Swisha

valfritt belopp
till 90 05 638.
Ange FLICKA

FLICKA

Projektet som stärker flickors rättigheter!

Jämställdhet är en mänsklig rättighet. Tillsammans med FN:s befolkningsfond UNFPA arbetar vi för att stoppa barnäktenskap och kvinnlig könsstympning och stärka flickors rättigheter i Etiopien. Stöd projektet Flicka idag!

Stöd projektet Flicka

Stöd vårt arbete för jämställdhet och flickor!

Ge en gåva

Om projektet Flicka

Tillsammans med FN:s befolkningsfond stoppar vi barnäktenskap och könsstympning.

Läs mer