fbpx
Unsplash/Thomas Kelley
6 mars, 2023 / Nyheter

Internationell överenskommelse om haven i hamn

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen för FN som levererar internationellt samarbete även i tider av svåra utmaningar.

Efter två veckors hårda avslutande förhandlingar kunde det arbete som påbörjades redan 2004 avslutas. Ett avtal har nu nåtts som skapar globala regler för att begränsa miljöpåverkan och skapa marina skyddsområden i det fria havet, som utgör 95 procent av världshavets volym. Avtalet benämns Höghavsfördraget eller High Sea treaty och innehåller regler för marina skyddsområden, miljökonsekvensbeskrivningar, hur marina genetiska resurser ska få användas och kapacitetsbyggnad och tekniköverföring i haven utanför nationella territorier. Mötet som avslutade förhandlingarna var FN:s konferens om marin biologisk mångfald i områden utanför nationell jurisdiktion, BBJS, som i sin tur vilar på FN:s havskonvention som beslutades 1982. Näst på tur står att det slutliga avtalet ska ratificeras av FN:s medlemsstater och arbetet med att genomföra det påbörjas.

Stéphanie Dujarric, talesperson för FN:s Generalsekreterare António Guterras sa i ett uttalande bara några timmar efter att avtalstexten var i hamn att det var en seger för det internationella, multilaterala samarbete och de globala ansträngningarna att motverka destruktiva trender vad gäller havens hälsotillstånd i dag och för kommande generationer. Han nämnde också att avtalet är nödvändigt för att klara de tre globala miljökriserna klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och föroreningar samt nå de havsrelaterade målen i Agenda 2030 och det nya ramverket för biologisk mångfald. 

Sveriges utrikesminister Tobias Billström glädjer sig åt avtalet och skriver i ett pressmeddelande att det är ”en seger för FN och det globala systemet att vi i en tid av utmaningar lyckas leverera ett så betydelsefullt avtal”.

Läs regeringens pressmeddelande

Läs artikeln i UN News

Läs till Stéphanie Dujarrics uttalande

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Lång väg kvar i halvtid

12 juli, 2024 / Nyheter

Ökad fattigdom, hunger och utsläpp av växthusgaser är några exempel på att den globala utvecklingen går åt fel håll. Trots detta bjöd årets globala högnivåmöte om Agenda 2030 på många exempel på lösningar för att nå målen i Agenda 2030 under andra halvlek.

Läs mer

Få framsteg under klimatmötet i Bonn 

08 juli, 2024 / Nyheter

De årliga klimatsamtalen i Bonn avslutades i mitten av juni. Många frågor förhandlades under det nära två veckor långa mötet men mycket lämnades till höstens COP 29 att avsluta.
- Det vi framförallt saknade från EU:s och Sveriges sida var tydligare och mer handfasta vägar framåt vad gäller arbetet med utsläppsminskningar, säger Mattias Frumerie, Sveriges klimatambassadör och chefsförhandlare i klimatfrågor.

Läs mer

Sommar!

04 juli, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kansli är sommarstängt v 28-30. Vi önskar alla en skön sommar. Du behövs i arbetet för en bättre värld. Bli medlem här!

Läs mer

Bred samling till försvar för ICC

20 juni, 2024 / Nyheter

Efter hot och attacker mot Internationella brottmålsdomstolen kräver 93 stater i ett upprop att domstolen och dess personal måste få arbeta utan påtryckningar. Också andra aktörer rycker nu ut till försvar för ICC.

Läs mer

Klyftor mellan fattiga och rika kräver stora satsningar

14 juni, 2024 / Nyheter

Ingen ska lämnas utanför, var löftet från världens länder 2015. Att löftet inte kommer att infrias är tydligt i årets rapport om hur det går med världens utvecklingsarbete enligt Agenda 2030.

Läs mer

Ny ledning och strategi för FN-förbundet

04 juni, 2024 / Nyheter

Ny ordförande, ny styrelse, inspirerande kulturinslag, engagerade diskussioner och besök av generalsekreteraren för FN-förbundens världsorganisation WFUNA. Det var några av inslagen under Svenska FN-förbundets kongress 2024 i Eskilstuna.

Läs mer

Juristen Sanna Wolk ny ordförande i Svenska FN-förbundet

02 juni, 2024 / Pressmeddelanden

Sanna Wolk valdes på lördagen till ny ordförande i Svenska FN-förbundet. Förbundet håller kongress i Eskilstuna i helgen.

Läs mer

Uttalanden vid FN-förbundets kongress 2024

02 juni, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kongress 2024 antog uttalanden till stöd för civilsamhället i Georgien samt för FN-förbudet mot kärnvapen.

Läs mer

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer