fbpx
Världshorisont har frågat fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.
24 maj, 2024 / Världshorisont

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Ingrid Escobar: “Jag vill bidra till ett bättre samhälle”

Foto: Nemi Paloja 

Ingrid Escobar, 57, är ordförande i Eskilstuna FN-förening sedan fem år tillbaka.

– Jag ville göra något som bidrar till ett bättre samhälle och då var det en självklarhet att engagera mig i en FN-förening, säger hon.

Ingrid är bland annat ute och föreläser för att sprida FN-frågor och den lokala föreningens arbete. Hon är även aktiv i flera av Svenska FN-förbundets referensgrupper och i föreningens arbetsgrupper för Agenda 2030. Gemenskapen, att engagera sig i olika frågor och allt hon lär sig av de andra medlemmarna ser hon som de största fördelarna med sitt
engagemang.

– Jag har många användbara erfarenheter men som medlem lär jag mig om ämnen som jag aldrig annars skulle lära mig om.

Ingrid brinner lite extra för mänskliga rättigheter, vilket genomsyrar föreningens arbete.

– Jag är skrämd av de allvarliga brotten mot mänskliga rättigheter som pågår både i Sverige och i andra länder. Vi måste sprida kunskap om det och vårt arbete i föreningen är oerhört viktigt.

Ingrid inspirerar andra

Ingrid vill i sitt ledarskap bidra till att människor i Eskilstuna ser hur de kan bidra till förbättring lokalt och globalt. Hon är mån om att underlätta för de unga i föreningen genom att till exempel uppmuntra och rekommendera dem till
olika uppdrag och utmaningar.

– Jag tänker att jag inspirerar andra som i sin tur kan inspirera andra.

Nästa steg för Ingrid och Eskilstuna FN-förening är att delta vid Pridefestivalen och världsmiljödagen och inte minst att hjälpa till vid kongressen som arrangeras i Eskilstuna i år.

– Det är viktigt att förbundet finns.

När jag har tänkt att jag inte kommer hinna eller orka påminner jag mig själv om hur viktigt vårt jobb är, avslutar hon.

Jesper Hansén: “FN-förbundet är ett försvar för mänskliga rättigheter”

Foto: Anja Magnusson

Jesper Hansén är generalsekreterare på organisationen MyRight, som är en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer. Han betonar vikten av att olika aktörer engagerar sig för FN och globala frågor.

– Olika aktörer representerar olika grupper i samhället och har olika kompetenser, vilket gör att de kan påverka
frågor på ett sätt som annars inte hade gjorts, säger han.

My Right är en del av funktionsrättsrörelsen och representerar ett perspektiv som många gånger blir förbisett.

– Det är vår uppgift att i olika sammanhang ställa frågan: hur påverkar det här personer med funktionsnedsättningar?

MyRight ger i sitt arbete stöd till olika organisationer som arbetar med funktionsrättsfrågor. Dessa organisationer
engagerar sig i FN-frågor genom att till exempel arbeta med alternativa rapporter till främst kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Positiv till FN-rörelsen

– Vi har själva varit aktiva i en sådan process i Bosnien där vi samordnade insamling av information tillsammans med våra partner och andra i rörelsen lokalt. Vi åkte även med till Genève och presenterade rapporten, säger Jesper Hansén.

Han är positiv till FN-rörelsens roll i det svenska samhället. Behovet av internationellt samarbete är större än någonsin, samtidigt som det ifrågasätts mer än på länge.

– När så viktiga system ifrågasätts är det viktigt att ha någon som försvarar dem och FN kan inte finnas överallt men
genom FN-föreningar och FN-förbund kan debatten ändå hållas vid liv.

– Vi tycker därmed att FN-förbundet är väsentligt som ett försvar för ett oerhört viktigt internationellt samarbete för
mänskliga rättigheter, avslutar han.

Hamza Jamous: “FN-rörelsen har varit en resurs för mig”

Foto: privat

Hamza Jamous, 26, är uppväxt i Syrien och fick upp ögonen för FN när han gick på en skola som drevs av UNRWA, FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar i Damaskus.

– I förorten Yamouk där jag bodde såg jag FN-flaggan vart jag än vände mig, FN påverkade min och andras situation till det bättre och jag kände att FN är något jag vill engagera mig i, säger han.

Hamza kom till Sverige 2014 och började studera på Agneberg gymnasieskola i Uddevalla. Där fanns en FN-klubb som han efter ett tips från en lärare blev engagerad i. Han gick sedan med i Uddevalla FN-förening och har i sitt engagemang bland annat varit ambassadör för de globala målen, föreläst för olika aktörer samt skrivit en rapport om unga och kärnvapenförbudet.

– FN-rörelsen har varit en resurs för mig för att få utlopp för mitt engagemang.

Hamza är nu ledamot i Göteborgs och Bohusläns FN-distrikt och kassör i Uddevalla FN-förening.

Vill vara med och påverka

Han har sett många fördelar med att vara medlem och betonar vikten av att engagera fler unga medlemmar.

– Det handlar om att få tillfälle att kunna påverka och ändra dagordningen. Hamza betonar vikten av att vara engagerad eftersom FN behövs nu mer än någonsin.

– Vi behöver en aktör som inte utgår från nationella intressen för att lösa svåra frågor som klimatförändringen och väpnade konflikter. FN-förbundet är därmed väldigt viktig då det är den organisationen som sätter FN på dagordningen i Sverige, fortsätter han.

Nästa steg för Hamza är att kandidera till ledamot i förbundsstyrelsen.

– Jag ser fram emot att kunna jobba för en starkare medlemsrörelse och få fler unga att engagera sig för FN, avslutar han.

Vilma Hassgård: “Det går att engagera sig i ung ålder”

Foto: privat

Vilma Hassgård, 17, blev medlem i FN-förbundet när hon började på FN-skolan ProCivitas i Malmö. Redan i årskurs ett blev hon invald i styrelsen i skolans FN-förening.

– Jag vill göra mitt för att försöka skapa förändring, säger hon.

Genom sitt engagemang uppmärksammar Vilma viktiga ämnen, till exempel kvinnlig könsstympning. Det gör hon genom att sätta upp informationsmaterial i skolan, publicera inlägg på sociala medier samt anordna workshops för de yngre klasserna.

Hon är även engagerad i Malmö FN-förening där hon nyligen blev vald till vice ordförande. I föreningen försöker de vara på plats ute i Malmö så mycket som möjligt.

Det går att se positiva effekter av detta arbete, då allt fler söker sig till föreningen. Trots att ungdomsengagemanget ökar består Malmö FN-förening till största delen av vuxna.

Ungas engagemang

– Jag vill fungera som en bro mellan de yngre och de äldre. Mitt mål som vice ordförande är att visa att man kan engagera sig även i ung ålder.

Genom sitt medlemskap har Vilma bland annat deltagit i både Simulation game i Albanien och Nordic Youth Conference i Norge.

– I Albanien träffade jag många intressanta människor. Ungdomsengagemang öppnar verkligen upp för roliga möjligheter.

Nästa steg för Vilma är att öka engagemanget på skolan samt att arbeta vidare med de projekt som Malmö FN-förening har startat, där ett aktuellt projekt berör konflikten i Västsahara.

– Jag vill se att fler engagerar sig och att fler känner att det finns möjligheter för dem, avslutar hon.

Vill du också vara med och engagera dig för en bättre värld? Bli medlem idag!

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Klyftor mellan fattiga och rika kräver stora satsningar

14 juni, 2024 / Nyheter

Ingen ska lämnas utanför, var löftet från världens länder 2015. Att löftet inte kommer att infrias är tydligt i årets rapport om hur det går med världens utvecklingsarbete enligt Agenda 2030.

Läs mer

Ny ledning och strategi för FN-förbundet

04 juni, 2024 / Nyheter

Ny ordförande, ny styrelse, inspirerande kulturinslag, engagerade diskussioner och besök av generalsekreteraren för FN-förbundens världsorganisation WFUNA. Det var några av inslagen under Svenska FN-förbundets kongress 2024 i Eskilstuna.

Läs mer

Juristen Sanna Wolk ny ordförande i Svenska FN-förbundet

02 juni, 2024 / Pressmeddelanden

Sanna Wolk valdes på lördagen till ny ordförande i Svenska FN-förbundet. Förbundet håller kongress i Eskilstuna i helgen.

Läs mer

Uttalanden vid FN-förbundets kongress 2024

02 juni, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kongress 2024 antog uttalanden till stöd för civilsamhället i Georgien samt för FN-förbudet mot kärnvapen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer