fbpx

Svenska FN-förbundets UNg-konferens  

Vi har idag den största generationen unga som behöver inkluderas i arbetet för en bättre värld. Genom Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens engagerar, informerar och uppmuntrar vi ungdomars internationella intressen och tro på FN som central aktör i arbetet för en bättre värld.

Konferensen har arrangerats sedan 1999 och är en nationell mötesplats för ungdomar att nätverka, inspireras, utbyta erfarenheter och få ökad kunskap inom olika frågor genom FN-rollspel, föreläsningar och workshops.

“Det känns som man kom närmare FN som organisation och kan se vad de gör“ 

deltagare konferensen 2023

UNg-konferensen 2023

2023 års konferens hade temat demokrati och mänskliga rättigheter där ca 100 ungdomar, som bland annat representerade sina lokala elev- och FN-föreningar, deltog. Nytt för konferensen 2023 var även att tio ungdomar från våra systerförbund i Georgien och Albanien var på besök. Deras närvaro bidrog till ett internationellt samarbete och utbyte för att främja gemenskap och påverka den globala inställningen till FN:s viktiga arbete. 
 
Konferensen inleddes den 12 maj på Kärsögården i Stockholm med att Svenska FN-förbundets ordförande Anneli Börjesson tillsammans med Sveriges ambassadör för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprinciper Cecilia Ruthström-Ruin höll tal. Konferensen fortsatte sedan med föreläsningar från UNDP och UNHCR. Under helgen föreläste även Oscar Molander och Oskar Siri, LSU:s ungdomsrepresentanter till generalförsamlingen, om “FN ur ett ungdomsperspektiv – vilka möjligheter och motgångar möter unga idag inom den internationella arenan?”.

FN-rollspel 

Utöver föreläsningar genomfördes även ett stort FN rollspel med temat “Barn på flykt” där deltagarna, i ett FN scenario, fick diskutera frågor som hur ser vi till att barn på flykt är trygga? Vilket ansvar har omvärlden? Hur resonerar olika länder i pågående flyktingkriser? Rollspelet ger en inblick i hur FN arbetar och hur några av världens länder agerar i dessa frågor.  

FN rollspelet var otroligt roligt. Det var bra upplägg under helgen, bra kombination av aktiviteter och fritid.” 

deltagare konferensen 2023

Workshop med temat mänskliga rättigheter online

För att ta vara på det faktum att konferensen samlade 100 engagerade och kunniga ungdomar, arrangerades en workshop med syftet att diskutera hur regeringar runt om i världen bör samarbeta för att de mänskliga rättigheterna ska respekteras online.  

Frågan tas upp i rapporten “Our Common Agenda” som lyfter FN:s generalsekreterare Antonio Guterres vision för globalt samarbete. Efter workshopen framfördes ungdomarnas åsikter och tankar till den del av Utrikesdepartementet som är ansvariga för arbetet med Our Common Agenda i Sverige, med målet att dessa ska tas vidare till konferensen “Summit of the Future” som hålls i september 2024 där hela Our Common Agenda-rapporten ska diskuteras.   

Ung referensgrupp

Konferensen arrangeras varje år tillsammans med en referensgrupp med ungdomar från rörelsen, som även är med under konferensen och hjälper till under programpunkter och kvällsaktiviteter.

Vill du också ha möjlighet att söka till referensgruppen inför UNg-konferensen och andra nationella uppdrag i FN-förbundet? Bli ungdomsmedlem idag! Gratis för dig under 18 och bara 100 kr för dig under 26.

UNg-konferensen tidigare år

2022

2020

Är du mellan 16 och 26 år?

Bli ungdomsmedlem och starta din FN-resa med oss!

Bli ungdomsmedlem >