fbpx
Unsplash/Thomas Kelley
6 mars, 2023 / Nyheter

Internationell överenskommelse om haven i hamn

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen för FN som levererar internationellt samarbete även i tider av svåra utmaningar.

Efter två veckors hårda avslutande förhandlingar kunde det arbete som påbörjades redan 2004 avslutas. Ett avtal har nu nåtts som skapar globala regler för att begränsa miljöpåverkan och skapa marina skyddsområden i det fria havet, som utgör 95 procent av världshavets volym. Avtalet benämns Höghavsfördraget eller High Sea treaty och innehåller regler för marina skyddsområden, miljökonsekvensbeskrivningar, hur marina genetiska resurser ska få användas och kapacitetsbyggnad och tekniköverföring i haven utanför nationella territorier. Mötet som avslutade förhandlingarna var FN:s konferens om marin biologisk mångfald i områden utanför nationell jurisdiktion, BBJS, som i sin tur vilar på FN:s havskonvention som beslutades 1982. Näst på tur står att det slutliga avtalet ska ratificeras av FN:s medlemsstater och arbetet med att genomföra det påbörjas.

Stéphanie Dujarric, talesperson för FN:s Generalsekreterare António Guterras sa i ett uttalande bara några timmar efter att avtalstexten var i hamn att det var en seger för det internationella, multilaterala samarbete och de globala ansträngningarna att motverka destruktiva trender vad gäller havens hälsotillstånd i dag och för kommande generationer. Han nämnde också att avtalet är nödvändigt för att klara de tre globala miljökriserna klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och föroreningar samt nå de havsrelaterade målen i Agenda 2030 och det nya ramverket för biologisk mångfald. 

Sveriges utrikesminister Tobias Billström glädjer sig åt avtalet och skriver i ett pressmeddelande att det är ”en seger för FN och det globala systemet att vi i en tid av utmaningar lyckas leverera ett så betydelsefullt avtal”.

Läs regeringens pressmeddelande

Läs artikeln i UN News

Läs till Stéphanie Dujarrics uttalande

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför. FN:s befolkningsfond UNFPA arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och finns

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer

Tema utbildning på nordisk ungdomskonferens

20 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets ungdomsambassadörer reste i början av november till Island för att delta i en nordisk ungdomskonferens med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Läs mer

Massflykt från Nagorno-Karabach – enklaven tömd på armenier 

13 november, 2023 / Världshorisont

I september hamnade den flera decennier långa konflikten om Nagorno-Karabach i strålkastarljuset då Azerbajdzjan genom en blixtoffensiv tog kontroll över området. Världshorisont rapporterar om massflykten som följde och om hur FN i grannlandet Armenien arbetar för att hjälpa flyktingarna. 

Läs mer

Internationella praktikantprogrammet läggs ner  

13 november, 2023 / Nyheter

På grund av nedskärningar i den svenska biståndsbudgeten har FN-förbundets internationella praktikantprogram lagts ned. En av våra praktikanter skriver om programmets betydelse för deltagarna och systerförbunden.

Läs mer

Uppdrag: Rättvisa för krigets offer

09 november, 2023 / Nyheter

För att främja rättvisa för alla som har utsatts för krigsförbrytelser under Rysslands invasionskrig i Ukraina reser Nadia Volkova från människorättsorganisationen ULAG runt i Europa. På inbjudan av Svenska FN-förbundet besökte hon i veckan Sverige.

Läs mer

Förändring på förbundskansliet

07 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets styrelse kommenterar förändringen i kansliledningen.

Läs mer