fbpx
Foto: Unsplash/Max Kukurudziak
20 februari, 2023 / Nyheter

Ett år sedan Rysslands invasion i Ukraina

Den 24 februari uppmärksammas årsdagen av Rysslands olagliga och fullskaliga invasion i Ukraina. Under veckan arrangerar Svenska FN-förbundet ett seminarium i riksdagen och deltar i en manifestation mot Putin på årsdagen.

Den 24 februari 2022 inledde Ryssland sin fullskaliga, olagliga och oprovocerade invasion i Ukraina. Sedan dess har den ryska krigsmakten dödat och skadat tiotusentals människor och drivit miljoner på flykt. Kriget är ett hot inte bara mot Ukraina och dess invånare utan också mot fred, frihet och demokrati i vår del av världen.

Varje vecka under det gångna året har Svenska FN-förbundet och andra organisationer stått utanför Rysslands ambassad i Sverige och krävt att kriget upphör. Förbundet har skrivit brev till den ryske ambassadören och lämnat en protestlista med nära 7 000 namn mot ryska massförstörelsevapen och Putins hot om kärnvapenanvändning.

Protesterna mot Rysslands krig i Ukraina kulminerar på årsdagen av invasionen när en lång rad organisationer samlas kl 18.00 på Sergels torg i Stockholm. Svenska FN-förbundet står som medarrangör och bland talarna finns utrikesminister Tobias Billström (M) och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Alla som vill kan följa manifestationen antingen på plats eller via Facebook-gruppen Ryssland ut ur Ukraina.

Två dagar före årsdagen, på onsdag den 22 februari, arrangerar FN-förbundet ett expertseminarium i riksdagen om hantering av misstänkta krigsbrott i Ukraina, rättsskipning i spåren av kriget och Sveriges roll i detta arbete. Inbjudna är riksdagsledamöter, deras sakkunniga och representanter för en rad organisationer. Seminariet hålls i samarbete med FN-nätverket i Sveriges riksdag.

Om nätverket Ryssland ut ur Ukraina

FN-förbundet är en av flera civilsamhällesorganisationer som står bakom nätverket Ryssland ut ur Ukraina. Varje onsdag samlas nätverket på Fria Ukrainas plats framför den ryska ambassaden i Stockholm. Efter tal av politiker, organisationsföreträdare och kulturpersonligheter avslutas varje sammankomst med ett tiofalt ”Stoppa kriget nu!” i talkör som riktas mot ambassaden.

Om FN-nätverket i Sveriges riksdag

Svenska FN-förbundet samverkar med FN-nätverket i Sveriges riksdag som samlar folkvalda med intresse för bland annat utrikes-, försvars- och säkerhetsfrågor. Genom seminarier, utbildningar och studieresor får ledamöterna ökad kunskap om det multilaterala samarbetet i FN – kunskap som är viktigare än någonsin inte minst i ljuset av kriget i Ukraina.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer

Allt fler restriktioner för flickor och kvinnor i Afghanistan

03 mars, 2023 / Världshorisont

Afghanistan kallas ofta världens farligaste land för kvinnor. Nyligen införde talibanstyret nya restriktioner som ytterligare begränsar kvinnors och flickors fri- och rättigheter. Oron och osäkerheten inför framtiden är stor.

Läs mer

Johan Forsell: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter prioriteras

28 februari, 2023 / Världshorisont

Moderaten Johan Forssell är bistånds- och utrikeshandelsminister i regeringen Kristersson. Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont fick möjlighet att skicka några frågor på temat flickors och kvinnors rättigheter till ministern som svarat skriftligen.

Läs mer