Svenska FN-förbundets arbete inför Stockholm+50

Svenska FN-förbundets arbete inför Stockholm+50

Stockholm +50

FN-möte 2-3 juni 2022

50 år efter den första FN-konferensen i Stockholm står Sverige tillsammans med Kenya värd för ett FN-möte i Stockholm den 2-3 juni, Stockholm+50. Mötet ska både högtidlighålla minnet efter konferensen 1972, men också accelerera det globala arbetet inom miljö- och klimatområdet, återhämtningen efter Covid-19 samt genomförandet av de 17 globala målen för hållbar utveckling. Sverige står också värd för Världsmiljödagen den 5 juni 2022 som på temat “Only one earth” fokuserar på hållbara livsstilar.

Delta på FN-förbundets seminarium inför Stockholm+50
FN-förbundet bjuder in till ett publikt och livesänt seminarium på Kulturhuset den 31 maj och 1 juni inför det officiella FN-mötet Stockholm+50. Anmäl dig för att delta på plats eller lägg in tiderna i din kalender och följ evenemanget via vår livesändning. Vi bjuder på historiska tillbakablickar, visionära framtidsidéer och goda praktiska exempel på arbete som försöker lösa några av vår tids stora miljöutmaningar.

Läs mer och se livesändningen här!

Miljörelaterade FN-dagar under våren

I samband med Stockholm+50 kommer FN-förbundet att lyfta några av de frågor som har koppling till de miljörelaterade målen i Agenda 2030 under våren och sommaren 2022. Tillsammans med hela den svenska FN-rörelsen vill vi stärka kunskapen om vikten av de resurser som naturen ger oss. Detta gör vi genom aktiviteter under Världsvattendagen den 22 mars, Moder jords dag den 22 april, den internationella dagen för biologisk mångfald den 22 maj och Världsmiljödagen den 5 juni.

 

 

Är du mellan 16 och 26 år?

Vi anordnar en klimatkonferens för unga 6-8 maj inför Stockholm +50. Läs mer här!

 

Stöd vårt arbete

för ett starkare och bättre FN.

Om webbplatsen

Bakom webbplatsen står Svenska FN-förbundet. Vi är en ideell organisation och en svensk folkrörelse som arbetar för fred, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter, samt ett starkare och bättre FN!

Svenska FN-förbundet är en av flera organisationer som granskar hur Sverige efterlever FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.