Kräv att regeringen prioriterar Agenda 2030 och arbetet för en hållbar utveckling!

Kräv att regeringen prioriterar Agenda 2030 och arbetet för en hållbar utveckling!

SKRIV UNDER FÖR AGENDA 2030

901 underskrifter

SKRIV UNDER FÖR AGENDA 2030

901 underskrifter

Skriv under för agenda 2030 och en hållbar utveckling

Gemensamma problem kräver gemensamma lösningar. Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling är världens enda färdplan för framtiden – och en väg ut ur globala kriser som klimatförändringarna, pandemin, fattigdom och ökande ojämlikhet.

I höst samlas FN till toppmöte. Det är bråttom – bara halva tiden återstår innan löftena om att utrota fattigdom och hunger, om utbildning till alla och jämställdhet mellan kvinnor och män ska vara uppfyllda. Världens länder måste ta sitt ansvar!


Svenska FN-förbundet kräver därför att Sveriges regering:

  • intensifierar arbetet med Agenda 2030,
  • på allvar driver omställningen till ett hållbart samhälle,
  • föregår med gott exempel i det internationella samarbetet för att nå de globala målen.

Var med du också – skriv under och gör din röst hörd!
Underskrifterna och kravet kommer att överlämnas till Sveriges regering.

Skriv under du med!

  • * Dessa fält är obligatoriska

    Genom att klicka på "Jag skriver under!" accepterar jag FN-förbundets integritetspolicy och godkänner att FN-förbundet får hålla mig uppdaterad om namninsamlingen och andra kampanjer via e-post.

    Endast ditt förnamn+ort kommer att stå med vid överlämning av underskrifterna

Varför kräver vi det här?

 

I en orolig värld, med konflikter, ökande hunger, ökande ojämlikhet, demokrati- och klimatkris, är de internationella överenskommelserna det vi har att hålla oss i. Under FN:s vägledning kom världens länder år 2015 överens om Agenda 2030. Det är ett dokument som pekar ut gemensamma mål och prioriteringar i alla länders arbete för ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling fram till år 2030. Det handlar om 17 stycken globala mål som är tidsbestämda, begripliga och mätbara. De borde vara ett föredöme för en regering som ofta framhåller vikten av att mäta resultat.

FN:s senaste lägesrapport visar en oroande global tillbakagång för majoriteten av de 17 målen. De pågående kriserna har bidragit till ökad fattigdom, ökad global uppvärmning och förlust av biologisk mångfald samt försämrad tillgång till hälsovård och utbildning och ett ökat antal människor som lever i konfliktsituationer. Det leder i sin tur till instabilitet, oro och risk för nya konflikter och katastrofer, och vi tar inte heller tillräckliga steg mot att hantera klimatkrisen.

Ändå har det blivit allt mer tyst om de globala målen från svenska regeringar. Målen nämns till exempel inte i den senaste regeringsförklaringen eller utrikesdeklarationen trots kriserna i världen. 2023 markerar halvtid för agendan och under året hålls FN-möten där arbetet ska redovisas, utvärderas och där nya åtaganden behöver göras. Dessutom ska EU för första gången rapportera om unionens genomförande av agendan på FN:s högnivåmöte. Budskapet från FN är att världens länder måste accelerera arbetet med att nå de globala målen.

Ett tjugotal svenska storföretag har gjort ett gemensamt åtagande om att arbeta utifrån Agenda 2030. Många, många fler företag ställer om, gör investeringar och driver på för lagstiftning om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö. Men arbetet för att nå målen blir bara effektivt om det finns ett tydligt och visionärt politiskt ledarskap som pekar ut riktningen. Vi vill därför att Sveriges regering tydligt visar, i ord och handling, att Agenda 2030 och en hållbar utveckling är en prioritering.

JAG SKRIVER UNDER

Vill du stödja arbetet för en bättre värld?

 

Om webbplatsen

Bakom webbplatsen står Svenska FN-förbundet. Vi är en ideell organisation och en svensk folkrörelse som arbetar för fred, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter, samt ett starkare och bättre FN!

Här kan du läsa mer:
Om Agenda2030
Om Svenska FN-förbundet
Om vad du kan göra för målen