fbpx
Svenska FN-förbundets internationella programansvariga Mikaela Engwall och ordförande för Albaniens FN-förbund, Kristi Çina. Foto: Svenska FN-förbundet.
24 maj, 2023 / Nyheter

Nytt samarbete med FN-förbundet i Albanien

En delegation från Albaniens FN-förbund besökte i veckan Svenska FN-förbundets kansli i Stockholm för att signera ett samarbetsavtal mellan organisationerna. Svenska FN-förbundets internationella programansvariga, Mikaela Engwall, berättar om det nya partnerskapet.  

Varför har ni valt att inleda samarbete med Albaniens FN-förbund? 

Albanien är ett spännande land som utvecklats mycket de senaste åren med minskad arbetslöshet, reformer för EU-medlemskap och ett stärkt rättsväsende. Samtidigt kvarstår utmaningar när det kommer till mänskliga rättigheter och jämställdhet. Vi ser även att Albanien som land är en viktig aktör för en fredlig utveckling på västra Balkan, bland annat genom sitt engagemang för dialog och konfliktlösning i FN. Här har även civilsamhället en viktig roll att spela.  

FN-förbundet i Albanien är en driven civilsamhällesorganisation som likt Svenska FN-förbundet arbetar för en bättre värld utifrån FN:s tre pelare hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter och demokrati och fred och säkerhet. Sedan förbundet startade 2016 har det gjort en imponerande resa. Förbundet är nu en viktig aktör i civilsamhället i Albanien med ett stort nätverk och samarbete med FN:s landkontor om implementeringen av de globala målen i landet.   

Hur har förberedelserna för samarbetet sett ut? 

Sedan den första kontakten i början av 2022 har en förstudie genomförts. En del av denna var ett besök i Tirana av en delegation från Svenska FN-förbundet bestående av ordförande, internationella programavdelningen och skolenheten. Syftet med resan var att utforska möjligheterna för samarbete samt att stötta svenska ungdomar som deltog i ett FN-rollspel i Tirana.  

Vi ställer höga krav på de FN-förbund som vi samarbetar med och har tydliga kriterier som beslutats av vår styrelse. Efter förstudien kunde vi konstatera att Albaniens FN-förbund möter kraven väl och har ett tydligt fokus på effektivitet och resultat. Organisationen präglas även av interndemokrati, ansvarsutkrävande och transparens. 

Vad betyder samarbetet för Svenska FN-förbundet?

Samtidigt som vi delar värderingar och vision om framtiden har vi även mycket att lära av varandra, vilket är en viktig förutsättning för ett framgångsrikt och jämlikt partnerskap. FN-förbundet i Albanien är väldigt duktigt på att inkludera unga i sin verksamhet och skapa långsiktigt engagemang. De är också modiga och inte främmande för att testa nya metoder och arbetssätt, bland annat för att främja ungas roll i att skapa fredliga och inkluderande samhällen. Målet med samarbetet 2023 är just att främja ungas kunskap och engagemang i freds- och säkerhetsfrågor. 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Lång väg kvar i halvtid

12 juli, 2024 / Nyheter

Ökad fattigdom, hunger och utsläpp av växthusgaser är några exempel på att den globala utvecklingen går åt fel håll. Trots detta bjöd årets globala högnivåmöte om Agenda 2030 på många exempel på lösningar för att nå målen i Agenda 2030 under andra halvlek.

Läs mer

Få framsteg under klimatmötet i Bonn 

08 juli, 2024 / Nyheter

De årliga klimatsamtalen i Bonn avslutades i mitten av juni. Många frågor förhandlades under det nära två veckor långa mötet men mycket lämnades till höstens COP 29 att avsluta.
- Det vi framförallt saknade från EU:s och Sveriges sida var tydligare och mer handfasta vägar framåt vad gäller arbetet med utsläppsminskningar, säger Mattias Frumerie, Sveriges klimatambassadör och chefsförhandlare i klimatfrågor.

Läs mer

Sommar!

04 juli, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kansli är sommarstängt v 28-30. Vi önskar alla en skön sommar. Du behövs i arbetet för en bättre värld. Bli medlem här!

Läs mer

Bred samling till försvar för ICC

20 juni, 2024 / Nyheter

Efter hot och attacker mot Internationella brottmålsdomstolen kräver 93 stater i ett upprop att domstolen och dess personal måste få arbeta utan påtryckningar. Också andra aktörer rycker nu ut till försvar för ICC.

Läs mer

Klyftor mellan fattiga och rika kräver stora satsningar

14 juni, 2024 / Nyheter

Ingen ska lämnas utanför, var löftet från världens länder 2015. Att löftet inte kommer att infrias är tydligt i årets rapport om hur det går med världens utvecklingsarbete enligt Agenda 2030.

Läs mer

Ny ledning och strategi för FN-förbundet

04 juni, 2024 / Nyheter

Ny ordförande, ny styrelse, inspirerande kulturinslag, engagerade diskussioner och besök av generalsekreteraren för FN-förbundens världsorganisation WFUNA. Det var några av inslagen under Svenska FN-förbundets kongress 2024 i Eskilstuna.

Läs mer

Juristen Sanna Wolk ny ordförande i Svenska FN-förbundet

02 juni, 2024 / Pressmeddelanden

Sanna Wolk valdes på lördagen till ny ordförande i Svenska FN-förbundet. Förbundet håller kongress i Eskilstuna i helgen.

Läs mer

Uttalanden vid FN-förbundets kongress 2024

02 juni, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kongress 2024 antog uttalanden till stöd för civilsamhället i Georgien samt för FN-förbudet mot kärnvapen.

Läs mer

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer