. Förbundet håller kongress i Eskilstuna i helgen.

Läs mer

Uttalanden vid FN-förbundets kongress 2024

02 juni, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kongress 2024 antog uttalanden till stöd för civilsamhället i Georgien samt för FN-förbudet mot kärnvapen.

Läs mer

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer