fbpx

Svensk representant i WFUNA:s ungdomsråd

Signe Andersson har gått från vice ordförande i en FN-elevförening till styrelseledamot i Eskilstuna FN-förening. Nu ska hon representera Europa i ungdomsrådet för FN-förbundens världsfederation.

Foto: Sara Danielsson Rääs

I början av november samlades FN-förbundens världsfederation, WFUNA, för att välja in nya representanter till WFUNA:s ungdomsråd (Youth Advisory Council). Rådet har i uppgift att bidra med ungdomsperspektiv i WFUNA:s arbete på lokal, regional och global nivå. Sveriges kandidat Signe Andersson röstades fram för att representera Europa.

– Tillsammans med åtta andra ungdomar från hela världen kommer jag att vara rådgivare åt WFUNA:s generalsekreterare. Vi ska också hjälpa ungdomsrekryterare och stödja ungdomsarbetet. Syftet är att ge ungdomar en röst i FN och öka ungdomars engagemang för just FN-frågor.

Uppdraget sträcker sig över tre år och förutom Signe representeras Europa också av en ungdom från Nord Makedonien. De övriga sju invalda representanterna kommer från USA, Colombia, Indonesien, Sri Lanka, Australien, Etiopien och Nigeria.

Från skoltiden

Signes engagemang för FN-frågor började under hennes gymnasietid då hon gick på FN-skolan S:t Eskils gymnasium. Hon blev medlem i skolans FN-elevförening och senare även vice ordförande.

– Jag hade sedan innan ett intresse för samhällsfrågor, internationella frågor och utveckling så jag tyckte att FN-elevföreningen lät spännande och ville testa. Därifrån växte mitt intresse och jag kände verkligen att det var viktiga frågor. Sedan har det bara fortsatt.

Efter studenten gick Signe med i sin lokala FN-förening, Eskilstuna FN-förening, där hon i dag sitter i styrelsen. Utöver sitt engagemang i FN-rörelsen är hon revisor i Utrikespolitiska föreningen i Uppsala och läser till en kandidat i fred och utveckling på Uppsala universitet.

– Jag motiveras av att jag tror att vi kan skapa en bättre värld för alla om vi arbetar med FN-frågor och frågor inom utveckling och fred. Det är det som i grunden driver mitt engagemang i FN-rörelsen och att jag söker mig till andra organisationer som arbetar med liknande frågor.

Vill engagera fler unga

Bristen på ungdomsperspektiv och att unga röster ofta inte lyssnas på inom FN och andra liknande organisationer motiverar också Signe.

– Personligen har jag valt att engagera mig i studentföreningar och andra organisationer där det är mycket ungdomar och där har jag känt att jag får ta plats och driva frågor som jag tycker är viktiga. Men generellt tycker jag att ungdomar och ungdomars synpunkter inte alltid prioriteras och tas på allvar. Därför tycker jag det är viktigt att visa att ungdomar visst har viktiga åsikter och kunskap.

Hon vill därför arbeta med ungdomsfrågor och fortsätta driva på för att både öka ungdomars engagemang och ungas inflytande i FN och andra organisationer. Bland andra i hennes ålder upplever hon ofta att det saknas kunskap om exempelvis vad Svenska FN-förbundet gör, berättar Signe.

– Ett av mina mål är att fler ska få kunskap om FN internationellt och FN-rörelsen i Sverige. Jag vill engagera fler, speciellt unga.

Signe råder andra unga som är intresserade av FN, internationellt samarbete och globala frågor att våga ta steget och engagera sig. Hennes egen strategi har varit att testa att gå med i olika föreningar och organisationer för att se vad hon tycker är intressant och vad som passar henne.

– Mitt tips är att sätta mål och inte vara rädd för att misslyckas. Verkligen våga testa och chansa. Gå med i en förening, kanske blir det jättekul och om det inte funkar, testa något nytt. Våga försöka!

>