fbpx
21 maj, 2024 /

ICC-åklagarens begäran påminner om civilas utsatthet i Gaza

Karim Khan, åklagare vid Internationella brottmålsdomstolen i Haag, meddelade på måndagen att han vill utfärda arresteringsorder mot Hamas-ledningen samt Israels premiärminister Netanyahu och försvarsminister Yoav Gallant för misstänkta krigsbrott under och efter Hamas terrorattack den 7 oktober 2023. På domstolens hemsida redogörs detaljerat för skälen.

Läs hela på www.icc-cpi.int

FN-förbundets sakkunniga kommenterar

Att ta gisslan eller medvetet svälta en befolkning är oacceptabla handlingar. Detsamma gäller sexuellt våld i konflikt och storskaliga bombningar mot civila mål. Brottmålsdomstolens redogörelse för händelserna under Gazakriget sätter ljuset på det stora humanitära lidande som civila på båda sidor i konflikten har utsatts för sedan den 7 oktober 2023.

Att med juridikens hjälp motverka straffrihet är ett viktigt bidrag till internationell fred och säkerhet. Vi välkomnar att misstänkta krigsbrott som kan ha begåtts av den politiska och militära ledningen för båda parterna i Gazakriget utreds. Vi tar fasta på domstolens konstaterande att ingen står ovanför lagen.

Internationella brottmålsdomstolen, ICC, är den första permanenta domstolen som kan åtala och döma individer för krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten. Domstolen måste nu få fortsätta sitt oberoende och opartiska arbete för att motverka straffrihet. Kritik från parterna i Gaza-kriget och andra måste tillbakavisas och Sverige och övriga statsparter måste stå upp till försvar för domstolen.

Senaste nytt

Klyftor mellan fattiga och rika kräver stora satsningar

14 juni, 2024 / Nyheter

Ingen ska lämnas utanför, var löftet från världens länder 2015. Att löftet inte kommer att infrias är tydligt i årets rapport om hur det går med världens utvecklingsarbete enligt Agenda 2030.

Läs mer

Ny ledning och strategi för FN-förbundet

04 juni, 2024 / Nyheter

Ny ordförande, ny styrelse, inspirerande kulturinslag, engagerade diskussioner och besök av generalsekreteraren för FN-förbundens världsorganisation WFUNA. Det var några av inslagen under Svenska FN-förbundets kongress 2024 i Eskilstuna.

Läs mer

Juristen Sanna Wolk ny ordförande i Svenska FN-förbundet

02 juni, 2024 / Pressmeddelanden

Sanna Wolk valdes på lördagen till ny ordförande i Svenska FN-förbundet. Förbundet håller kongress i Eskilstuna i helgen.

Läs mer

Uttalanden vid FN-förbundets kongress 2024

02 juni, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kongress 2024 antog uttalanden till stöd för civilsamhället i Georgien samt för FN-förbudet mot kärnvapen.

Läs mer

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer