fbpx

EN VÄRLD DÄR FLICKORS RÄTTIGHETER RESPEKTERAS

Varje dag löper 33 000 flickor över hela världen risken att giftas bort som barn. Att tvingas in i äktenskap mot sin vilja innebär att man tvingas avbryta sin skolgång för att ta hand om hemmet. Samtidigt utsätts ungefär 4 miljoner unga flickor varje år för kvinnlig könsstympning, en grym och smärtsam sedvänja där de yttre könsorganen skärs bort eller skadas. 

Flickor och kvinnor drabbas också särskilt hårt av krig och konflikter, vilket gör det viktigare än någonsin att arbeta för att stärka deras rättigheter.  

Svenska FN-förbundet samarbetar med FN:s befolkningsfond, UNFPA, för att stödja flickors rättigheter. Detta gör vi genom vårt projekt Flicka som fokuserar på att främja flickors rättigheter i Afar-regionen i Etiopien och genom att samla in bidrag till UNFPA:s katastroffond. 

Medel och stöd från katastroffonden går till länder och regioner där behoven är som mest akuta. Den humanitära krisen i Gaza är av katastrofal omfattning och förvärras dag för dag. UNFPA arbetar för att leverera livräddande förnödenheter, mediciner, utrustning och hygienprodukter, särskilt för flickor och kvinnor. Läs mer om katastroffonden här. 
 
Så arbetar FN-förbundet för flickors rättigheter
Svenska FN-förbundet har under mer än ett decennium arbetat för att säkerställa att flickors rättigheter respekteras. Vår fokus ligger särskilt på två viktiga områden: att bekämpa barnäktenskap och kvinnlig könsstympning, två målsättningar som återfinns i delmål 5.3 i Agenda 2030. 

Sedan 2012 har vi aktivt engagerat oss i att bekämpa barnäktenskap genom att samla ett nätverk med kravet på ett totalförbud mot barnäktenskap i Sverige. Genom en namninsamling 2017 lyckades vi skapa opinion och påverka politiker, vilket tillsammans med andra insatser från civilsamhället resulterade i ett totalförbud mot barnäktenskap i Sverige 2019. Tidigare var det möjligt att godkänna äktenskap som ingåtts utanför Sveriges gränser om ingen av parterna hade anknytning till Sverige vid tidpunkten för äktenskapet. I dag godkänns inte sådana äktenskap. 

Vi har också sedan 2011 samarbetat med FN:s befolkningsfond, UNFPA, i projektet Flicka som bedrivs i Afar-regionen i norra Etiopien. Projektet har tydlig inriktning på att stoppa barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i området. Genom att engagera hela samhällen har vårt projekt visat att det är möjligt att skapa förändring. Hittills har vi lyckats rädda tiotusentals flickor från kvinnlig könsstympning. Läs mer om vårt framgångsrika projekt tillsammans med UNFPA här! 

 
Så arbetar FN med flickors rättigheter
FN engagerar sig aktivt i att främja och skydda flickors rättigheter genom flera internationella ramverk och konventioner inklusive Agenda 2030, barnkonventionen och kvinnokonventionen. 

Inom Agenda 2030 är mål 5 inriktat på att uppnå jämställdhet, och delmål 5.3 uppmanar specifikt till avskaffande av skadliga sedvänjor som barnäktenskap och könsstympning. 

Barnkonventionen, som trädde i kraft 1990 och övervakas av FN:s barnrättskommitté, fastställer barns individuella rättigheter och är det mest omfattande internationella dokumentet i sitt slag. Av de 193 FN-medlemsstaterna har alla, med undantag för USA, ratificerat konventionen. 

Kvinnokonventionen, även känd som CEDAW, syftar till att utrota alla former av diskriminering mot kvinnor och flickor. Med 189 anslutna medlemsstater i FN är den en av de mest erkända konventionerna. Trots det har många länder reserverat sig mot vissa delar av konventionen. 

FN-organ som Unicef, UN Women och UNFPA arbetar aktivt för att genomföra och övervaka dessa avtal och konventioner. UNICEF arbetar för att säkerställa barns rättigheter över hela världen medan UN Women stöder FN-medlemsstater genom att sätta globala normer för jämställdhet. UN Women samarbetar med regeringar och det civila samhället för att säkerställa att dessa normer gynnar kvinnor och flickor genom lagar, policys och program.  
 
UNFPA, med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa, arbetar för att skapa en värld där varje graviditet är önskad, förlossning är säker och varje ung människas potential kan uppnås. Med närvaro i över 150 länder implementerar UNFPA hälsoprogram, inklusive familjeplanering och sexuell och reproduktiv hälsa. 

Stöd projekt Flicka med en Swish

Swisha en gåva för flickors rättigheter och jämställdhet!

Ge en gåva

Mer om projektet Flicka

Tillsammans med FN:s befolkningsfond stoppar vi barnäktenskap och könsstympning.

Läs mer