FN:s befolkningsfond – UNFPA

FN:s befolkningsfond UNFPA (United Nations Population Fund) är ett FN-organ som jobbar med befolkningsfrågor så som sexuell- och reproduktiv hälsa (SRHR). UNFPA startades 1969 och arbetar i över 150 länder och territorier.

1968 genomfördes en internationell FN-konferens om mänskliga rättigheter. På konferensen fastslogs det att alla människor ska ha rätt att bestämma om antalet barn de vill ha, tidpunkten för när de vill ha barn, samt hur lång tid det ska gå mellan barnens födsel. UNFPA:s arbete grundar sig på detta ställningstagande. Deras mission är att skapa en värld där varje graviditet är önskad, alla förlossningar sker på ett säkert sätt, och varje ung människa kan uppnå sin potential. I sitt arbete fokuserar UNFPA på kvinnor och ungdomar.

Arbete med befolkning och utveckling

Med jordens växande befolkning ställs nya krav på jorden. För många låginkomstländer innebär utvecklingen stora påfrestningar. FN:s befolkningsfond hjälper länder att samla information om befolkningsdynamik för att länderna sedan ska kunna ta fram policydokument och möta de utmaningar som kommer i och med en ökad befolkningstillväxt. Urbanisering, migration och klimatförändringar ligger inom ramen för deras arbete.

Arbete för sexuell och reproduktiv hälsa

Säker familjeplanering är ett viktigt fokusområde för UNFPA. Tillgång till information och effektiva och säkra preventivmedelsmetoder är viktigt för människors sexuella- och reproduktiva hälsa. Inom befolkningsfondens arbete med sexuell och reproduktiv hälsa ingår det bland annat att arbeta för säker mödra- och förlossningsvård med välutbildade barnmorskor, samt att arbeta förhindrande mot spridningen av hiv/aids.

Arbete för jämställdhet

Jämställdhet kan inte uppnås om inte både flickor och kvinnor, pojkar och män, involveras och engageras. UNFPA arbetar bland annat mot skadliga traditioner så som könsstympning bland flickor.

Arbete för ungas rätt till utveckling

Unga ska ha möjlighet att uppfylla sin fulla potential. I det arbetet ingår stöd och hjälp till unga, gravida flickor. UNFPA arbetar även mot barnäktenskap som allvarligt kan skada flickors hälsa och framtidsutsikter.

Vårt samarbete med UNFPA

Vi samarbetar med FN:s befolkningsfond i vårt projekt Flicka som fokuserar på att stoppa barnäktenskap och könsstympning i norra Etiopien.

Läs mer om UNFPA:s arbete på unfpa.org.

Stöd vårt arbete

Stöd vårt arbete med en gåva.

ge en gåva >