Senaste nytt från Svenska FN-förbundet

Prenumerera på nyheter

  • Allt
  • Blogg
  • Debattartiklar
  • Nyheter
  • Pressmeddelanden
  • Världshorisont

Så slår biståndsnedskärningarna

29 april, 2022 / Nyheter

Färre insatser för demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och ungas inflytande – och i värsta fall ännu fler flyktingkatastrofer. FN-förbundets samarbeten med systerförbund i andra länder och många andra projekt hotas om planerna på nedskärningar i biståndet blir verklighet.

Läs mer

Nytt FN-beslut ska försvåra användningen av vetot

27 april, 2022 / Nyheter

Enligt en ny FN-resolution ska generalförsamlingen hädanefter sammankallas senast tio dagar efter att ett veto har lagts i säkerhetsrådet. Beslutet följer på Rysslands veto efter landets invasion av Ukraina.

Läs mer

Moder Jords dag 22 april

22 april, 2022 / Nyheter

Den 22 april firas Moder Jords dag. Naturen lider. Haven fylls med plast, extremväder blir allt vanligare och allt fler arter hotas av utrotning. Klimatkrisen, förlusten av biologisk mångfald och avfallsproblemen är tre kriser som behöver lösas.

Läs mer

Biståndsnedskärningar drabbar världens fattiga

20 april, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundet kritiserar regeringens vårändringsbudget med aviserad neddragning av biståndsbudgeten med nästan tio miljarder kronor, för att finansiera flyktingmottagande. 

Läs mer

Ryssland utesluts ur MR-rådet – vad innebär det? 

08 april, 2022 / Nyheter

FN:s generalförsamling har röstat för att utesluta Ryssland ur rådet för mänskliga rättigheter. Vad betyder beslutet och har det någon faktisk effekt?  

Läs mer

Gruvdrift i Gállok trots FN-kritik

06 april, 2022 / Nyheter

Regeringens hantering av Gállok understryker vikten av att Sverige ratificerar ILO 169.

Läs mer

Historiskt beslut på kvinnokommission

04 april, 2022 / Nyheter

Nyligen avslutades FN:s 66:e kvinnokommission i New York. Denna gång med ett historiskt beslut om kvinnor och flickors rätt till lika deltagande och makt i utformningen av åtgärder mot klimatförändringarna. 

Läs mer

Frukostseminarium: Hur ska civila skyddas i Ukraina?

31 mars, 2022 / Nyheter

Hur arbetar FN i Ukraina, vilka regler gäller för skydd för civila i krig och hur kan misstänkta brott hanteras? Välkommen till frukostseminarium med den 5 april!

Läs mer

Oroande uppgifter om ryska minor i ukraina

30 mars, 2022 / Nyheter

Internationella kampanjen mot minor, med Svenska FN-förbundet bland medlemmarna, upprörs över rysk användning av personminor i Ukraina.

Läs mer

Prenumerera på nyheter