fbpx

Höj rösten för klimatet – tillsammans för en hållbar framtid! 

Klimatfrågan har aldrig varit viktigare. På FN-förbundets senaste kongress beslutade vi att vi ska arbeta mer med klimatfrågan. Nu vill vi ha din röst i det arbetet för att se till att vi tillsammans uppnår ett så bra arbete som möjligt!

Klimatenkät

Ansvar

Vem eller vilka tycker du är mest ansvariga för att se till att vi minskar utsläppen så att jordens medeltemperatur inte stiger mer än 2 grader?(Obligatoriskt)

Åtgärder

Vilka områden tycker du är viktigast att satsa på för att minska vår påverkan på klimatet?(Obligatoriskt)
Om du valde "Annat" på frågan ovan, vänligen specificera här

Ditt engagemang

På vilket sätt skulle du vilja engagera dig för klimatfrågan?(Obligatoriskt)
Om du valde "Annat" på frågan ovan, vänligen specificera här