fbpx

Aktion FN arkiv 2021-2022

Elevmaterial Globala målen

Klimatfrågan har aldrig varit viktigare. Vi behöver minska utsläppen drastiskt för att undvika en klimatkatastrof. Och vi behöver göra det nu!  På FN-förbundets senaste kongress beslutade vi att vi ska arbeta mer med klimatfrågan. Vi vill ha era röster i det arbetet för att se till att vi tillsammans uppnår ett så bra arbete som möjligt! Var med och uppmärksamma klimatfrågan på er skola och påverka vårt gemensamma klimatarbete.   

Häftet ”Aktion FN för Globala målen” är ett material som beskriver aktionen och som innehåller fler tips för att uppmärksamma de globala målen.

Quiz till utställning om klimatet.

Faktabladet ”10 fakta om klimatarbete”.

Affisch i A3 för att marknadsföra aktionen.

Instagrambild för att marknadsföra enkäten Höj rösten för klimatet samt utställningen.

Till enkäten Höj rösten för klimatet.

Dokumentet Påverkansarbete för en bättre värld.

Dokumentet Kampanjplan.

Till formuläret för kampanjplanen.

Lärarmaterial Globala målen

Aktion FN för Globala målen lyfter arbetet med de globala målen, denna gång med särskilt fokus på FN:s  klimatarbete och de utmaningar världen står inför. Hoppas att ni får nytta av hela eller delar av materialet.

Lärarhandledning: Aktion FN för Globala målen.

PowerPoint om Globala målen – del 1.

PowerPoint om Globala målen – del 2.

Talarmanus till del 1.

Talarmanus till del 2.

Elevmaterial mänskliga rättigheter

I dag ser vi ett krympande demokratiskt utrymme, vilket hotar de mänskliga rättigheterna och dess försvarare. Ett levande och starkt civilsamhälle med skydd för yttrandefrihet, åsiktsfrihet, mötesfrihet och pressfrihet är en förutsättning för demokrati, vilket aldrig kan tas för givet, inte heller i Sverige. Var med och stå upp för de mänskliga rättigheterna och dess försvarare genom att delta i Aktion FN för mänskliga rättigheter!

Aktion FN för mänskliga rättigheter är ett material som beskriver
aktionen och som innehåller fler tips att arbeta vidare med mänskliga rättigheter på er skola.

Faktabladet 10 fakta om mänskliga rättigheter

Affisch för att marknadsföra aktionen

Bild till Instagram- megafon

Bild till Instagram – munkavel

Lärarmaterial mänskliga rättigheter

Aktion FN för mänskliga rättigheter uppmärksammar vikten av att stå upp för det demokratiska utrymmet, de mänskliga rättigheterna och dess försvarare. Tack för att ni som lärare dagligen vill vara med och försvara och upprätthålla mänskliga rättigheter. Hoppas att ni får nytta av hela eller delar av materialet, antingen i distans- eller klassrumsundervisningen.

Lärarhandledning: Aktion FN för mänskliga rättigheter.

PowerPoint om mänskliga rättigheter – del 1.

PowerPoint om mänskliga rättigheter – del 2.

Talarmanus del 1.

Talarmanus del 2.

Kortspelet Rätt åt alla.

Övningen Åtta människorättsförsvarare med länkar och diskussionsfrågor.

Elevmaterial jämställdhet

Var och en av oss har rätt att bestämma över vår egen kropp. Trots detta rapporterar FN:s befolkningsfond att närmare hälften av världens kvinnor idag nekas rätten att säga nej till sex, bestämma val av partner och om eller när en vill skaffa barn. Inte förrän varje människas kroppsliga integritet respekteras kan vi uppnå en jämställd, rättvis och fredlig värld. Var med och stå upp för rätten att bestämma över sin egen kropp genom att arrangera Aktion FN för jämställdhet!

Häftet ”Aktion FN för jämställdhet” beskriver aktionen och innehåller fler tips på hur ni kan arbeta vidare med jämställdhet.

Faktabladet ”10 fakta om jämställdhet”.

Affisch för att marknadsföra aktionen.

Instagrambild för att marknadsföra aktionen.

Lärarmaterial Jämställdhet

Trots att jämställdhet är en mänsklig rättighet har vi idag långt till en jämställd värld – men tillsammans har vi möjlighet att driva på för förändring. Aktion FN för jämställdhet uppmärksammar denna gång vikten av att stå upp för varje människas rätt att bestämma över sin egen kropp samt lyfter projektet Flicka som exempel på hur FN arbetar för att stärka flickor och kvinnors rättigheter. Tack för att ni som lärare dagligen vill vara med och utbilda för en bättre värld! Hoppas att ni får nytta av hela eller delar av materialet, antingen i distans-, fjärr- eller klassrumsundervisningen.

Lärarhandledning: Aktion FN för jämställdhet.

PowerPoint: FN och jämställdhet.

PowerPoint: 10 fakta om jämställdhet och kroppslig integritet.

Elevmaterial en bättre värld

Var med och arrangera Festivalen One Earth på er skola för att skapa hopp och höja ungas röster i arbetet för en bättre värld!

Vi är många som oroas av världsläget. Med väpnande konflikter, klimathot och rekordmånga människor på flykt är det lätt att tvivla på framtiden. Men trots allt detta finns det hopp. Världens länder har antagit Agenda 2030 med de globala målen för hållbar utveckling, den mest ambitiösa framtidsplan världen skådat. I sommar äger även FN:s miljökonferens Stockholm + 50 rum som kommer uppmärksamma 50 år av globalt miljöengagemang och vikten av att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, där ingen lämnas utanför. Nu är civilsamhällets engagemang viktigare än någonsin. Ju fler vi är, desto mer kan vi göra tillsammans.

Var med och arrangera Festivalen One Earth på er skola för att skapa hopp och höja ungas röster i arbetet för en bättre värld!

Aktion FN för en bättre värld, elevmaterial är ett material som beskriver aktionen. I häftet hittar ni även tips på innehåll till uppföljande möte med FN-elevföreningen. 

Förslag på stationer till festivalen

Faktabladet 10 tips för en bättre värld. 

Material till stationerna: 

Affischer till stationerna att sätta upp i anslutning till varje station. 

Tipsrunda till utställning om klimatet. 
Globala målen-kuber.
Affischen Mina kläder.
Filmer för en bättre värld.
Filmen Minska matsvinnet. 
Utställning om projektet Flicka.
Enkäten Din röst för en bättre värld.
Information om Stockholm + 50.
Utställning om Kärnvapennedrustning. 
Utställning om projektet Minor.
Instruktioner om hur du viker en papperstrana.
Information om medlemskap.

Material för marknadsföring

Affisch för att marknadsföra festivalen på svenska och på engelska

Sociala medier-kit:

Instagrambild för att marknadsföra festivalen på svenska och på engelska

Instagrambild för att marknadsföra enkäten Din röst för en bättre värld på svenska och på engelska. 

Instagrambild Stockholm + 50 med text på svenska och engelska

Instagrambild Stockholm + 50 utan text

Filter till Instagram med budskapen: Din röst för en bättre värld samt Act now for a healthy planet. Öppna länkarna via din mobil. 

Material till fördjupning

Filmen Du är inte ensam. 

Lärarmaterial en bättre värld

Vi är många som oroas av världsläget. Med väpnande konflikter, klimathot och rekordmånga människor på flykt är det lätt att tvivla på framtiden. Men trots allt detta finns det hopp. Världens länder har antagit Agenda 2030 med de globala målen för hållbar utveckling, den mest ambitiösa framtidsplan världen skådat. I sommar äger även FN:s miljökonferens Stockholm + 50 rum som kommer uppmärksamma 50 år av globalt miljöengagemang och vikten av att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, där ingen lämnas utanför. Aktion FN för en bättre värld lyfter FN:s arbete för en hållbar, rättvis och fredlig värld. 

Tack för att ni som lärare dagligen vill vara med och utbilda för en bättre värld! Hoppas att ni får nytta av hela eller delar av materialet, antingen i distans-, fjärr- eller klassrumsundervisningen.

Aktion FN för en bättre värld – lärarhandledning

Faktabladet 10 tips för en bättre värld

Power Point: 10 Tips för en bättre värld

Power Point: Agenda 2030 med Talarmanus

Power Point: Varför ska vi bry oss om klimatet med Talarmanus