fbpx
Unsplash/Thomas Kelley
6 mars, 2023 / Nyheter

Internationell överenskommelse om haven i hamn

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen för FN som levererar internationellt samarbete även i tider av svåra utmaningar.

Efter två veckors hårda avslutande förhandlingar kunde det arbete som påbörjades redan 2004 avslutas. Ett avtal har nu nåtts som skapar globala regler för att begränsa miljöpåverkan och skapa marina skyddsområden i det fria havet, som utgör 95 procent av världshavets volym. Avtalet benämns Höghavsfördraget eller High Sea treaty och innehåller regler för marina skyddsområden, miljökonsekvensbeskrivningar, hur marina genetiska resurser ska få användas och kapacitetsbyggnad och tekniköverföring i haven utanför nationella territorier. Mötet som avslutade förhandlingarna var FN:s konferens om marin biologisk mångfald i områden utanför nationell jurisdiktion, BBJS, som i sin tur vilar på FN:s havskonvention som beslutades 1982. Näst på tur står att det slutliga avtalet ska ratificeras av FN:s medlemsstater och arbetet med att genomföra det påbörjas.

Stéphanie Dujarric, talesperson för FN:s Generalsekreterare António Guterras sa i ett uttalande bara några timmar efter att avtalstexten var i hamn att det var en seger för det internationella, multilaterala samarbete och de globala ansträngningarna att motverka destruktiva trender vad gäller havens hälsotillstånd i dag och för kommande generationer. Han nämnde också att avtalet är nödvändigt för att klara de tre globala miljökriserna klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och föroreningar samt nå de havsrelaterade målen i Agenda 2030 och det nya ramverket för biologisk mångfald. 

Sveriges utrikesminister Tobias Billström glädjer sig åt avtalet och skriver i ett pressmeddelande att det är ”en seger för FN och det globala systemet att vi i en tid av utmaningar lyckas leverera ett så betydelsefullt avtal”.

Läs regeringens pressmeddelande

Läs artikeln i UN News

Läs till Stéphanie Dujarrics uttalande

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Skräpplockning och medlemsvärvning går hand i hand på Lidingö 

08 juni, 2023 / Världshorisont

Medlemmarna i Lidingö FN-förening har blivit riktiga skräpplockarproffs. Sedan flera år är de med och städar utomhus under den nordiska kusträddardagen i maj – ett utmärkt sätt att värva nya medlemmar, har det visat sig. 

Läs mer

Barns och ungas inflytande måste öka i alla frågor

05 juni, 2023 / Världshorisont

I flera uppmärksammade fall de senaste åren har barn ställt stater till svars för att de inte agerat tillräckligt för att bromsa klimatförändringarna. FN:s barnfond Unicef följer utvecklingen.

Läs mer

Nytt samarbete med FN-förbundet i Albanien

24 maj, 2023 / Nyheter

En delegation från Albaniens FN-förbund besökte i veckan Svenska FN-förbundets kansli i Stockholm för att signera ett samarbetsavtal mellan organisationerna. Svenska FN-förbundets internationella programansvariga, Mikaela Engwall, berättar om det nya partnerskapet.

Läs mer

FN-hjälp mot alla odds

16 maj, 2023 / Nyheter

I Afghanistan har talibanstyret förbjudit kvinnor att arbeta i internationella hjälpinsatser. Beslutet innebär ytterligare inskränkningar av kvinnors rättigheter i landet. Läs om hur FN bedriver humanitär verksamhet i en av världens svåraste situationer.

Läs mer

Unga i FN vill ha färre tal och mer dialog

11 maj, 2023 / Världshorisont

Dagens unga är morgondagens beslutsfattare. I rapporten ”Our common agenda” lyfter FN:s generalsekreterare António Guterres fram vikten av att lyssna till, och arbeta med, unga. Men hur väl är FN rustat för att låta unga tar mer plats i rummet? Och blir de lyssnade till?

Läs mer

Öppet brev till Sveriges statsminister

02 maj, 2023 / Nyheter

Omkring 40 organisationer skriver ett öppet brev till statsminister Ulf Kristersson om framtiden för Institutet för mänskliga rättigheter. Läs brevet här!

Läs mer

Glokala Sverige avslutades 30 april

02 maj, 2023 / Nyheter

Den 30 april 2023 avslutades samverkansprojektet Glokala Sverige. Samtliga 21 regioner och 189 kommuner deltog i projektet vid nedläggningen. Kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige har pågått sedan 2018 med finansiering

Läs mer

Edik kämpar för ett demokratiskt samhälle 

30 april, 2023 / Världshorisont

20-årige Edik Kamalian är engagerad i det georgiska FN-förbundet UNAG. Han är en av många unga georgier som i mars i år tillsammans genom omfattande protester lyckades stoppa en lag som skulle ha fört landet i auktoritär riktning. 

Läs mer

Mänskliga rättigheter i föränderliga tider

28 april, 2023 / Blogg

Det är på många sätt en besynnerlig tid vi lever i. De snabba svängningarna i politiken och i världen är något vi alla märker av på olika sätt. Ett område som utmanas är mänskliga rättigheter.

Läs mer