FN:s befolkningsfond – UNFPA

Vilka är UNFPA?

UNFPA står för United Nations Population Fond på engelska. Det är ett FN-organ med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa. UNFPA grundades 1969 och är ett av FN:s underorgan. De arbetar varje dag för allas rätt att leva i en värld där varje graviditet är önskad, förlossning är säker och varje ung människas potential nås.

UNFPA:s mandat etablerades av FN:s kansli för ekonomiska och sociala frågor år 1973. Mandatet är att (1) generera kunskap och kapacitet för att möta behov inom befolkning och familjeplanering, (2) att sprida kunskap i länder om befolkningsproblem och hur dessa kan hanteras, (3) att bidra till lösningen av dessa problem på det vis som är bäst lämpat till de individuella länderna, (4) att ta på sig en ledande roll i FN-systemet inom kvinnors rättigheter och sexuell och reproduktiv hälsa, samt bekämpning av könssjukdomar.

Vad gör UNFPA?

UNFPA finns på plats i över 150 länder och arbetar bland annat med att upprätta hälsoprogram, som inkluderar familjeplanering och program för sexuell och reproduktiv hälsa. UNFPA ger människor möjlighet till en säker graviditet och förlossning, säkerställer att kvinnor kan bestämma om och när de ska ha barn, och ger utbildning för att förebygga könssjukdomar.

UNFPA har tre huvudmål i sin strategiska plan 2018-2021:

  • Säkerställa allas tillgång till familjeplanering
  • Eliminera all mödradödlighet som går att förebygga
  • Eliminera könsbaserat våld och skadliga traditioner som barnäktenskap och kvinnlig könsstympning

Läs mer om UNFPA:s arbete

Vad gör UNFPA i Etiopien?

UNFPA har varit aktiva och närvarande i Etiopien sedan 1973. De arbetar med den etiopiska regeringen och olika organisationer med att bland annat att stoppa barnäktenskap och kvinnlig könsstympning, dela ut skolmaterial och sanitetsprodukter till flickor, och arbetar för att förhindra att hiv sprids. De driver även så kallade ”safe spaces” för utsatta kvinnor och för att ge sjuk- och mödravård i avlägsna områden mer resurser. Läs mer om UNFPA i Etiopien.

Vårt samarbete med UNFPA

Sedan 2013 samarbetar vi med UNFPA och stöttar deras arbete i Etiopien genom Projekt Flicka. Projektet syftar till att skapa positiva attitydförändringar och på så sätt stoppa kvinnlig könsstympning och barnäktenskap. Projektet är verksamt i Afar, en region i de norra delarna av landet.

Målen och aktiviteterna i projektet i Afar-regionen är att:

  • Sprida information om barnäktenskap och kvinnlig könsstympning till samhällen för att förändra sociala normer och på så sätt stoppa barnäktenskap och kvinnlig könsstympning
  • Samarbeta med nyckelpersoner, nätverk och religiösa ledare
  • Genom att stödja flickor med skolpaket ge dem möjlighet att fortsätta gå i skolan för att undvika barnäktenskap
  • Underlätta för media och kommunikationskampanjer som tar avstånd från barnäktenskap och kvinnlig könsstympning
  • Uppföra och upprätthålla lagstiftning mot kvinnlig könsstympning
  • Integrera arbetet mot könsstympning och barnäktenskap i hälsoarbete och vård

Stöd vårt arbete

Stöd vårt arbete med en gåva.

ge en gåva >

Projekt Flicka

Ge världens flickor en bättre chans!
Att stärka flickors rättigheter är ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom och skapa utveckling

LÄS MER

Flicka och Agenda 2030

Genom att stoppa barnäktenskap och könsstympning stärker vi flickors rättigheter. Arbetet med de globala målen bidrar till ökad jämställdhet och ger fler flickor chansen att bestämma över sina egna liv.

LÄS MER

Hjälp oss i arbetet för en bättre värld

Stöd FN-förbundets projekt både som privatperson och som företag!

LÄS MER