fbpx
Runt 100 personer närvarade under FN-förbundets kongress 2024.
4 juni, 2024 / Nyheter

Ny ledning och strategi för FN-förbundet

Ny ordförande, ny styrelse, inspirerande kulturinslag, engagerade diskussioner och besök av generalsekreteraren för FN-förbundens världsorganisation WFUNA. Det var några av inslagen under Svenska FN-förbundets kongress 2024.

Svenska FN-förbundet höll kongress den första helgen i juni i ett bländande försommarvackert Eskilstuna. Ett hundratal personer deltog under mötet och det dryga 40-talet ombud valde på lördagen enhälligt Sanna Wolk, professor i juridik, till ny förbundsordförande.

Sanna Wolk lyfte medlemstillväxt, finansiering och påverkansarbete som tre prioriterade frågor för FN-förbundet under de kommande åren i samband med att hon valdes.

Eskilstuna FN-förening stod värd för evenemanget och Ingrid Escobar, ordförande för Eskilstuna FN-förening, hälsade på lördagen välkommen efter ett inledande musikinslag av Marie Selander och Tuomo Haapala.

Försämrad ekonomi satte spår

Diskussionerna under kongressen, som hölls på FN-skolan S:t Eskils gymnasium, präglades av de förändrade och försämrade ekonomiska förutsättningarna för FN-förbundet.

Förutom att välja en ny ordförande och styrelse under lördagen diskuterade och tog kongressen beslut om höjda medlemsavgifter och vissa stadgeändringar. Kongressen gav också den avgående styrelsen ansvarsfrihet för de tre senaste årens verksamhet.

Under diskussionerna i plenum framhölls under flera av punkterna att FN-förbundets ekonomiska läge kraftigt har försämrats sedan 2022. Bland annat beslutade kongressen att delegera beslut om budget till den nya styrelsen på grund av det osäkra finansiella läget.

Lördagen avslutades med middag och avtackning av avgående ordförande Annelie Börjesson.

Besök av WFUNA:s generalsekreterare

Under söndagsmorgonen besökte Aziel Philippos Goulandris, generalsekreterare för FN-förbundens världsorganisation WFUNA, kongressen och höll tal. Goulandris berättade om sina ambitioner att stärka WFUNA:s relevans, trots eller tack vare, det svåra världsläget med minskat stöd för multilateralism och försämrad finansiering av FN från många länder.

– Allt detta innebär en uppmaning till FN-förbunden att agera, sa Aziel Philippos Goulandris.

Han berättade att WFUNA under de närmaste åren ska försöka växa och stärka sin finansiering för att bättre stödja sina FN-förbund och kunna påverka mer.

Sedan fortsatte förhandlingarna och beslut togs om strategisk inriktning för FN-förbundets verksamhet de kommande tre åren. I strategin står den svenska FN-rörelsen bland annat enad i sin ambition att verka för en värld fri från krigsbrott samt fortsätta prioritera arbetet mot kärnvapen i samverkan med andra organisationer. Inom området mänskliga rättigheter beslutade kongressen att prioritera arbetet för en värld där flickors rättigheter respekteras och inom området hållbar utveckling prioriterades arbetet för en värld där vi begränsar klimatförändringarna och står starka mot deras konsekvenser.

Även de inkomna motionerna diskuterades och beslutades. Avslutningsvis redovisade medlemmarna Mats Beskow och Kajsa Södergren sin genomgång av FN-föreningarnas arbete under 2023. Bland deras iakttagelser märktes att internationella kvinnodagen var den mest uppmärksammade dagen förutom FN-dagen och att nitton föreningar har särskild ungdomsverksamhet. Mycket samarbete sker såväl mellan FN-föreningar som mellan FN-föreningar och andra organisationer.

Förutom ny förbundsordförande valdes också en ny styrelse för de kommande tre åren. Den består av ledamöterna Cecilia Gyllenberg Bergfasth, David Hallberg, Flaktrim Hani, Hamza Jamous, Aida Karimli, Håkan Lindgren, Jan Axel Nordlander, Osman Saidabdala, Ingrid Sermeno Escobar och Nicklas Widing.


Till suppleanter valdes: Lars Ohly och Nasiba Daytabar

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Lång väg kvar i halvtid

12 juli, 2024 / Nyheter

Ökad fattigdom, hunger och utsläpp av växthusgaser är några exempel på att den globala utvecklingen går åt fel håll. Trots detta bjöd årets globala högnivåmöte om Agenda 2030 på många exempel på lösningar för att nå målen i Agenda 2030 under andra halvlek.

Läs mer

Få framsteg under klimatmötet i Bonn 

08 juli, 2024 / Nyheter

De årliga klimatsamtalen i Bonn avslutades i mitten av juni. Många frågor förhandlades under det nära två veckor långa mötet men mycket lämnades till höstens COP 29 att avsluta.
- Det vi framförallt saknade från EU:s och Sveriges sida var tydligare och mer handfasta vägar framåt vad gäller arbetet med utsläppsminskningar, säger Mattias Frumerie, Sveriges klimatambassadör och chefsförhandlare i klimatfrågor.

Läs mer

Sommar!

04 juli, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kansli är sommarstängt v 28-30. Vi önskar alla en skön sommar. Du behövs i arbetet för en bättre värld. Bli medlem här!

Läs mer

Bred samling till försvar för ICC

20 juni, 2024 / Nyheter

Efter hot och attacker mot Internationella brottmålsdomstolen kräver 93 stater i ett upprop att domstolen och dess personal måste få arbeta utan påtryckningar. Också andra aktörer rycker nu ut till försvar för ICC.

Läs mer

Klyftor mellan fattiga och rika kräver stora satsningar

14 juni, 2024 / Nyheter

Ingen ska lämnas utanför, var löftet från världens länder 2015. Att löftet inte kommer att infrias är tydligt i årets rapport om hur det går med världens utvecklingsarbete enligt Agenda 2030.

Läs mer

Juristen Sanna Wolk ny ordförande i Svenska FN-förbundet

02 juni, 2024 / Pressmeddelanden

Sanna Wolk valdes på lördagen till ny ordförande i Svenska FN-förbundet. Förbundet håller kongress i Eskilstuna i helgen.

Läs mer

Uttalanden vid FN-förbundets kongress 2024

02 juni, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kongress 2024 antog uttalanden till stöd för civilsamhället i Georgien samt för FN-förbudet mot kärnvapen.

Läs mer

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer