fbpx
12 juni, 2024 /

Säkerhetsrådet enigt om eldupphör i Gaza

FN:s säkerhetsråd antog på måndagen en resolution som ska leda till vapenvila och avsluta kriget i Gaza. Resolutionen, som utarbetades av USA och godkändes av Israel på förslag av president Biden, kräver ett omedelbart och fullständigt eldupphör i Gaza. Den inkluderar tre faser: omedelbart eldupphör och frigivning av gisslan, permanent slut på fientligheterna med fullständigt tillbakadragande av israeliska styrkor samt en flerårig återuppbyggnadsplan för Gaza.

I resolutionen avvisar säkerhetsrådet alla försök till demografiska eller territoriella förändringar i Gazaremsan. Texten upprepar också rådets ”orubbliga engagemang” för visionen om en tvåstatslösning där två demokratiska stater, Israel och Palestina, lever sida vid sida i fred inom säkra och erkända gränser i enlighet med internationell rätt och relevanta FN-resolutioner.

Resolutionen antogs med stor majoritet, 14 röster för och ingen emot. Ryssland avstod från att rösta och valde att heller inte använda sin vetorätt. Resolutionen uppmanar båda parter att fullt ut genomföra villkoren i förslaget ”utan dröjsmål och utan förbehåll”.

Läs hela på news.un.org

FN-förbundets sakkunniga kommenterar

Det återstår att se hur parterna kommer att reagera på fredsförslaget och hur de kommer att förhålla sig till resolutionen. Enligt medierapporter ställer sig Hamas bakom förslaget om vapenvila och ska vara redo att förhandla om detaljerna. USA har hävdat att resolutionen är förankrad hos parterna men hur reaktionen i Israels regering blir återstår att se. Ännu på tisdagen hade inga officiella uttalanden från parterna gjorts.

Att säkerhetsrådet har kunnat enas om en omfattande resolution som kräver vapenvila, frisläppande av gisslan och humanitärt tillträde är under alla omständigheter välkommet. Det är värt att påminna om att beslut i FN:s säkerhetsråd är bindande. Nu är det upp till parterna att medverka till att alla tre faser i resolutionen genomförs. Om den förverkligas återstår det tidskrävande och mödosamma arbetet att återuppbygga Gaza och återuppta arbetet för en tvåstatslösning.

Senaste nytt

Lång väg kvar i halvtid

12 juli, 2024 / Nyheter

Ökad fattigdom, hunger och utsläpp av växthusgaser är några exempel på att den globala utvecklingen går åt fel håll. Trots detta bjöd årets globala högnivåmöte om Agenda 2030 på många exempel på lösningar för att nå målen i Agenda 2030 under andra halvlek.

Läs mer

Få framsteg under klimatmötet i Bonn 

08 juli, 2024 / Nyheter

De årliga klimatsamtalen i Bonn avslutades i mitten av juni. Många frågor förhandlades under det nära två veckor långa mötet men mycket lämnades till höstens COP 29 att avsluta.
- Det vi framförallt saknade från EU:s och Sveriges sida var tydligare och mer handfasta vägar framåt vad gäller arbetet med utsläppsminskningar, säger Mattias Frumerie, Sveriges klimatambassadör och chefsförhandlare i klimatfrågor.

Läs mer

Sommar!

04 juli, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kansli är sommarstängt v 28-30. Vi önskar alla en skön sommar. Du behövs i arbetet för en bättre värld. Bli medlem här!

Läs mer

Bred samling till försvar för ICC

20 juni, 2024 / Nyheter

Efter hot och attacker mot Internationella brottmålsdomstolen kräver 93 stater i ett upprop att domstolen och dess personal måste få arbeta utan påtryckningar. Också andra aktörer rycker nu ut till försvar för ICC.

Läs mer

Klyftor mellan fattiga och rika kräver stora satsningar

14 juni, 2024 / Nyheter

Ingen ska lämnas utanför, var löftet från världens länder 2015. Att löftet inte kommer att infrias är tydligt i årets rapport om hur det går med världens utvecklingsarbete enligt Agenda 2030.

Läs mer

Ny ledning och strategi för FN-förbundet

04 juni, 2024 / Nyheter

Ny ordförande, ny styrelse, inspirerande kulturinslag, engagerade diskussioner och besök av generalsekreteraren för FN-förbundens världsorganisation WFUNA. Det var några av inslagen under Svenska FN-förbundets kongress 2024 i Eskilstuna.

Läs mer

Juristen Sanna Wolk ny ordförande i Svenska FN-förbundet

02 juni, 2024 / Pressmeddelanden

Sanna Wolk valdes på lördagen till ny ordförande i Svenska FN-förbundet. Förbundet håller kongress i Eskilstuna i helgen.

Läs mer

Uttalanden vid FN-förbundets kongress 2024

02 juni, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kongress 2024 antog uttalanden till stöd för civilsamhället i Georgien samt för FN-förbudet mot kärnvapen.

Läs mer

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer