fbpx
Svenska FN-förbundets internationella programansvariga Mikaela Engwall och ordförande för Albaniens FN-förbund, Kristi Çina. Foto: Svenska FN-förbundet.
24 maj, 2023 / Nyheter

Nytt samarbete med FN-förbundet i Albanien

En delegation från Albaniens FN-förbund besökte i veckan Svenska FN-förbundets kansli i Stockholm för att signera ett samarbetsavtal mellan organisationerna. Svenska FN-förbundets internationella programansvariga, Mikaela Engwall, berättar om det nya partnerskapet.  

Varför har ni valt att inleda samarbete med Albaniens FN-förbund? 

Albanien är ett spännande land som utvecklats mycket de senaste åren med minskad arbetslöshet, reformer för EU-medlemskap och ett stärkt rättsväsende. Samtidigt kvarstår utmaningar när det kommer till mänskliga rättigheter och jämställdhet. Vi ser även att Albanien som land är en viktig aktör för en fredlig utveckling på västra Balkan, bland annat genom sitt engagemang för dialog och konfliktlösning i FN. Här har även civilsamhället en viktig roll att spela.  

FN-förbundet i Albanien är en driven civilsamhällesorganisation som likt Svenska FN-förbundet arbetar för en bättre värld utifrån FN:s tre pelare hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter och demokrati och fred och säkerhet. Sedan förbundet startade 2016 har det gjort en imponerande resa. Förbundet är nu en viktig aktör i civilsamhället i Albanien med ett stort nätverk och samarbete med FN:s landkontor om implementeringen av de globala målen i landet.   

Hur har förberedelserna för samarbetet sett ut? 

Sedan den första kontakten i början av 2022 har en förstudie genomförts. En del av denna var ett besök i Tirana av en delegation från Svenska FN-förbundet bestående av ordförande, internationella programavdelningen och skolenheten. Syftet med resan var att utforska möjligheterna för samarbete samt att stötta svenska ungdomar som deltog i ett FN-rollspel i Tirana.  

Vi ställer höga krav på de FN-förbund som vi samarbetar med och har tydliga kriterier som beslutats av vår styrelse. Efter förstudien kunde vi konstatera att Albaniens FN-förbund möter kraven väl och har ett tydligt fokus på effektivitet och resultat. Organisationen präglas även av interndemokrati, ansvarsutkrävande och transparens. 

Vad betyder samarbetet för Svenska FN-förbundet?

Samtidigt som vi delar värderingar och vision om framtiden har vi även mycket att lära av varandra, vilket är en viktig förutsättning för ett framgångsrikt och jämlikt partnerskap. FN-förbundet i Albanien är väldigt duktigt på att inkludera unga i sin verksamhet och skapa långsiktigt engagemang. De är också modiga och inte främmande för att testa nya metoder och arbetssätt, bland annat för att främja ungas roll i att skapa fredliga och inkluderande samhällen. Målet med samarbetet 2023 är just att främja ungas kunskap och engagemang i freds- och säkerhetsfrågor. 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Riksarkitekt Helena Bjarnegård: “Städer ska vara hållbara, men också inkluderande och berikande” 

27 september, 2023 / Världshorisont

Den 28 september börjar Bokmässan där ett av tre teman är Staden. Temat kommer bland annat fokusera på hur städer ska möta framtidens utmaningar samt urbanisering och hållbarhet med globala

Läs mer

Högnivåveckan: Mot ett starkare, mer effektivt och rättvist FN?

26 september, 2023 / Nyheter

FN:s högnivåvecka i New York har präglats av globala kriser inklusive Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Samtidigt har en viktig diskussion om FN:s framtid påbörjats. Vart leder den? Utvecklingsmål som

Läs mer

De globala målen är vår kompass

19 september, 2023 / Blogg

Vi måste agera mer och vi måste agera fortare, skriver Annelie Börjesson inför FN:s högnivåvecka som startar i New York. Nu startar FN:s generalförsamling och samtidigt hålls flera toppmöten i

Läs mer

Två FN-vänner om FN-hösten 2023 

19 september, 2023 / Världshorisont

Vilka utmaningar står FN inför efter coronapandemin och med pågående krig och klimatkris i världen? Vilken roll kan och bör Sverige spela? Vi ställde några frågor till Olof Skoog, EU:s

Läs mer

Halvtid för Agenda 2030: ”Omställning till hållbar utveckling är möjligt – och oundvikligt” 

15 september, 2023 / Världshorisont

I år har halva tiden gått för genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Den 18-19 september samlas världens länder vid ett FN-toppmöte om de

Läs mer

Sveriges Agenda 2030-samordnare: “Politiskt ledarskap saknas för den omställning som krävs” 

12 september, 2023 / Världshorisont

Forskningen pekar på att vårt samhälle måste transformeras men inga ledande svenska politiker har hittills visat det politiska mod som krävs för en så genomgripande förändring. Det säger Gabriel Wikström,

Läs mer

Fredsdagen: FN-förbund samlade till fredsklocka

12 september, 2023 / Nyheter

Sextiofem FN-förbund i hela världen la grunden för den japanska fredsklockan i FN-högkvarteret. FN-chefen António Guterres ringer i klockan den 13 september för att uppmärksamma internationella fredsdagen. Den japanska fredsklockan

Läs mer

Skriv under för hållbar utveckling!

08 september, 2023 / Nyheter

De globala målen är världens enda plan för framtiden – och den enda vägen ut ur vår tids kriser. Var med och skriv under vårt upprop för hållbar utveckling! Globala

Läs mer

Tanzanias FN-förbund mobiliserar för att möta klimatkrisen 

08 september, 2023 / Världshorisont

I Tanzania i Östafrika har klimatförändringar stor påverkan på vardagen. Landets FN-förbund jobbar med en bred palett av aktiviteter för att minska utsattheten hos sårbara samhällen.  Tanzania drabbas redan av

Läs mer