fbpx
Svenska FN-förbundets internationella programansvariga Mikaela Engwall och ordförande för Albaniens FN-förbund, Kristi Çina. Foto: Svenska FN-förbundet.
24 maj, 2023 / Nyheter

Nytt samarbete med FN-förbundet i Albanien

En delegation från Albaniens FN-förbund besökte i veckan Svenska FN-förbundets kansli i Stockholm för att signera ett samarbetsavtal mellan organisationerna. Svenska FN-förbundets internationella programansvariga, Mikaela Engwall, berättar om det nya partnerskapet.  

Varför har ni valt att inleda samarbete med Albaniens FN-förbund? 

Albanien är ett spännande land som utvecklats mycket de senaste åren med minskad arbetslöshet, reformer för EU-medlemskap och ett stärkt rättsväsende. Samtidigt kvarstår utmaningar när det kommer till mänskliga rättigheter och jämställdhet. Vi ser även att Albanien som land är en viktig aktör för en fredlig utveckling på västra Balkan, bland annat genom sitt engagemang för dialog och konfliktlösning i FN. Här har även civilsamhället en viktig roll att spela.  

FN-förbundet i Albanien är en driven civilsamhällesorganisation som likt Svenska FN-förbundet arbetar för en bättre värld utifrån FN:s tre pelare hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter och demokrati och fred och säkerhet. Sedan förbundet startade 2016 har det gjort en imponerande resa. Förbundet är nu en viktig aktör i civilsamhället i Albanien med ett stort nätverk och samarbete med FN:s landkontor om implementeringen av de globala målen i landet.   

Hur har förberedelserna för samarbetet sett ut? 

Sedan den första kontakten i början av 2022 har en förstudie genomförts. En del av denna var ett besök i Tirana av en delegation från Svenska FN-förbundet bestående av ordförande, internationella programavdelningen och skolenheten. Syftet med resan var att utforska möjligheterna för samarbete samt att stötta svenska ungdomar som deltog i ett FN-rollspel i Tirana.  

Vi ställer höga krav på de FN-förbund som vi samarbetar med och har tydliga kriterier som beslutats av vår styrelse. Efter förstudien kunde vi konstatera att Albaniens FN-förbund möter kraven väl och har ett tydligt fokus på effektivitet och resultat. Organisationen präglas även av interndemokrati, ansvarsutkrävande och transparens. 

Vad betyder samarbetet för Svenska FN-förbundet?

Samtidigt som vi delar värderingar och vision om framtiden har vi även mycket att lära av varandra, vilket är en viktig förutsättning för ett framgångsrikt och jämlikt partnerskap. FN-förbundet i Albanien är väldigt duktigt på att inkludera unga i sin verksamhet och skapa långsiktigt engagemang. De är också modiga och inte främmande för att testa nya metoder och arbetssätt, bland annat för att främja ungas roll i att skapa fredliga och inkluderande samhällen. Målet med samarbetet 2023 är just att främja ungas kunskap och engagemang i freds- och säkerhetsfrågor. 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

28 mars, 2024 / Världshorisont

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

07 mars, 2024 / Nyheter

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Fortsatt tillbakagång för flickors och kvinnors rättigheter

06 mars, 2024 / Nyheter

Snart är det dags för FN:s årliga kvinnokommission i New York där olika aspekter på jämställdhet diskuteras. Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige jobbar dagligen med flickors och kvinnors rättigheter, som under flera år varit på tillbakagång. 

Läs mer