Aisha är en av de som är djupt engagerade i projekt Flicka i norra Etiopien. Foto: UNFPA
5 februari, 2021 / Nyheter

Aisha lär samhällsmedlemmar om skador av könsstympning

Kvinnlig könsstympning är en skadlig sedvänja som är vanlig i många delar av Etiopien. Genom FN-förbundets projekt Flicka har Aisha arbetat intensivt för att få stopp på dessa traditioner –med stor framgång.

Aisha Dima Abdella har under hälften av sitt liv arbetat som traditionell förlossningshjälp på sin ort. Hon berättar om den förskräckliga smärtan som kvinnor och unga flickor gått igenom på grund av deras könsstympning då hon deltagit i otaliga födslar. Aisha var redan emot könsstympning och barnäktenskap, som är vanliga sedvänjor i hennes distrikt, då programmet för att avskaffa barnäktenskap och könsstympning började i distriktet sex år sedan. Hon är nu en aktiv deltagare i de samhällsdiskussioner som äger rum varannan vecka och som är en viktig del av programmet i Abala, ett distrikt i Afar-regionen i norra Etiopien. Här kommer olika delar av samhället samman för att diskutera könsstympning och barnäktenskap som skadar kvinnor och flickor. Aisha lär inte bara medlemmar av hennes samhälle om de skadliga konsekvenserna vid sociala sammankomster – hon går också från hus till hus för att göra det samma. 

En stor del av tacken för de lovande framgångar som registrerats av programmet, där flera samhällen har deklarerat att kvinnlig könsstympning nu är förbjuden, går till insatserna av inflytelserika medlemmar i samhället såsom Aisha. ”Jag är väldigt glad över att se sådana förändringar under min livstid – att se att kvinnor föder barn på hälsoinstitutioner och att flickor inte behöver genomgå könsstympning”, säger Aisha. Samhällsledare som Aisha spelar en nyckelroll med sina lärdomar när det gäller att klargöra missuppfattningar kring skadliga sedvänjor. Men social förändring kommer inte utan utmaningar, och Aisha är redo att konfrontera också i den fronten. ”Om jag ser könsstympning och barnäktenskap kommer jag att göra vad som krävs för att rapportera handlingarna till myndigheterna”. Dessa traditioner är olagliga i landet, men fortsätter ändå att ske på flera delar i landet. Det är viktigt att arbetet kring att skapa förändring i dessa normer och traditioner kommer inifrån samhällena själva, vilket projektet Flicka syftar till.

”Jag är inte rädd för att förändringen vi ser och framstegen vi gjort kommer att vända eftersom samhället har antagit förändringen”, säger Aisha självsäkert. Men hon fortsätter med att notera att den drivkraft som skapats av programmet måste bibehållas för att avvärja att dessa skadliga sedvänjor sker i hemlighet. Svenska FN-förbundet har stöttat FN:s befolkningsfond, UNFPA, och dess arbete i Etiopien sedan 2011. Projekt Flicka stärker flickor och kvinnor genom att stoppa barnäktenskap och kvinnlig könsstympning.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Tre kriser i fokus vid FN-miljömöte

25 februari, 2021 / Nyheter

Den 22-23 februari möttes världens länder digitalt vid den första delen av FN:s miljöförsamling, UNEA. FN-förbundet deltog i mötet där klimatkrisen, den biologiska mångfalden och föroreningar stod i fokus.

Läs mer

Anna Hägg-Sjöquist går till Röda Korset

23 februari, 2021 / Nyheter

Svenska FN-förbundets generalsekreterare Anna Hägg-Sjöquist föreslås som ordförande för Svenska Röda Korset.

Läs mer

Analys: USA på väg tillbaka till globalt samarbete

17 februari, 2021 / Världshorisont

Under fyra år med Donald Trump vid ratten drog sig USA ur ett rekordstort antal internationella organisationer, avtal och samarbeten. De signaler som nu kommer från den nytillträdda Bidenadministrationen tyder på att supermakten är på väg tillbaka till den globala scenen.

Läs mer

Akut läge kräver nytt engagemang för Jemen

12 februari, 2021 / Nyheter

Nya signaler från USA och en stundande givarkonferens kan ge hopp åt befolkningen i Jemen som i drygt sex år har plågats av konflikt och svält – men bristande biståndsvilja försvårar FN:s humanitära arbete i landet.

Läs mer

Kärnvapenförbud förverkligas – men Sverige saknas

22 januari, 2021 / Debattartiklar

Förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet pekar på att Sverige står utanför när det historiska FN-avtalet mot kärnvapen träder i kraft den 22 januari.

Läs mer

Över hälften av landets kommuner och regioner deltar i Glokala Sverige

18 januari, 2021 / Pressmeddelanden

Inför 2021 har ytterligare 37 kommuner och regioner antagits till Svenska FN-förbundets, SKR:s och ICLD:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Det betyder att över hälften av Sveriges kommuner och nästan alla regioner nu arbetar tillsammans för att nå FN:s 17 globala mål.

Läs mer

Corona utmaning för allt FN-arbete

21 december, 2020 / Debattartiklar

Med fortsatt uppslutning kring det internationella samarbetet finns hopp om att besegra viruset – och att med gemensamma krafter fortsätta bygga en bättre värld för alla under 2021, skriver Annelie Börjesson i FN-förbundets helgartikel.

Läs mer

Demokratikampen i Belarus behöver fortsatt stöd

18 december, 2020 / Nyheter

Den utdragna kampen för demokrati i Belarus måste även fortsättningsvis få FN:s och omvärldens stöd, säger Annelie Börjesson. Situationen i landet har förvärrats under de senaste veckorna, enligt FN.

Läs mer

Starkt stöd för FN hos svenska folket

17 december, 2020 / Världshorisont

Över hälften av svenskarna hyser stort förtroende för FN och tre fjärdedelar vill att Sverige ska vara en pådrivande aktör inom FN. Det visar en färsk undersökning som FN-förbundet initierat.

Läs mer