fbpx
Svenska FN-förbundets ungdomsambassadörer höll i en presentation och workshop under konferensen. Foto: Omar Rondon
20 november, 2023 / Nyheter

Tema utbildning på nordisk ungdomskonferens

FN-förbundets ungdomsambassadörer reste i början av november till Island för att delta i en nordisk ungdomskonferens med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Emmy Slåttli var en av åtta ungdomsambassadörer från Svenska FN-förbundet som under tre dagar, 1–3 november, deltog vid Nordic Youth Summit i Reykjavik på Island. Under konferensen fick hon och de andra ambassadörerna, tillsammans med ungdomar från övriga nordiska länder, diskutera, presentera och reflektera kring lärande för hållbar utveckling.

Emmy Slåttli. Foto: Svenska FN-förbundet/Malin Swartling

– Vi gick igenom varför utbildning är viktigt och varför man ska lära sig om hållbar utvecklig och klimatförändringar. Det var huvudtemat som vi hade flera workshops och föreläsningar kring.

De svenska ambassadörerna hade förberett en workshop med fokus på det fjärde av de globala målen; god utbildning för alla. Tillsammans höll de i en presentation och efterföljande gruppdiskussioner för alla andra deltagare på konferensen, berättar Emmy.

– Vi använde oss av fyra olika exempel där vi gick igenom ett land och vilka problem som finns kopplat till utbildning i landet. Till exempel tog vi upp Mali där flickor inte har tillgång till utbildning. Sedan fick deltagarna arbeta i grupper och diskutera problemen i de olika länderna och hur de kan lösas, för att därefter presentera sina lösningar.

Under konferensen höll också andra unga deltagare och representanter från olika organisationer föredrag och workshops. Som ordförande i FN-föreningen på gymnasiet ProCivitas Malmö var Emmy insatt i frågan sedan innan, men fick trots detta nya insikter.

– Jag hade hört en del innan men jag lärde mig ändå mycket nytt. Även om det inte var så avancerade saker fick man ett nytt perspektiv och fick se andra länders perspektiv. Eftersom vi åkte åtta ambassadörer tillsammans lärde vi oss också mycket av varandra

Konferensens slutsatser sammanfattades i ett dokument som överlämnades till Islands utbildningsminister. Foto: Svenska FN-förbundet/Malin Swartling

I diskussioner och workshops under hela konferensen framgick ett tydligt budskap från ungdomarna: de vill se mer förändring i skolan och få större inflytande över sin utbildning.

– Många uttryckte att de vill vara med och bestämma mer, föra fram idéer och hjälpa till att utveckla sin skola.

Det är något som Emmy själv både tror starkt på och har sett de positiva effekterna av med egna ögon.

– Just för att jag går på en FN-skola vet jag att det har gjort extremt stor skillnad när vi exempelvis har uppmärksammat olika FN-dagar och hållit event på skolan. Eleverna är mer engagerade och vi har högre trivsel på skolan för att vi elever är mer involverade.

Vid årsskiftet avslutas Emmys period som ungdomsambassadör för FN-förbundet. Tiden som ambassadör ser hon som såväl utmanande som lärorik och uppmanar alla som är intresserade att söka uppdraget.

– Jag var så rädd för uppdraget när jag tog på mig det men jag har vuxit jättemycket. Jag har lärt mig mycket och jag har sett och fått göra saker som jag inte trodde att jag skulle få göra. Man får så mycket möjligheter och jag har fått lära känna alla de andra ambassadörerna. De är helt fantastiska och vi har hjälpt varandra mycket.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer