Aisha är en av de som är djupt engagerade i projekt Flicka i norra Etiopien. Foto: UNFPA
5 februari, 2021 / Nyheter

Aisha lär samhällsmedlemmar om skador av könsstympning

Kvinnlig könsstympning är en skadlig sedvänja som är vanlig i många delar av Etiopien. Genom vårt projekt Flicka har Aisha arbetat intensivt för att få stopp på dessa traditioner –med stor framgång.

Aisha Dima Abdella har under hälften av sitt liv arbetat som traditionell förlossningshjälp på sin ort. Hon berättar om den förskräckliga smärtan som kvinnor och unga flickor gått igenom på grund av deras könsstympning då hon deltagit i otaliga födslar. Aisha var redan emot könsstympning och barnäktenskap, som är vanliga sedvänjor i hennes distrikt, då programmet för att avskaffa barnäktenskap och könsstympning började i distriktet sex år sedan. Hon är nu en aktiv deltagare i de samhällsdiskussioner som äger rum varannan vecka och som är en viktig del av programmet i Abala, ett distrikt i Afar-regionen i norra Etiopien. Här kommer olika delar av samhället samman för att diskutera könsstympning och barnäktenskap som skadar kvinnor och flickor. Aisha lär inte bara medlemmar av hennes samhälle om de skadliga konsekvenserna vid sociala sammankomster – hon går också från hus till hus för att göra det samma. 

En stor del av tacken för de lovande framgångar som registrerats av programmet, där flera samhällen har deklarerat att kvinnlig könsstympning nu är förbjuden, går till insatserna av inflytelserika medlemmar i samhället såsom Aisha. ”Jag är väldigt glad över att se sådana förändringar under min livstid – att se att kvinnor föder barn på hälsoinstitutioner och att flickor inte behöver genomgå könsstympning”, säger Aisha.

Samhällsledare som Aisha spelar en nyckelroll med sina lärdomar när det gäller att klargöra missuppfattningar kring skadliga sedvänjor. Men social förändring kommer inte utan utmaningar, och Aisha är redo att konfrontera också i den fronten. ”Om jag ser könsstympning och barnäktenskap kommer jag att göra vad som krävs för att rapportera handlingarna till myndigheterna”. Dessa traditioner är olagliga i landet, men fortsätter ändå att ske på flera delar i landet. Det är viktigt att arbetet kring att skapa förändring i dessa normer och traditioner kommer inifrån samhällena själva, vilket projektet Flicka syftar till.

”Jag är inte rädd för att förändringen vi ser och framstegen vi gjort kommer att vända eftersom samhället har antagit förändringen”, säger Aisha självsäkert. Men hon fortsätter med att notera att den drivkraft som skapats av programmet måste bibehållas för att avvärja att dessa skadliga sedvänjor sker i hemlighet.

Svenska FN-förbundet har stöttat FN:s befolkningsfond, UNFPA, och dess arbete i Etiopien sedan 2011. Projekt Flicka stärker flickor och kvinnor genom att stoppa barnäktenskap och kvinnlig könsstympning.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Vi söker en engagerad ungdomssekreterare

07 maj, 2021 / Nyheter

Till vårt kansli i Stockholm söker vi en ungdomssekreterare som vill stärka engagemanget bland unga på våra FN-skolor och i våra FN-föreningar. Välkommen med din ansökan!

Läs mer

”Trots varningar var vi inte förberedda”

07 maj, 2021 / Världshorisont

Världshälsoorganisationen WHO tillsatte förra sommaren en internationell panel – Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response – som har arbetat med att utvärdera världens agerande och respons under coronapandemin. Anders

Läs mer

Globalt upprop för FN-vapenembargo mot militärjuntan i Myanmar

05 maj, 2021 / Pressmeddelanden

Över 200 civilsamhällesorganisationer världen över kräver i ett upprop på onsdagen att FN:s säkerhetsråd inför ett vapenembargo mot Myanmar. Svenska FN-förbundet finns bland undertecknarna.

Läs mer

Funktionshinderfrågorna en viktig pusselbit som ofta saknas

05 maj, 2021 / Världshorisont

Att ingen ska lämnas utanför är en av de centrala principerna i Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling. Utbildningsprojektet Lika Unika Akademi bidrar till ett inkluderande samhälle genom att fokusera på funktions- och rättighetsperspektivet i agendaarbetet.

Läs mer

Sätt stopp för rasistiska organisationer!

04 maj, 2021 / Debattartiklar

På tisdagen tar justitieminister Morgan Johansson emot 20 000 namn till stöd för hårdare tag mot rasistiska organisationer. Läs debattartikel av Annelie Börjesson i Aftonbladet – och gå med i vårt arbete för ett rasistfritt Sverige!

Läs mer

Ny FN-rapport: Flickor och kvinnor saknar rätt att bestämma över den egna kroppen

14 april, 2021 / Nyheter

I en fjärdedel av världens länder saknar nästan hälften av tonårsflickorna och kvinnorna rätt till den egna kroppen – och pandemin gör det svårare att nå jämställdhetsmålet i Agenda 2030. Det framgår av årets rapport från FN:s befolkningsfond UNFPA som offentliggörs den 14 april.

Läs mer

Kvinnors rättigheter hotas i Turkiet

09 april, 2021 / Nyheter

Genom att försämra kvinnors rättigheter fjärmar sig Turkiet från det europeiska och globala samarbetet, säger Svenska FN-förbundet. Flera FN-organisationer riktar skarp kritik mot Turkiet efter att landet lämnat Istanbulkonventionen mot våld mot kvinnor.

Läs mer

Alltför långsamt Agenda 2030-arbete i Europa

09 april, 2021 / Nyheter

Även i Europa sätter coronapandemin käppar i hjulet för arbetet med Agenda 2030. Redan före pandemin gick arbetet för långsamt, framkom det när medlemmarna i FN:s regionala kommission samlades inför sommarens uppföljningsmöte i New York.

Läs mer

Att minnas ett folkmord och stoppa ett nytt

07 april, 2021 / Blogg

Det bästa sättet att hedra offren för folkmordet i Rwanda är att förhindra att liknande händelser inträffar igen, skriver FN-förbundets seniore rådgivare i freds- och säkerhetsfrågor Jens Petersson på FN-bloggen.

Läs mer