fbpx
23 oktober, 2023 / Debattartiklar

FN-dagen: Försvara den regelbaserade världsordningen!

Arbetet mot Rysslands krig i Ukraina och utvecklingen i det globala Syd hänger samman. Dagens kriser kan bara lösas genom större engagemang från FN:s medlemsländer, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för den lokala FN-rörelsen inför FN-dagen den 24 oktober.

Höstens FN-arbete har å ena sidan präglats av globala kriser – utvecklingsmål som riskerar att inte nås, skuldkris, klimathot, hälsoutmaningar och Rysslands fullskaliga och olagliga invasionskrig i Ukraina som förstärker kriserna. Till detta kommer våldsutvecklingen i Mellanöstern.

Å andra sidan har FN-medlemmarna i år beslutat om avtal till skydd för havsmiljön och mot plastnedskräpning. FN agerar i Ukraina genom humanitär hjälp, registrering av misstänkta människorättsbrott och genom att försöka återstarta Svartahavsinitiativet för spannmålsexport till världens hungriga. FN undanröjde i somras en hotande miljökatastrof genom att hantera en läckande oljetanker utanför Jemen. Under höstens inledande FN-möten beslutade länderna att påskynda arbetet för att nå de globala målen, diskuterat goda exempel i kampen för klimatet och fortsatt arbetet för att nå god hälsa för alla.

Mot bakgrund av denna splittrade bild av FN har diskussionen om organisationens framtid åter aktualiserats. Frågorna om FN-systemets utformning och funktion ställs på sin spets när multilateralismen utmanas av länder som eftersträvar regionalt inflytande och brister i respekt för överenskomna spelregler.

En svårlöst nöt är sammansättningen av FN:s säkerhetsråd. Såväl USA:s president Biden som president Zelenskyj har återväckt tanken på göra rådet mer inkluderande och representativt. Motstånd från vetoländerna och regionala motsättningar har länge hindrat sådana åtgärder men kanske kan de senaste decenniernas utveckling ändra på det. Detsamma gäller vetot som var en förutsättning för FN:s bildande men i dag är en bromskloss. Mer makt har nu flyttats till generalförsamlingen där alla länder finns – och vetoländerna kallas numera löpande till möte för att avkrävas motivering för sina ställningstaganden.

Sverige är en föregångare i FN-arbetet – som bidragsgivare, jämställdhetsförespråkare, samtalspartner till civilsamhället och givare av kärnstöd till FN:s utvecklingsarbete. Ett extra svenskt bidrag till Världslivsmedelsprogrammet, WFP, hjälper i kampen mot svält. Däremot är framtiden för den svenska ungdomsdelegaten till FN oviss eftersom finansieringen dragits in. Det går stick i stäv med den närvaro av unga i FN som generalsekreteraren har efterlyst. Likaså saknades en svensk talare vid höstens toppmöte om totalt avskaffande av kärnvapen.

Nästa års framtidskonferens i FN (”Summit of the Future”) behandlar både formerna för FN-arbetet och utvecklingsplanen Agenda 2030. Nya politiska och ekonomiska åtaganden krävs. Allt hänger samman – större engagemang för att överbrygga klyftorna mellan Nord och Syd kan också stärka kampen mot Rysslands invasionskrig i Ukraina och därmed bidra till försvar för den regelbaserade världsordning i vilken FN är ryggraden.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer