fbpx
2 juni, 2024 / Nyheter

Uttalanden vid FN-förbundets kongress 2024

Svenska FN-förbundets kongress i Eskilstuna antog uttalanden till stöd för civilsamhället i Georgien samt för FN-förbudet mot kärnvapen.

FN-förbundets kongress ger sitt stöd till Georgiens civilsamhälle

Georgien står inför ett avgörande vägval gällande landets EU-medlemskap. Å ena sidan vill en majoritet av befolkningen närma sig EU och dess värderingar om demokrati och rättsstatens principer, å andra sidan rör sig den sittande regeringen i auktoritär riktning genom att försöka begränsa civilsamhällets och mediernas frihet vilket strider mot EU:s krav.

Det georgiska parlamentet har nyligen antagit den så kallade agentlagen som regeringspartiet Georgiens dröm initierat. Lagen hindrar civilsamhällets organisationer att ta emot pengar från utlandet. Organisationer som arbetar för att främja ett mer rättvist, fredligt och inkluderande samhälle genom att påverka lokalt och nationellt beslutsfattande kan därför komma att kväsas. Lagen har mött stora protester genom massiva demonstrationer i huvudstaden Tblisi och på andra ställen.

FN-förbundets kongress 2024 uttalar sitt stöd för Georgiens civilsamhälle och för Georgiens folk som vill att landet bli medlem i EU så fort som möjligt.

FN-förbundets kongress säger nej till kärnvapen

FN-förbundet har sedan FN 2017 beslutade om ett kärnvapenförbud arbetat aktivt genom att driva opinion för att Sverige ska ratificera kärnvapenförbudet.

Genom Ukrainakriget och den upptrappade konfliktnivån och militariseringen i världen har kärnvapenfrågan åter blivit het, främst genom Putins återkommande hot om att använda kärnvapen i sitt anfallskrig mot det fria och självständiga Ukraina.

Hotet från kärnvapenländerna har varit en ödesfråga sedan andra världskrigets slut. Frågan om svensk anslutning till FN-förbudet från 2017 måste hållas aktuell även efter Sveriges inträde i Nato.

Det finns hopp. Nyligen enades ledare från Sydkorea, Kina och Japan om atomavrustning av den koreanska halvön. Kärnvapennedrustning ligger i våra gemensamma intressen, sa den japanske premiärministern.

Svenska FN-förbundets kongress 2024 uttalar sin oro över kärnvapenhotet. Den svenska FN-rörelsen fortsätter att tillsammans med andra organisationer driva opinion för att förbjuda kärnvapen i enlighet med FN-förbudet från 2017 och andra resolutioner.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Klyftor mellan fattiga och rika kräver stora satsningar

14 juni, 2024 / Nyheter

Ingen ska lämnas utanför, var löftet från världens länder 2015. Att löftet inte kommer att infrias är tydligt i årets rapport om hur det går med världens utvecklingsarbete enligt Agenda 2030.

Läs mer

Ny ledning och strategi för FN-förbundet

04 juni, 2024 / Nyheter

Ny ordförande, ny styrelse, inspirerande kulturinslag, engagerade diskussioner och besök av generalsekreteraren för FN-förbundens världsorganisation WFUNA. Det var några av inslagen under Svenska FN-förbundets kongress 2024 i Eskilstuna.

Läs mer

Juristen Sanna Wolk ny ordförande i Svenska FN-förbundet

02 juni, 2024 / Pressmeddelanden

Sanna Wolk valdes på lördagen till ny ordförande i Svenska FN-förbundet. Förbundet håller kongress i Eskilstuna i helgen.

Läs mer

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer