fbpx
Foto: UN Photo/Rick Bajornas
20 juni, 2024 / Nyheter

Bred samling till försvar för ICC

Efter hot och attacker mot Internationella brottmålsdomstolen kräver 93 stater i ett upprop att domstolen och dess personal måste få arbeta utan påtryckningar. Också andra aktörer rycker nu ut till försvar för ICC.

Nyheten att chefsåklagaren vid Internationella brottmålsdomstolen Karim Khan vill utfärda arresteringsorder mot Hamas och Israels politiska och militära ledning har väckt diskussion och debatt världen över. ICC, som är världens första domstol som kan döma individer för krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten, har brett stöd bland världens länder och 124 stater har anslutit sig till Romstadgan som ligger till grund för domstolens arbete.

Dock möter domstolen motstånd från flera länder. USA införde under president Trump sanktioner mot åklagaren och flera andra medarbetare och Ryssland genomförde förra året en cyberattack mot domstolen. Efter begäran om arrestering av Hamas och Israels ledning har nya hot riktats mot domstolen av israeliska och amerikanska politiker. Enligt medieuppgifter ska också Israel ha bedrivit spionage mot domstolen under flera år.

Som svar på hoten ställde sig nyligen 93 länder bakom ett uttalande till försvar för domstolens arbete. Länderna framhåller bland annat att ICC är en viktig del av arkitekturen för internationell fred och säkerhet. Bland undertecknarna finns Tyskland, Frankrike, Kanada, Storbritannien och Sverige. Uppropet initierades av Belgien, Chile, Jordanien, Senegal och Slovenien.

Liknande uttalanden till stöd för domstolen arbete har gjorts av Internationella koalitionen för ICC, statspartsmötet till ICC, ASP, samt EU.

Också Svenska FN-förbundet, som länge har varit medlem i CICC, har reagerat. ”Domstolen måste nu få fortsätta sitt oberoende och opartiska arbete för att motverka straffrihet. Kritik från parterna i Gaza-kriget och andra måste tillbakavisas och Sverige och övriga statsparter måste stå upp till försvar för domstolen”, sa FN-förbundet när ICC-åklagarens begäran om Hamas och Israel presenterades.

Svenska FN-förbundet samordnar det svenska CICC-nätverket och verkar för att flera nationella FN-förbund ska arbeta för stärkt stöd för domstolen. Under våren har förbundet samlat den globala FN-rörelsen till möten om ICC samt informerat om möjligheten att söka medlemskap i CICC.

I samverkan med FN-nätverket i Sveriges riksdag bjöd Svenska FN-förbundet också nyligen in Päivi Kaukoranta, ordförande för statspartsmötet till ICC, till ett möte med ledamöter i bland annat utrikesutskottet. Tillsammans med folkrättsprofessor Pål Wrange, Stockholms universitet, redogjorde hon för aktuella frågor i ICC.

Svenska FN-förbundet deltar i årets rundabordssamtal mellan ICC och civilsamhället som hålls den 24-28 juni i Haag, Nederländerna.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Lång väg kvar i halvtid

12 juli, 2024 / Nyheter

Ökad fattigdom, hunger och utsläpp av växthusgaser är några exempel på att den globala utvecklingen går åt fel håll. Trots detta bjöd årets globala högnivåmöte om Agenda 2030 på många exempel på lösningar för att nå målen i Agenda 2030 under andra halvlek.

Läs mer

Få framsteg under klimatmötet i Bonn 

08 juli, 2024 / Nyheter

De årliga klimatsamtalen i Bonn avslutades i mitten av juni. Många frågor förhandlades under det nära två veckor långa mötet men mycket lämnades till höstens COP 29 att avsluta.
- Det vi framförallt saknade från EU:s och Sveriges sida var tydligare och mer handfasta vägar framåt vad gäller arbetet med utsläppsminskningar, säger Mattias Frumerie, Sveriges klimatambassadör och chefsförhandlare i klimatfrågor.

Läs mer

Sommar!

04 juli, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kansli är sommarstängt v 28-30. Vi önskar alla en skön sommar. Du behövs i arbetet för en bättre värld. Bli medlem här!

Läs mer

Klyftor mellan fattiga och rika kräver stora satsningar

14 juni, 2024 / Nyheter

Ingen ska lämnas utanför, var löftet från världens länder 2015. Att löftet inte kommer att infrias är tydligt i årets rapport om hur det går med världens utvecklingsarbete enligt Agenda 2030.

Läs mer

Ny ledning och strategi för FN-förbundet

04 juni, 2024 / Nyheter

Ny ordförande, ny styrelse, inspirerande kulturinslag, engagerade diskussioner och besök av generalsekreteraren för FN-förbundens världsorganisation WFUNA. Det var några av inslagen under Svenska FN-förbundets kongress 2024 i Eskilstuna.

Läs mer

Juristen Sanna Wolk ny ordförande i Svenska FN-förbundet

02 juni, 2024 / Pressmeddelanden

Sanna Wolk valdes på lördagen till ny ordförande i Svenska FN-förbundet. Förbundet håller kongress i Eskilstuna i helgen.

Läs mer

Uttalanden vid FN-förbundets kongress 2024

02 juni, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kongress 2024 antog uttalanden till stöd för civilsamhället i Georgien samt för FN-förbudet mot kärnvapen.

Läs mer

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer