8 april, 2016

FN-rörelsen växer!

Nu växer den svenska FN-rörelsen. Antalet medlemmar i FN-förbundet ökade under förra året med över 400 och vi är i idag över 6 500 medlemmar.

Svenska folkrörelser kämpar med sjunkande medlemsantal och vikande engagemang, men Svenska FN-förbundet går emot trenden. Under 2015 ökade antalet medlemmar i förbundet med 450.

– Det är glädjande att engagemanget för de internationella frågorna och FN avspeglar sig i att fler väljer att bli medlemmar i Svenska FN-förbundet. Såväl den positiva utvecklingen på utvecklingsområdet med Agenda 2030, som flyktingkriser och humanitära katastrofer kräver en stark FN-rörelse med vakna och engagerade medlemmar, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

FN-förbundet samlar aktiva i omkring 100 lokalföreningar i hela landet. Dessutom är omkring 90 riksorganisationer medlemmar i förbundet.

Vill du lära dig mer om FN och arbeta för en bättre och starkare världsorganisation? Bli medlem i Svenska FN-förbundet!

 

Positiva signaler från Koreahalvön 19 september, 2018

Toppmötet mellan Nord- och Sydkorea ger hopp om kärnvapennedrustning men omvärlden måste ges tillträde till Nordkorea för att säkerställa att ambitionerna förverkligas.

FN-veckan 2018: En stark svensk röst i FN 18 september, 2018

Behovet av en fortsatt stark svensk röst i FN är temat för en rad arrangemang under FN-veckan den 17-24 oktober. Programmet smygstartar med FN-bio den

Aktiv svensk FN-politik även efter säkerhetsrådsplatsen 18 september, 2018

Sverige måste bidra med en aktiv FN-politik även efter säkerhetsrådsplatsen och efter att en ny regering har kommit på plats, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie

Paul Svensson ny goodwill-ambassadör för Svenska FN-förbundet 17 september, 2018

Kocken, återvinnaren och hållbarhetsaktivisten Paul Svensson är ny goodwill-ambassadör för Svenska FN-förbundet med särskilt fokus på förbundets projekt Skolmat.