Prenumerera på nyheter från Svenska Svenska FN-förbundet via RSS

FN-rörelsen växer! 8 april, 2016

Nu växer den svenska FN-rörelsen. Antalet medlemmar i FN-förbundet ökade under förra året med över 400 och vi är i idag över 6 500 medlemmar.

Svenska folkrörelser kämpar med sjunkande medlemsantal och vikande engagemang, men Svenska FN-förbundet går emot trenden. Under 2015 ökade antalet medlemmar i förbundet med 450.

– Det är glädjande att engagemanget för de internationella frågorna och FN avspeglar sig i att fler väljer att bli medlemmar i Svenska FN-förbundet. Såväl den positiva utvecklingen på utvecklingsområdet med Agenda 2030, som flyktingkriser och humanitära katastrofer kräver en stark FN-rörelse med vakna och engagerade medlemmar, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

FN-förbundet samlar aktiva i omkring 100 lokalföreningar i hela landet. Dessutom är omkring 90 riksorganisationer medlemmar i förbundet.

Vill du lära dig mer om FN och arbeta för en bättre och starkare världsorganisation? Bli medlem i Svenska FN-förbundet!

 

Samla splittrat FN-råd är Guterres viktigaste uppgift 19 april, 2018

Att få ett dysfunktionellt säkerhetsråd att fungera är António Guterres viktigaste uppgift, säger Svenska FN-förbundet inför generalsekreterarens Sverigebesök i helgen.

Sex frågor och svar inför FN-chefens Sverigebesök 19 april, 2018

Det är för första gången någonsin som FN:s säkerhetsråd håller sitt årliga informella arbetsmöte utanför New York.

Banbrytande FN-princip för mänsklig säkerhet vid ett vägskäl 19 april, 2018

FN:s medlemsstater sviker den folkrättsliga principen skyldighet att skydda. Säkerhetsrådet måste göra mer för att skydda utsatta civila i konflikt, skriver Aleksander Gabelic inför FN-chefen

Situationen i Syrien 17 april, 2018

Utvecklingen i Syrien är ett resultat av säkerhetsrådets långvariga oförmåga att hantera konflikten, säger FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic som efterlyser en tydlig FN-strategi för att