fbpx
Unsplash/Thomas Kelley
6 mars, 2023 / Nyheter

Internationell överenskommelse om haven i hamn

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen för FN som levererar internationellt samarbete även i tider av svåra utmaningar.

Efter två veckors hårda avslutande förhandlingar kunde det arbete som påbörjades redan 2004 avslutas. Ett avtal har nu nåtts som skapar globala regler för att begränsa miljöpåverkan och skapa marina skyddsområden i det fria havet, som utgör 95 procent av världshavets volym. Avtalet benämns Höghavsfördraget eller High Sea treaty och innehåller regler för marina skyddsområden, miljökonsekvensbeskrivningar, hur marina genetiska resurser ska få användas och kapacitetsbyggnad och tekniköverföring i haven utanför nationella territorier. Mötet som avslutade förhandlingarna var FN:s konferens om marin biologisk mångfald i områden utanför nationell jurisdiktion, BBJS, som i sin tur vilar på FN:s havskonvention som beslutades 1982. Näst på tur står att det slutliga avtalet ska ratificeras av FN:s medlemsstater och arbetet med att genomföra det påbörjas.

Stéphanie Dujarric, talesperson för FN:s Generalsekreterare António Guterras sa i ett uttalande bara några timmar efter att avtalstexten var i hamn att det var en seger för det internationella, multilaterala samarbete och de globala ansträngningarna att motverka destruktiva trender vad gäller havens hälsotillstånd i dag och för kommande generationer. Han nämnde också att avtalet är nödvändigt för att klara de tre globala miljökriserna klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och föroreningar samt nå de havsrelaterade målen i Agenda 2030 och det nya ramverket för biologisk mångfald. 

Sveriges utrikesminister Tobias Billström glädjer sig åt avtalet och skriver i ett pressmeddelande att det är ”en seger för FN och det globala systemet att vi i en tid av utmaningar lyckas leverera ett så betydelsefullt avtal”.

Läs regeringens pressmeddelande

Läs artikeln i UN News

Läs till Stéphanie Dujarrics uttalande

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

28 mars, 2024 / Världshorisont

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

07 mars, 2024 / Nyheter

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Fortsatt tillbakagång för flickors och kvinnors rättigheter

06 mars, 2024 / Nyheter

Snart är det dags för FN:s årliga kvinnokommission i New York där olika aspekter på jämställdhet diskuteras. Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige jobbar dagligen med flickors och kvinnors rättigheter, som under flera år varit på tillbakagång. 

Läs mer