fbpx
Foto: Unsplash
23 september, 2022 / Debattartiklar

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Bästa riksdagsledamot,

Måndag den 26 september är din första dag i riksdagen efter valet den 11 september. Det är också FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Fortfarande finns nära 13 000 kärnvapen i världen och risken att de används är större än på decennier. Det är i den verkligheten du tillträder.

Kärnvapenhotet
När Sverige ansökte om medlemskap i Nato valde den dåvarande regeringen att utan reservationer ställa sig bakom Natos strategiska koncept och acceptera kärnvapnens roll i alliansen. Ett medlemskap innebär därmed att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor och i övningar om att använda kärnvapen. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande.

Kärnvapen är inte ett skydd, utan ett hot mot vår säkerhet. En enda kärnvapensprängning skulle innebära en humanitär och miljömässig katastrof med konsekvenser som ingen stat kan hantera. Enligt en studie i Nature Food från augusti 2022 skulle ett fullskaligt kärnvapenkrig mellan Ryssland och USA kunna leda till att fem miljarder människor, däribland 99 procent av Sveriges befolkning, svälter ihjäl på grund av efterföljande klimatförändringar.

Var en del av lösningen
Det enda sättet att säkerställa att kärnvapen aldrig används igen är att alla stater gör sig av med dem. För att det ska ske behövs påtryckningar och politisk vilja, även från stater som inte själva har kärnvapen. Det kan framstå som ett utsiktslöst ställningstagande, men det är ofta under de svåraste omständigheterna som fönster till förändring öppnas. Du kan välja att vara en del av lösningen i stället för att bidra till problemet.

”Kärnvapen är inte ett skydd, utan ett hot mot vår säkerhet.”

FN:s konvention om förbud mot kärnvapen erbjuder en del av lösningen. Det är det enda avtal som förbjuder inblandning i alla kärnvapenrelaterade aktiviteter och samlar ett växande antal länder som tillsammans sätter ett kollektivt tryck på kärnvapenstaterna att nedrusta. 

Det finns inga juridiska hinder mot att Sverige, oavsett om vi går med i Nato eller inte, ratificerar konventionen. Genom att verka för att Sverige ansluter sig till detta förbud kan du göra det möjligt för Sverige att återta rollen som föregångsland i den globala kärnvapennedrustningen. Det skulle ge oss, det svenska folket, en garanti om att Sverige aldrig kommer att tyst se på om kärnvapen används mot andra människor. Det skulle dessutom säkerställa att Sverige förblir kärnvapenfritt och står utanför Natos kärnvapenplanering, kärnvapenövningar och eventuella framtida användande av kärnvapen.

Sätt säkerheten först
I dag för exakt 39 år sedan räddade en persons modiga beslut världen från att gå under i ett kärnvapenkrig. Den sovjetiske överstelöjtnanten Stanislav Petrov trotsade order och avstod från att besvara ett kärnvapenlarm som senare visade sig vara falskt. Solstrålar som studsade mot molnen hade felaktigt identifierats som kärnvapenmissiler. Petrovs historia lär oss inte bara hur skrämmande enkelt ett kärnvapenkrig kan startas av misstag. Den har också lärt oss att vi kan göra skillnad, att vi alla har ett val.

Väljarna har nu lagt sitt ansvar i era händer. Hur ni agerar påverkar inte bara vår egen säkerhet, utan säkerheten för människor över hela världen. Som nyvald riksdagsledamot kan du välja att sätta säkerheten först genom att bidra till att Sverige ansluter sig till FN:s kärnvapenförbud. Det är ett litet men viktigt steg mot en säkrare värld.

För att markera FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen och riksdagens öppnande reser vi fem organisationer ett nio meter högt uppblåsbart svampmoln på Mynttorget, en installation av konstnären Pedro Reyes skapad för att påminna om hotet vi alla lever under så länge kärnvapen finns kvar.

Annelie Börjesson
Ordförande Svenska FN-förbundet

Malin Nilsson
Generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

Vendela Englund Burnett
Ordförande Svenska läkare mot kärnvapen

Kerstin Bergeå
Ordförande Svenska freds- och skiljedomsföreningen

Lotta Sjöström Becker
Generalsekreterare Kristna fredsrörelsen 

Debattartikeln har publicerats i Altinget.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer