fbpx
Koll & kommentar
FN-dagen i Konserthuset i Stockholm den 24 oktober 2023. Foto: Mattias Wihlgaard/Svenska FN-förbundet
25 oktober, 2023 / Nyheter

Nuvarande och framtida utmaningar i fokus under FN-dagen

Drygt 200 personer samlades i Stockholms konserthus den 24 oktober när FN-dagen skulle firas. Svenska FN-förbundet bjöd in till en förmiddag med musik, föredrag och samtal på temat FN och rättvisan – om Putin, krigsbrotten och framtiden.

Årets FN-dagsfirande inleddes på musikaliskt vis med pianospel av Kungliga Filharmonikernas Stefan Lindgren, följt av ett välkomstanförande av FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson. Hon lyfte det utmanade världsläget men betonade samtidigt några ljusglimtar som FN stått för under året.

Programmets förste talare, bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell, betonade inledningsvis Sveriges fortsatta starka stöd för Ukraina och inrättandet av en särskild tribunal för aggressionsbrottet som Ryssland begått. Inte helt oväntat diskuterade han också bistånd och behovet av ny och innovativ finansiering för att nå de globala målen.

– Med bistånd kan vi lindra fattigdom, men det är med handel, entreprenörskap, investeringar, marknadsekonomi och rättsstat som vi kan bygga välstånd, sa biståndsministern.

Sveriges bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell. Foto: Mattias Wihlgaard/Svenska FN-förbundet

Vidare talade Johan Forssell om Sveriges röst i FN och hur han vill se den utvecklas för att få mer genomslag för våra prioriteringar. Sverige ska agera som en kritisk vän till FN som ställer krav, menade han.

– Som en stark, pålitlig men också krävande partner kommer Sverige verka för att FN ständigt utvecklas och förbättrar sitt arbete, både som biståndspartner och som humanitär aktör.

 – Det är vårt gemensamma ansvar att bidra till att FN förblir relevant och effektivt. En samling förenta nationer där det vi gör i dag också gör skillnad i morgon, avslutade Johan Forsell.

Rättskipning i Ukraina

Ministerns tal följdes av en intervju med Hans Corell, tidigare rättschef i FN, som talade om sitt såväl intressanta som viktiga arbete för rättsskipning och bevarande av internationell fred. Han berättade vidare om ett förslag att inrätta en tribunal för Ukraina som bygger på att landet vänder sig till FN:s generalförsamling.

– Det är absolut nödvändigt att statssamfundet visar att Rysslands uppträdande är oacceptabelt, menade Hans Corell.

Ukrainas ambassadör i Sverige Andrii Plakhotniuk, höll med om detta och betonade att han vill se förenade ansträngningar för att inrätta en tribunal som kan utreda aggressionsbrottet mot Ukraina. Det pågår en process där 40 länder nu är involverade i en central grupp som utreder den bäst lämpade metoden för inrättandet av en sådan särskild tribunal.

– Ukraina bjuder in varje stat, alla våra partner som är hängivna återupprättandet av rättvisa, fred och säkerhet i världen, att ansluta sig till den centrala gruppen och säkerställa ansvarsutkrävandet för alla de som är ansvariga för aggressionsbrottet.

Andrii Plakhotniuk utryckte upprepade gånger tacksamhet mot Sverige och sa att Sveriges och FN:s stöd, solidaritet och bidrag för Ukraina är oerhört viktigt för att få slut på kriget och ställa ansvariga inför rätta.

Andrii Plakhotniuk, Ukrainas ambassadör i Sverige. Foto: Mattias Wihlgaard/Svenska FN-förbundet

Förbättringsmöjligheter och framgångar

FN-förbundets generalsekreterare Cecilia Tengroth ledde ett panelsamtal på ämnet fredsfrämjande, rättskipning och utvecklingsinsatser där deltagarna diskuterade vad olika FN-organ kan göra före, under och efter konflikt.

Världen befinner sig just nu i ett otroligt svårt läge där de humanitära behoven är större än någonsin men FN:s arbete gör skillnad, betonade Caroline Åberg som är Sverigerepresentant för UNDP. Det finns dock förbättringsmöjligheter, menade hon.

– Vi måste investera mycket mer i förebyggande åtgärder. Kostnaden för bistånd och humanitära insatser när en kris slår till, när ett krig börjar, är otroligt mycket högre än de insatser vi kan göra inför en sådan situation.

Samtidigt uttryckte Caroline Åberg hoppfullhet inför framtiden och menade att hon sett stora positiva förändringar under sina år i FN. Även Peter Öberg, chef för Rikshemvärnsstaben och tidigare militär rådgivare vid Sveriges FN-representation i New York, lyfte fram de positiva aspekterna av FN-aktioner. Han har själv deltagit i flera FN-insatser och beskrev dem som effektiva verktyg både för att agera förebyggande och ingripande. Skapandet av insatserna kan däremot förbättras, menade Peter Öberg.

– Det finns en kritik i FN-systemet mot att de utvecklade länderna inte bidrar tillräckligt utan att det ofta är utvecklingsländer eller fattigare länder som bidrar med trupp eller styrkor till systemet.

Det är en gemensam börda som alla världen länder måste dela och därför måste rikare och mer demokratiska länder ta större ansvar och bidra för att utveckla systemet, konstaterade han.

Lise Tamm var tidigare utsänd åklagare vid Internationella brottsmålsdomstolen ICC. Hon konstaterade att domstolen har en vital roll i det internationella systemet trots vissa utmaningar samt att den ständigt utvecklas och förbättras. Samtidigt ska ICC vara en sista utpost då alla länder har en skyldighet att beivra brott och lagföra skyldiga personer inom sina egna system.

I Sverige finns en pågående strukturell förundersökning gällande Ukraina där man samarbetar tätt med andra länder, berättade Lise Tamm. Det pågår också ett samarbete med ICC som har två pågående förundersökningar gällande krigsförbrytelser mot enskilda individer, däribland Rysslands president Putin.

– Man jobbar hårt med de frågorna men det förtar inte nödvändigheten av en tribunal som tittar på aggressionsbrottet. Det är nödvändigt och en helt annan fråga eftersom ICC inte har jurisdiktioner där, sa Tamm.

Paneldeltagarna fick alla chansen att lyfta en framgång för FN och internationellt samarbete. Carolina Åberg hyllade alla FN-arbetare som åker till konflikter och kriser runt om i världen för att bidra med humanitär hjälp. ICC bidrar med en oerhört viktig rättspraxis som kan användas i andra domstolar och länder, sade Lise Tamm.

– Enigheten och viljan att bidra i truppbidragsinsatserna som finns i medlemsländerna. När FN vill ha stöd och hjälp svarar staterna på det, betonade Peter Öberg.

Lars Ångström och Cilla Lundström representerade aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina som mottog priset Årets FN-vän. Foto: Mattias Wihlgaard/Svenska FN-förbundet

Årets utmärkelser

Avslutningsvis delades utmärkelser för Årets FN-vän och Årets FN-supporter. Aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina utsågs till Årets FN-vän mot bakgrund av sina ihärdiga manifestationer mot kriget och hur de ständigt lyfter fram FN:s humanitära arbete samt betonar FN:s roll i att skydda civila och återställa världsordningen.

– Vägen till ett fritt och demokratiskt Europa går just nu genom Ukraina, framhöll Lars Ångström, representant för gruppen.

Årets FN-supporter blev Gunilla Grunditz som prisades för sitt outtröttliga och starka engagemang i Varbergs FN-förening där hon varit ordförande i 36 år.

– Vi måste hjälpas åt. Vi måste ta tag, informera, prata och göra det vi kan, sade hon i sitt tacktal.

Ett lyckat firande avslutades med ett mingel där deltagarna förutom lunchwraps bjöds på besök av diplomaten Staffan Carlsson som sålde och signerade sin bok ”Helgon och maktspelare: Dag Hammarskjöld som politiker”.

FN-dagsfirandet bevakades av Sveriges Television och kan ses i SVT Forum.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer

Tema utbildning på nordisk ungdomskonferens

20 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets ungdomsambassadörer reste i början av november till Island för att delta i en nordisk ungdomskonferens med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Läs mer

Massflykt från Nagorno-Karabach – enklaven tömd på armenier 

13 november, 2023 / Världshorisont

I september hamnade den flera decennier långa konflikten om Nagorno-Karabach i strålkastarljuset då Azerbajdzjan genom en blixtoffensiv tog kontroll över området. Världshorisont rapporterar om massflykten som följde och om hur FN i grannlandet Armenien arbetar för att hjälpa flyktingarna. 

Läs mer

Internationella praktikantprogrammet läggs ner  

13 november, 2023 / Nyheter

På grund av nedskärningar i den svenska biståndsbudgeten har FN-förbundets internationella praktikantprogram lagts ned. En av våra praktikanter skriver om programmets betydelse för deltagarna och systerförbunden.

Läs mer

Uppdrag: Rättvisa för krigets offer

09 november, 2023 / Nyheter

För att främja rättvisa för alla som har utsatts för krigsförbrytelser under Rysslands invasionskrig i Ukraina reser Nadia Volkova från människorättsorganisationen ULAG runt i Europa. På inbjudan av Svenska FN-förbundet besökte hon i veckan Sverige.

Läs mer