Prenumerera på nyheter från Svenska Svenska FN-förbundet via RSS

  • Alla
  • Debattartiklar
  • Övriga nyheter
  • Pressmeddelanden
  • Världshorisont

Hoten mot demokratin måste tas på allvar

30 oktober, 2018 / Debattartiklar

Svenska FN-förbundet är en av 46 organisationer i nätverket Concord som i en debattartikel i Aftonbladet kräver kraftfull svensk politik för att skydda demokratiska fri- och rättigheter. De senaste tolv

Läs mer

FN-dagen 2018: En stark svensk röst i FN

24 oktober, 2018 / Debattartiklar

Sverige behöver en aktiv FN-politik även efter säkerhetsrådsplatsen, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson tillsammans med företrädare för FN-rörelsen i hela landet. Global och nationell turbulens omgärdar firandet i Sverige av

Läs mer

FN är bra för alla – och särskilt för Sverige

24 oktober, 2018 / Debattartiklar

På FN-dagen listar Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet, i Sydsvenska Dagbladet en rad anledningar till att FN är bra för alla – och särskilt för Sverige. Trots att FN

Läs mer

FN kräver stopp för barnäktenskap

11 oktober, 2018 / Debattartiklar

Fokusera på hedersförtrycket i våra förorter, skriver Svenska FN-förbundet och GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime i Expressen på internationella flickdagen. Antalet barnäktenskap i världen har minskat med 20

Läs mer

Kärnvapnen har inte blivit mer humana sedan 1994

26 september, 2018 / Debattartiklar

Sveriges nya riksdag måste ratificera FN-avtalet mot kärnvapen, skriver FN-förbundet, IKFF och Svenska Läkare mot Kärnvapen på SVT Opinion. I dag uppmärksammas FN:s internationella dag för avskaffande av kärnvapen. Samma

Läs mer

Aktiv svensk FN-politik även efter säkerhetsrådsplatsen

18 september, 2018 / Debattartiklar

Sverige måste bidra med en aktiv FN-politik även efter säkerhetsrådsplatsen och efter att en ny regering har kommit på plats, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson i Omvärlden inför generalförsamlingens

Läs mer

Politiker, världen är ert ansvar!

04 september, 2018 / Debattartiklar

Svenska FN-förbundet och ett femtiotal andra organisationer i nätverket Concord  kräver i en debattartikel inför valet att våra folkvalda tar större ansvar för omvärldsfrågorna. Nyckelpolitiker inom riksdagspartier från höger till

Läs mer

Minnesdagar som manar till kärnvapenförbud

06 augusti, 2018 / Debattartiklar

De många offren för bomberna i Hiroshima och Nagasaki påminner om behovet av ett globalt förbud mot kärnvapen som också Sverige står bakom, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson. Den

Läs mer

Företag vill bidra till hållbar utveckling – men behöver verktyg

28 juni, 2018 / Debattartiklar

Små och medelstora företag känner till de globala målen men behöver verktyg för att arbeta vidare, enligt en undersökning som Svenska FN-förbundet har låtit Novus göra. Undersökningen diskuteras den 4

Läs mer

FN behövs – mer än någonsin!

11 juni, 2018 / Debattartiklar

Svenska FN-förbundet håller kongress den 16-17 juni i Örebro. Aleksander Gabelic, avgående förbundsordförande, uppmanar i en debattartikel alla att stå upp för den internationella ordningen och FN-samarbetet. Den svenska FN-rörelsen

Läs mer

Banbrytande FN-princip för mänsklig säkerhet vid ett vägskäl

19 april, 2018 / Debattartiklar

FN:s medlemsstater sviker den folkrättsliga principen skyldighet att skydda. Sverige och övriga medlemmar i säkerhetsrådet måste göra mer för att skydda utsatta civila i konflikt, skriver Aleksander Gabelic i Upsala

Läs mer

Hög tid för totalförbud mot barnäktenskap

07 april, 2018 / Debattartiklar

Vi vill se en svensk myndighetsbroschyr med rubriken "Barnäktenskap är totalförbjudet i Sverige", skriver Aleksander Gabelic i Expressen. Debatten nyligen om Socialstyrelsens broschyr ”Information till dig som är gift med

Läs mer

När minoriteter förtrycks

28 mars, 2018 / Debattartiklar

När religiösa, etniska och nationella minoriteter höjer sina röster och ber om uppmärksamhet finns det skäl att lyssna extra noga och stå upp för principen skyldighet att skydda, skriver FN-förbundets

Läs mer

Fem organisationer: DR Kongo behöver Sveriges hjälp!

27 mars, 2018 / Debattartiklar

På tisdagen beslutar säkerhetsrådet om FN:s fredsfrämjande insats i Demokratiska republiken Kongo. Svenska FN-förbundet och fyra andra organisationer skriver om situationen i landet. Vi, företrädare för fem svenska civilsamhällesorganisationer, har

Läs mer

Debatt: Kvinnors rättigheter under hot

06 mars, 2018 / Debattartiklar

Regeringen måste fortsätta att arbeta för flickors och kvinnors rättigheter både i FN och i Sverige, skriver Aleksander Gabelic och företrädare för FN-rörelsen i hela landet. Sverige sitter sedan ett

Läs mer

Globala fonden i ohelig allians med alkoholföretag

09 februari, 2018 / Debattartiklar

Globala fonden har tecknat ett samarbetsavtal med bryggerijätten Heineken trots att alkoholkonsumtion försvårar arbetet de globala målen, skriver FN-förbundet och andra organisationer på Biståndsdebatten. Smittsamma sjukdomar som hiv/aids och tuberkulos

Läs mer

Debatt om fiske

26 januari, 2018 / Debattartiklar

Ett fiskeavtal mellan EU och Marocko får inte omfatta det ockuperade Västsahara, skriver Svenska FN-förbundet och en rad andra organisationer i ETC. EU-domstolens generaladvokat Melchior Wathelets har i ett utlåtande

Läs mer

FN-politik för mänsklig säkerhet stärker Sveriges nationella säkerhet

12 januari, 2018 / Debattartiklar

Trots att Sverige sitter i FN:s säkerhetsråd och trots att global säkerhet är en förutsättning för nationell säkerhet saknas FN-perspektivet när Folk och Försvar håller rikskonferens, skriver Svenska FN-förbundets ordförande

Läs mer

Stärkt reformarbete krävs efter turbulent FN-år

21 december, 2017 / Debattartiklar

USA:s och president Trumps agerande gör världen till en farligare plats. Därför bör omvärlden välkomna de amerikanska inviterna att diskutera FN-reformer, skriver FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic i en betraktelse över

Läs mer

Så kan Sverige få en oberoende institution för mänskliga rättigheter

10 december, 2017 / Debattartiklar

Sverige bör följa Tysklands och Danmarks exempel för hur man kan inrätta en oberoende institution för mänskliga rättigheter, skriver Svenska FN-förbundet och sex andra organisationer i Svenska Dagbladet. I Sverige

Läs mer

Sverige behöver en oberoende MR-institution

09 november, 2017 / Debattartiklar

Våra folkvalda måste se till att Sverige får en institution som övervakar våra internationella MR-åtaganden, skriver Aleksander Gabelic i Jönköpings-Posten inför MR-dagarna som startar på torsdagen. I Jönköping inleds i

Läs mer

FN-dagen: Globala mål kräver ledarskap – även på hemmaplan

24 oktober, 2017 / Debattartiklar

Aleksander Gabelic talar på FN-dagen i Luleå domkyrka och efterlyser i en debattartikel nationellt ledarskap för de globala målen. Agenda 2030, det historiska utvecklingsavtal som FN:s medlemsländer antog i september

Läs mer

Brett stöd för totalförbud mot barnäktenskap i Sverige

09 oktober, 2017 / Debattartiklar

Fyra av fem svenskar, 78 procent, vill att äktenskap som ingåtts utomlands med personer under 18 år inte ska erkännas i Sverige enligt en ny Sifo-undersökning. Resultatet visar att våra folkvalda har

Läs mer

Lagarna mot extremism fungerar om de tillämpas

27 september, 2017 / Debattartiklar

Svenska lagar mot extremism måste upprätthållas om regeringen ska undgå ännu en omgång svidande FN-kritik, skriver Aleksander Gabelic i Göteborgs-Posten inför Bokmässan. Nordiska motståndsrörelsen, NMR, skulle om bara några dagar

Läs mer

Organisationer mot kärnvapen

19 september, 2017 / Debattartiklar

Inför internationella fredsdagen kräver en rad fredsorganisationer inklusive Svenska FN-förbundet i Göteborgs-Posten att Sverige undertecknar och godkänner FN-konventionen mot kärnvapen. Mänskligheten står i dag inför många allvarliga hot. Klimatförändringar och

Läs mer

Kärnvapenhotet måste undanröjas

14 september, 2017 / Debattartiklar

FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic och företrädare för FN-rörelsen i hela landet kräver i en debattartikel åtgärder som främjar en fredlig lösning av Koreakrisen. När FN:s generalförsamling öppnar i New York

Läs mer

Stärk arbetet mot barnäktenskap

13 augusti, 2017 / Debattartiklar

Förhoppningsvis får Sverige till slut en lag som gör att inga barnäktenskap kan ingås eller erkännas, skriver Aleksander Gabelic i Sydsvenskan. Sommarlovet lider mot sitt slut och skolbarn i hela

Läs mer

FN-mål om hållbar utveckling kräver mer resurser

17 juli, 2017 / Debattartiklar

FN-förbundet vill se ett tydligt svenskt ledarskap för Agenda 2030 både nationellt och internationellt, skriver Aleksander Gabelic inför FN:s högnivåmöte om agendan i New York. Världens länder har i FN

Läs mer

FN-samarbetet kräver förnyat åtagande

07 juli, 2017 / Debattartiklar

Ett splittrat säkerhetsråd måste samlas på nytt för att hantera konflikter, humanitära katastrofer och flyktingkriser, skriver Aleksander Gabelic i FN-förbundets sommarartikel. Samarbetet i Förenta Nationerna har under Sveriges första halvår

Läs mer

Risk för vag MR-institution

13 juni, 2017 / Debattartiklar

Sverige har problem med mänskliga rättigheter men uppfyllandet av FN-kravet på en nationell institution för mänskliga rättigheter har dröjt 20 år. När nu en sådan institution till slut ska inrättas

Läs mer

Arbetet mot barnäktenskap – en global rättighetsfråga

12 april, 2017 / Debattartiklar

Arbetet mot barnäktenskap måste intensifieras om flickors och kvinnors rättigheter ska garanteras och om världens länder ska uppnå mål 5 i de globala målen för hållbar utveckling, skriver Aleksander Gabelic

Läs mer

Sverige måste öka stödet till minhantering

04 april, 2017 / Debattartiklar

Sverige har halverat sitt stöd till minhantering sedan 2012 och det globala stödet till minröjning och minskadade är det lägsta sedan 2005. De senaste årens negativa trend måste vända, kräver

Läs mer

Vad händer med FN-spåret?

15 mars, 2017 / Debattartiklar

Sverige och övriga säkerhetsrådsmedlemmar måste se till att Västsaharafrågan åter kommer i fokus, skriver Aleksander Gabelic i tidskriften Västsahara. EU-domstolen förklarade nyligen i ett utslag att handelsavtalet mellan Marocko och

Läs mer

Svik inte flickorna en gång till!

08 mars, 2017 / Debattartiklar

Det offentliga Sverige måste en gång för alla göra upp med föreställningen att barnäktenskap alls ska få förekomma, skriver FN-förbundets nätverk mot barnäktenskap i Aftonbladet. Bara två och ett halvt

Läs mer

Låt Norden och Baltikum ge FN militärt stöd

09 januari, 2017 / Debattartiklar

Ett initiativ till en nordisk-baltisk FN-insatsstyrka vore ett välkommet bidrag till både regional och internationell säkerhet under Sveriges tid i FN:s säkerhetsråd, skriver Aleksander Gabelic på SVT Opinion. Antalet konflikter

Läs mer

Turbulent värld kräver fortsatt samarbete

23 december, 2016 / Debattartiklar

De många globala utmaningarna kräver ansvarstagande och stärkt samarbete i världsorganisationen, skriver Aleksander Gabelic i FN-förbundets helgartikel. FN-året 2016 går till historien som ett av de mest turbulenta på länge.

Läs mer

FN-dagen 2016: Högintressant FN-höst för Sverige

24 oktober, 2016 / Debattartiklar

Debattartikel av FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic och företrädare för FN-rörelsen i hela landet. FN-hösten 2016 är för svenskt vidkommande den mest spännande på länge. Efter 70 år som FN-medlem tar

Läs mer

Tandlös lag mot barnäktenskap i Sverige

11 oktober, 2016 / Debattartiklar

Barnäktenskap ska inte erkännas under några omständigheter, skriver FN-förbundets nätverk mot barnäktenskap i Skånska Dagbladet på FN:s dag för flickor. Den nya lagen mot barn- och tvångsäktenskap som trädde i

Läs mer

Svåra konflikter kräver aktivt säkerhetsråd

15 augusti, 2016 / Debattartiklar

Under sommaren har en rad konflikter förvärrats med stort humanitärt lidande som följd. Det säkerhetsråd som Sverige nyligen valdes in i måste visa handlingskraft, skriver Aleksander Gabelic. Sverige valdes i

Läs mer

Minor ett hot mot Agenda 2030

29 maj, 2016 / Debattartiklar

Sveriges regering har minskat stödet till minröjning med 37 procent sedan 2013, skriver Aleksander Gabelic och Linda Nordin i Upsala Nya Tidning. Sveriges biståndsminister Isabella Lövin (MP) fortsätter sitt uppdrag

Läs mer

Svag kampanj för en plats i FN:s säkerhetsråd

05 april, 2016 / Debattartiklar

Sen start, svag profilering och otydlig kommunikation – Sveriges kampanj för en plats i FN:s säkerhetsråd kantas av brister. Svenska regeringar har också missat chansen att förankra FN-arbetet brett i

Läs mer

Kraftigare åtgärder mot hatbrott

21 mars, 2016 / Debattartiklar

I en artikel i Aftonbladet kräver FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic och förbundets goodwillambassadör Jason "Timbuktu" Diakité mer kraftfulla åtgärder mot hatbrott. Över 6 000 hatbrott anmäls i Sverige enligt den

Läs mer

Syrienkonflikten en kris för det globala ledarskapet

14 mars, 2016 / Debattartiklar

Syrien är inte bara en militär och humanitär kris utan också en kris för ledarskapet i FN och EU, skriver Aleksander Gabelic och Linda Nordin. På tisdagen går konflikten in

Läs mer

Utmaningar som kräver internationellt samarbete

22 december, 2015 / Debattartiklar

FN-året 2015 har visat att internationellt samarbete kan ge resultat, skriver Aleksander Gabelic i Svenska FN-förbundets helgartikel.   FN-året 2015 har dominerats av säkerhets- och utvecklingsfrågor. Gemensamt för Syrienkonflikten, flyktingkatastrofen,

Läs mer

Sätt press på Assad via FN, Wallström

18 september, 2015 / Debattartiklar

Samverkan för fred kan och bör användas för att stoppa kriget i Syrien och lindra flyktingkrisen, skriver Aleksander Gabelic och Linda Nordin på Aftonbladet Debatt. Omvärldens oförmåga att stoppa konflikterna

Läs mer

Barnäktenskap i fokus

11 december, 2014 / Debattartiklar

 I januari 2017 flyttade Svenska FN-förbundet insamlingsverksamheten från Insamlingsstiftelsen FN-fonden till Svenska FN-förbundet. Det innebär att projekten nu stöds via 90-kontonummer: PG 90 05 63-8. I februari 2017 bytte även

Läs mer

Låt världens flickor göra egna livsval

25 november, 2014 / Debattartiklar

På internationella dagen mot våld mot kvinnor skriver Svenska FN-förbundet och ett antal partnerföretag i Veckans Affärer om flickors rättigheter. Nästan 2 miljarder av världens invånare är mellan 10 och

Läs mer