Anna Bergendahl har engagerat sig för projekt Flicka i många år.
22 december, 2021 / Nyheter

Könsstympning i fokus i årets julkampanj

Svenska FN-förbundet sätter fokus på kvinnlig könsstympning i årets julkampanj. Tillsammans med vår goodwill-ambassadör Anna Bergendahl uppmärksammar vi denna grymma sedvänja och hoppas att världens mest utsatta flickor inte glöms bort i julruschen.

FN-förbundets projekt Flicka, som fokuserar på att stoppa kvinnlig könsstympning och barnäktenskap i Afarregionen i Etiopien, har nu pågått i tio år. Därför känns det extra passande att förbundets julkampanj sätter flickors rättigheter och kvinnlig könsstympning i fokus.

– Pandemin har slagit hårt mot dessa redan utsatta flickor. Nu vill vi lyfta ämnet och hoppas att människor har möjlighet att avvara en liten julgåva till projekt Flicka, säger Emma Edwall, insamlingsansvarig på Svenska FN-förbundet.

Svår situation i norra Etiopien

Den socio-ekonomiska utvecklingen har gått framåt i Etiopien under de senaste tio åren. Men landet har drabbats hårt av pandemin, samtidigt som det pågår ett blodigt inbördeskrig i Tigray och närliggande regioner. Dessutom har norra delarna av Etiopien drabbats svårt av torka och matbrist. Landet bedöms enligt FN befinna sig i en humanitär kris, där flickor och kvinnor är särskilt utsatta. Det gör att arbetet från FN:s befokningsfond UNFPA, som projekt Flicka stöttar, är viktigare än någonsin.

Före pandemin gick utvecklingen för att utrota kvinnlig könsstympning snabbare i Etiopien än i andra länder i östra och södra Afrika. Men trots det måste det fortsatta arbetet ske otroligt mycket snabbare om kvinnlig könsstympning ska vara utrotat till 2030, vilket är målet enligt FN:s globala mål för hållbar utveckling. Då 25 miljoner kvinnor beräknas ha utsatts för kvinnlig könsstympning i Etiopien har landet en av de högsta siffrorna i världen.

Anna Bergendahl står upp för flickor

Anna Bergendahl, Svenska FN-förbundets goodwill-ambassadör, har länge engagerat sig för flickors rättigheter och projekt Flicka. För henne var det en riktig ögonöppnare när hon för några år sedan besökte Afarregionen tillsammans med FN-förbundet.

– Det var en väldigt stark upplevelse att få träffa människor på plats som jobbar för förändring och står upp för flickor. Jag kände förändringens vindar och det gjorde mig hoppfull, även om jag vet att det tar tid att bryta normer, säger Anna Bergendahl.

Utöver att vara en firad sångerska läser Anna just nu näst sista terminen på läkarutbildningen. Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa är därför viktigt för henne även yrkesmässigt.

– Kvinnlig könsstympning skapar så mycket lidande, och kan leda till svåra medicinska problem och död. Enligt min mening är det oerhört kränkande, säger Anna Bergendahl.

FN-förbundet är väldigt stolta över samarbetet med Anna Bergendahl och glada att hon nu hjälper oss att sprida julkampanjen.

– Annas engagemang mot kvinnlig könsstympning har varit en viktig del i arbetet för att uppmärksamma denna skadliga tradition. Fler starka röster behövs i arbetet för flickors- och kvinnors rättigheter, och vi hoppas att fler kan inspireras och engageras framöver, säger Emma Edwall.

För den som vill göra som Anna – så upp för flickor – går det att skänka en gåva till projekt Flicka på flera sätt. Du kan enkelt skicka en gåva via swish till nr 90 05 638, eller ge en digital gåva här på vår webbplats. Eller varför inte skänka någon ett gåvobevis i jul?  

Projekt Flicka

Stöd vårt arbete för flickors rättigheter.

Läs mer >

Senaste nytt

Krigsförbrytelser i Ukraina: Omfattande samarbete för att skipa rättvisa

29 september, 2022 / Världshorisont

Medan kriget rasar i Ukraina har arbetet med att skipa rättvisa redan börjat. Hittills har över 20 000 anmälningar om misstänkta övergrepp kommit in. Även Internationella brottmålsdomstolen ICC har inlett förundersökningar i landet.

Läs mer

Sverige avstår nedrustningstal i FN

26 september, 2022 / Nyheter

Måndagen den 26 september, på kvällen svensk tid, högtidlighålls i New York FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Sverige har ofta hållit anföranden på dessa högnivåmöten, men i år erfar Svenska FN-förbundet att Sverige väljer att avstå från att tala.

Läs mer

Misslyckat NPT-möte och fortsatt stillestånd i kärnvapenfrågan

26 september, 2022 / Världshorisont

Under sommaren har två viktiga kärnvapenkonferenser ägt rum. Sveriges agerande i sammanhanget är fortsatt en besvikelse, menar FN-förbundet.

Läs mer

Situationen i Nagorno-Karabach

23 september, 2022 / Nyheter

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer

Klaudia från Malmö får pris som Årets FN-ungdom

20 september, 2022 / Pressmeddelanden

Klaudia Zielinska, aktiv i Malmö FN-förening, tog i lördags emot Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-ungdom vid förbundets inspirationshelg i Skåne.

Läs mer

Håll löftena om FN och biståndet!

16 september, 2022 / Nyheter

Oavsett hur regeringsförhandlingarna faller ut måste riksdagens partier stå fast vid sina löften om stöd för FN och det bistånd som möjliggör bättre levnadsvillkor för miljoner människor, säger Svenska FN-förbundet efter att rösterna i valet 2022 räknats.

Läs mer

Världen brinner – men det återspeglas inte i valrörelsen

08 september, 2022 / Debattartiklar

Den som vill motverka höga el- och matpriser, rädda klimatet och förebygga nya flyktingkatastrofer måste förstå hur världen hänger samman – och ge sitt stöd till det långsiktiga gemensamma arbetet för en bättre värld. Ändå saknas de internationella frågorna i årets valrörelse, skriver FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson i Dagens industri.

Läs mer