fbpx
Unsplash/Thomas Kelley
6 mars, 2023 / Nyheter

Internationell överenskommelse om haven i hamn

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen för FN som levererar internationellt samarbete även i tider av svåra utmaningar.

Efter två veckors hårda avslutande förhandlingar kunde det arbete som påbörjades redan 2004 avslutas. Ett avtal har nu nåtts som skapar globala regler för att begränsa miljöpåverkan och skapa marina skyddsområden i det fria havet, som utgör 95 procent av världshavets volym. Avtalet benämns Höghavsfördraget eller High Sea treaty och innehåller regler för marina skyddsområden, miljökonsekvensbeskrivningar, hur marina genetiska resurser ska få användas och kapacitetsbyggnad och tekniköverföring i haven utanför nationella territorier. Mötet som avslutade förhandlingarna var FN:s konferens om marin biologisk mångfald i områden utanför nationell jurisdiktion, BBJS, som i sin tur vilar på FN:s havskonvention som beslutades 1982. Näst på tur står att det slutliga avtalet ska ratificeras av FN:s medlemsstater och arbetet med att genomföra det påbörjas.

Stéphanie Dujarric, talesperson för FN:s Generalsekreterare António Guterras sa i ett uttalande bara några timmar efter att avtalstexten var i hamn att det var en seger för det internationella, multilaterala samarbete och de globala ansträngningarna att motverka destruktiva trender vad gäller havens hälsotillstånd i dag och för kommande generationer. Han nämnde också att avtalet är nödvändigt för att klara de tre globala miljökriserna klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och föroreningar samt nå de havsrelaterade målen i Agenda 2030 och det nya ramverket för biologisk mångfald. 

Sveriges utrikesminister Tobias Billström glädjer sig åt avtalet och skriver i ett pressmeddelande att det är ”en seger för FN och det globala systemet att vi i en tid av utmaningar lyckas leverera ett så betydelsefullt avtal”.

Läs regeringens pressmeddelande

Läs artikeln i UN News

Läs till Stéphanie Dujarrics uttalande

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Allt fler restriktioner för flickor och kvinnor i Afghanistan

03 mars, 2023 / Världshorisont

Afghanistan kallas ofta världens farligaste land för kvinnor. Nyligen införde talibanstyret nya restriktioner som ytterligare begränsar kvinnors och flickors fri- och rättigheter. Oron och osäkerheten inför framtiden är stor.

Läs mer

Johan Forsell: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter prioriteras

28 februari, 2023 / Världshorisont

Moderaten Johan Forssell är bistånds- och utrikeshandelsminister i regeringen Kristersson. Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont fick möjlighet att skicka några frågor på temat flickors och kvinnors rättigheter till ministern som svarat skriftligen.

Läs mer

FN-förbundet på DN Debatt: Samling i FN kan driva Putin ur Ukraina

21 februari, 2023 / Debattartiklar

Två dagar före årsdagen av Rysslands invasion i Ukraina efterlyser Svenska FN-förbundet åtgärder i FN som kan leda till att kriget upphör. På onsdagen hålls ett seminarium i Sveriges riksdag om misstänkta krigsbrott i Ukraina. 

Läs mer