fbpx
FN-dagen i Konserthuset i Stockholm den 24 oktober 2023. Foto: Mattias Wihlgaard/Svenska FN-förbundet
25 oktober, 2023 / Nyheter

Nuvarande och framtida utmaningar i fokus under FN-dagen

Drygt 200 personer samlades i Stockholms konserthus den 24 oktober när FN-dagen skulle firas. Svenska FN-förbundet bjöd in till en förmiddag med musik, föredrag och samtal på temat FN och rättvisan – om Putin, krigsbrotten och framtiden.

Årets FN-dagsfirande inleddes på musikaliskt vis med pianospel av Kungliga Filharmonikernas Stefan Lindgren, följt av ett välkomstanförande av FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson. Hon lyfte det utmanade världsläget men betonade samtidigt några ljusglimtar som FN stått för under året.

Programmets förste talare, bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell, betonade inledningsvis Sveriges fortsatta starka stöd för Ukraina och inrättandet av en särskild tribunal för aggressionsbrottet som Ryssland begått. Inte helt oväntat diskuterade han också bistånd och behovet av ny och innovativ finansiering för att nå de globala målen.

– Med bistånd kan vi lindra fattigdom, men det är med handel, entreprenörskap, investeringar, marknadsekonomi och rättsstat som vi kan bygga välstånd, sa biståndsministern.

Sveriges bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell. Foto: Mattias Wihlgaard/Svenska FN-förbundet

Vidare talade Johan Forssell om Sveriges röst i FN och hur han vill se den utvecklas för att få mer genomslag för våra prioriteringar. Sverige ska agera som en kritisk vän till FN som ställer krav, menade han.

– Som en stark, pålitlig men också krävande partner kommer Sverige verka för att FN ständigt utvecklas och förbättrar sitt arbete, både som biståndspartner och som humanitär aktör.

 – Det är vårt gemensamma ansvar att bidra till att FN förblir relevant och effektivt. En samling förenta nationer där det vi gör i dag också gör skillnad i morgon, avslutade Johan Forsell.

Rättskipning i Ukraina

Ministerns tal följdes av en intervju med Hans Corell, tidigare rättschef i FN, som talade om sitt såväl intressanta som viktiga arbete för rättsskipning och bevarande av internationell fred. Han berättade vidare om ett förslag att inrätta en tribunal för Ukraina som bygger på att landet vänder sig till FN:s generalförsamling.

– Det är absolut nödvändigt att statssamfundet visar att Rysslands uppträdande är oacceptabelt, menade Hans Corell.

Ukrainas ambassadör i Sverige Andrii Plakhotniuk, höll med om detta och betonade att han vill se förenade ansträngningar för att inrätta en tribunal som kan utreda aggressionsbrottet mot Ukraina. Det pågår en process där 40 länder nu är involverade i en central grupp som utreder den bäst lämpade metoden för inrättandet av en sådan särskild tribunal.

– Ukraina bjuder in varje stat, alla våra partner som är hängivna återupprättandet av rättvisa, fred och säkerhet i världen, att ansluta sig till den centrala gruppen och säkerställa ansvarsutkrävandet för alla de som är ansvariga för aggressionsbrottet.

Andrii Plakhotniuk utryckte upprepade gånger tacksamhet mot Sverige och sa att Sveriges och FN:s stöd, solidaritet och bidrag för Ukraina är oerhört viktigt för att få slut på kriget och ställa ansvariga inför rätta.

Andrii Plakhotniuk, Ukrainas ambassadör i Sverige. Foto: Mattias Wihlgaard/Svenska FN-förbundet

Förbättringsmöjligheter och framgångar

FN-förbundets generalsekreterare Cecilia Tengroth ledde ett panelsamtal på ämnet fredsfrämjande, rättskipning och utvecklingsinsatser där deltagarna diskuterade vad olika FN-organ kan göra före, under och efter konflikt.

Världen befinner sig just nu i ett otroligt svårt läge där de humanitära behoven är större än någonsin men FN:s arbete gör skillnad, betonade Caroline Åberg som är Sverigerepresentant för UNDP. Det finns dock förbättringsmöjligheter, menade hon.

– Vi måste investera mycket mer i förebyggande åtgärder. Kostnaden för bistånd och humanitära insatser när en kris slår till, när ett krig börjar, är otroligt mycket högre än de insatser vi kan göra inför en sådan situation.

Samtidigt uttryckte Caroline Åberg hoppfullhet inför framtiden och menade att hon sett stora positiva förändringar under sina år i FN. Även Peter Öberg, chef för Rikshemvärnsstaben och tidigare militär rådgivare vid Sveriges FN-representation i New York, lyfte fram de positiva aspekterna av FN-aktioner. Han har själv deltagit i flera FN-insatser och beskrev dem som effektiva verktyg både för att agera förebyggande och ingripande. Skapandet av insatserna kan däremot förbättras, menade Peter Öberg.

– Det finns en kritik i FN-systemet mot att de utvecklade länderna inte bidrar tillräckligt utan att det ofta är utvecklingsländer eller fattigare länder som bidrar med trupp eller styrkor till systemet.

Det är en gemensam börda som alla världen länder måste dela och därför måste rikare och mer demokratiska länder ta större ansvar och bidra för att utveckla systemet, konstaterade han.

Lise Tamm var tidigare utsänd åklagare vid Internationella brottsmålsdomstolen ICC. Hon konstaterade att domstolen har en vital roll i det internationella systemet trots vissa utmaningar samt att den ständigt utvecklas och förbättras. Samtidigt ska ICC vara en sista utpost då alla länder har en skyldighet att beivra brott och lagföra skyldiga personer inom sina egna system.

I Sverige finns en pågående strukturell förundersökning gällande Ukraina där man samarbetar tätt med andra länder, berättade Lise Tamm. Det pågår också ett samarbete med ICC som har två pågående förundersökningar gällande krigsförbrytelser mot enskilda individer, däribland Rysslands president Putin.

– Man jobbar hårt med de frågorna men det förtar inte nödvändigheten av en tribunal som tittar på aggressionsbrottet. Det är nödvändigt och en helt annan fråga eftersom ICC inte har jurisdiktioner där, sa Tamm.

Paneldeltagarna fick alla chansen att lyfta en framgång för FN och internationellt samarbete. Carolina Åberg hyllade alla FN-arbetare som åker till konflikter och kriser runt om i världen för att bidra med humanitär hjälp. ICC bidrar med en oerhört viktig rättspraxis som kan användas i andra domstolar och länder, sade Lise Tamm.

– Enigheten och viljan att bidra i truppbidragsinsatserna som finns i medlemsländerna. När FN vill ha stöd och hjälp svarar staterna på det, betonade Peter Öberg.

Lars Ångström och Cilla Lundström representerade aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina som mottog priset Årets FN-vän. Foto: Mattias Wihlgaard/Svenska FN-förbundet

Årets utmärkelser

Avslutningsvis delades utmärkelser för Årets FN-vän och Årets FN-supporter. Aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina utsågs till Årets FN-vän mot bakgrund av sina ihärdiga manifestationer mot kriget och hur de ständigt lyfter fram FN:s humanitära arbete samt betonar FN:s roll i att skydda civila och återställa världsordningen.

– Vägen till ett fritt och demokratiskt Europa går just nu genom Ukraina, framhöll Lars Ångström, representant för gruppen.

Årets FN-supporter blev Gunilla Grunditz som prisades för sitt outtröttliga och starka engagemang i Varbergs FN-förening där hon varit ordförande i 36 år.

– Vi måste hjälpas åt. Vi måste ta tag, informera, prata och göra det vi kan, sade hon i sitt tacktal.

Ett lyckat firande avslutades med ett mingel där deltagarna förutom lunchwraps bjöds på besök av diplomaten Staffan Carlsson som sålde och signerade sin bok ”Helgon och maktspelare: Dag Hammarskjöld som politiker”.

FN-dagsfirandet bevakades av Sveriges Television och kan ses i SVT Forum.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer